onsdag 16 mars 2011

Samarbete mellan nämnder

I morgon har Socialnämnden (SN) och Bildningsnämnden (BIN) gemensam presidieträff. De frågor som vi bland annat tar upp är etableringsreformen och SFI-kön.

Om någon vecka ska Bildningsnämnden, Barn- och Ungdomsnämnden (BoU) och Kultur- och Fritidsnämnden (KoF) också ha gemensam presidieträff.

Och för någon vecka sedan hade vi gemensamt möte både med SN, BIN, BoU och Omsorgsnämnden (ON).

Varför har vi dessa möten? Jo, för att vi har många frågor som är gemensamma - lokalfrågor, fritidsfrågor, arbetslöshet, arbetsmarknad osv.....

Jag tycker detta är bra, för då kan vi få igenom frågor som berör flera nämnder - att jobba tvärsektoriellt är effektivt! Och det är inte bara politiker som träffas utan även tjänstemännen från varje nämnd - mer effektivt och bättre resultat!

För när vi kommer till frågor som trygghet, demokrati, integration så finns det inte en speciell nämnd som har ansvaret - utan här måste vi samarbeta över nämndgränserna.

Hedersrelaterade problem och stadsdelsuveckling kräver att vi alla jobbar mot ett gemensamt mål!

I helgen blir det Riksmöte i Göteborg - då träffas vi folkpartister från hela landet - kul att träffa alla mina "facebookvänner!

/Carina