lördag 29 maj 2010

"Låt inte facket stoppa reformerad A-kassa"

Så skriver Corren i dagens Ledare.

"Nu när Folkpartiet blåser nytt liv i diskussionen om en statlig, obligatorisk a-kassa så bäddar det för strid"

Jag skrev igår ett inlägg om allmän A-kassa och det blir ju lite extra tyngd i dag när även Corren skriver om Folkpartiets kamp!

Jag kommer här att plocka i delar av "texten" markerade så ni vet vad som är Corren och vad som är jag.

"Om inte fackföreningingsrörelsen redan är mobiliserad inför höstens val så kommer denna infekterade fråga vara den tändande gnistan."

Vi folkpartister bugar och tackar - för här kommer vi gå fram mot en seger. A-kassan ska inte längre hänga ihop med facket! Den perioden är nu slut då de kunde bestämma över denna fråga, allena!

""Regeringens syfte med reformen var att göra det mer lönsamt att arbeta, något som också borde ligga i arbetarnas intresse. Men den osakliga kritiken visar med all tydlighet att facket inte tvekar att sätta stopp för nödvändiga samhällsförändringar för att bevara sina egna privilegier."

Facket går ut med att allt som regeringen gör angående A-kassan är till ondo, för arbetarna. Men för att behålla sina medlemmar går facket emot alla förslag på förändringar även om det skulle vara bra för de som är medlemmar idag...allt för eget syfte!

"Men frågor om fackföreningarnas roll i samhället bör inte kopplas samman med arbetslöshetsförsäkringen. Det är tvärtom logiskt att skilja funkionerna åt."

När avgiften till facket höjdes, stannade jag kvar - just för A-kassan. Och idag står det 1, 5 miljoner svenskar utanför A-kassan, men det måste väl vara ett eget val?
Precis som att man väljer att säga upp hemförsäkringen för det har aldrig brunnit i detta hus...vet att den haltar lite men just därför är det viktigt att se A-kassan som en del av det välfärdssystem som vi har i Sverige.

Allmän sjukpenning och allmän A-kassa - ifall oturen är framme!

Folkpartist!/Carina

Rasmus har också skrivit om det styrkebesked vi lämnar! Per har också skrivit om detta ämne.

fredag 28 maj 2010

Allmän A-kassa

Folkpartiet har under denna mandatperiod drivit frågan om allmän A-kassa. Nu verkar det lossa lite enligt Staffan Danielsson (C).

Jag har själv funderat på denna fråga, men efter påläsning så håller jag med - allmän A-kassa hör till det välfärdssystem som vi bör ha i Sverige.

Om nu facket drabbas, enligt Corren, så riskerar de att "mista legitimitet" - genom färre medlemmar.
Bertil Holmlund, professor i nationalekonomi i Uppsala säger till Corren att han är tveksam till att en sänkt avgift, som de rödgröna partierna föreslår, skulle få tillbaks fackmedlemmar. Kanske dags att göra om facket?

Din kandidat till valet 2010/Carina

Folkpartiet i Linköping syns!


I går var det dags för Blodomloppet i Linköping. över
11 000 anmälda, därav 3 lag från från Folkpartiet! Vi var faktiskt några som "vaktade" tältet också, totalt blev det ca 25 folkpartister.


Bra - vi syns på många ställen nu!

Förutom Skäggetorpsdagen, så har jag även skrivit om när vi var utanför Skattekontoret, deklarationdagen.

Och i morgon är vi på Lilla torget för vår traditionella torgbord.

Sista lördagen i månaden året runt (ej juli och i december vid Lucia) så har vi stått där minst 10 års tid!
Mycket bra tillfälle att möta allmänheten och bra tillfälle för oss att föra ut vår politik.

Välkommen på lite kaffe i morgon/Carina

onsdag 26 maj 2010

Gömda familjer

Vi i Folkpartiet har träffat en gömd familj.
Mitt minne (det var minst 1 år sedan....)från den träffen var inte så mycket om vad mannen berättade utan det var min stund med barnen.

