fredag 20 april 2012

Pilotkommun i arbetet för romer

http://www.linkoping.se/?newsarticle=35165

http://regeringen.se/sb/d/15564/a/191214?setEnableCookies=true

Bidraget på ca 700 000 kr/kommun (Göteborg, Helsingborg, Linköping, Luleå, Malmö) ska användas för att bygga upp en struktur eller motsvarande lösning i den kommunala förvaltningen för att förbättra romers inkludering.
Stort grattis till Linköpings kommun och till Vårt Nygård som nu kan satsa mer på sitt arbete för romer.

Carina Boberg, kommunalråd för integration och stadsdelsutveckling