Jag jämförde mina egna barns uppväxttid med den tid som nu dessa barn får och kommer att få.
Vilken tur att vi i Linköping har beslutat att skolan är en fredad zon och att barnen, sedan när de är så stora, kan få kontakt med andra barn. Så de slipper leka med gamla tanten (jag!)

Reza, första namnet på landstingslistan, har skrivit om gömda flyktingar utifrån en artikel i Aftonbladet. Mycket bra skrivet, Reza!

Reza och jag (+ Linnéa) har även varit på information om sjukvård för papperslösa. Frågor som vi alla tre brinner för.

Folkpartist , JA!/Carina

Självklart har vi rätt!

I Aftonbladet kollar de politiker om det som de säger är rätt....och självklar har vi i Folkpartiet rätt.

Folkpartiet vill ge våra unga en chans att komma in på arbetsmarknaden - genom lärlingsjobb.


Precis som Jan Björklung säger i sitt inlägg, se Folkpartiet, så borde detta redan varit igång.
Men i helgen kommer detta beslut förhoppningsvis tas på folkpartiets partiråd.

I ett tidigare inlägg skrev jag om vårkampanjen, där är Ja till Lärlingsjobb en av punkterna.

I dag ska jag på besök på vandrarhemmet i Linköping (innerstaden) via kommunens 100-dagen. Ska bli intressant att se det för mig som kuskat runt på många vandrarhem i Sverige.

Varför kolla om vi har rätt?/Carina

Andra som tidigare skrivit om lärlingsjobb är Anna, Linnéa och Rasmus

tisdag 25 maj 2010

Radiodebatt i skolfrågor

Ja, nu är det i gång!

Vad kul det är att diskutera betyg med MP/V...... vad vill de egentligen?

Lägger in mitt anförande (2 min) och mitt slutord på 1,5 minuter skriver jag in för hand.
Skrev i hop det i morse på jobbet, men mailtrafiken fastnade på vägen...landstinget censurerade min fil!

Till skoldebatten den 25 maj

Folkpartiet är SKOLANS PARTI!

Vi ser till eleven som har behov av extra hjälp och vi ser till eleven som behöver mer stimulans.

Folkpartiet vill riva upp kommunaliseringen av skolan. Vi vill verka för en övergång till ett statligt huvudmannaskap. Skolverket har slagit fast att kunskapsresultaten har sjunkit och kommunaliseringen kan var en orsak!

Folkpartiet återinförde speciallärarutbildningen hösten 2008. Vi vill att eleven med särskilda svårigheter i svenska och matematik ska få rätt till extra undervisning. Prioriteringen måste vara att ge eleven baskunskaper: LÄSA-SKRIVA-RÄKNA

Vi har återinfört Lågstadieläraren! Erfaren lärare med gedigen lärarkunskap och många pedagogiska metoder har stor betydelse för elevens kunskapsinhämtning.
Folkpartiet vet att genom nationellt prov i åk 3 så upptäcks kunskapsbrister. Det är viktigt att vi satsar på undervisning i de lägre klasserna. Det är där som grunden läggs för vidare studier på gymnasiet.

Alliansen säger JA till tidigare betyg! I årskurs 5 och 6 börjar eleven förstå att hon blir bedömd av lärarna. Det är därför rimligt att hon också får veta vilka kriterier som bedömningen baseras på. Tidigare betyg är avgörande för att kunna sätta in rätt stöd men också för att ge en rättvis möjlighet att höja sitt betyg.
En lärare med lärarlegitimation är en lärare som ex. har behörighet att sätta betyg. Det är ett maktutövande och Folkpartiet inför nu en yrkeslegitimation för alla svenska lärare från 2012.

Folkpartiet vill införa engelska redan från första klass. Barn har lätt för att ta till sig nya språk och vi vill även att B-språk blir obligatorisk.

Och mina slutord:
Folkpartiet i Linköping vill verka för en förskola med hög kvalitet där förskollärarna har det pedagogiska ansvaret och där utvecklingsarbetet hålls levande.
Vi vill införa handlingsplaner för jämställdhet på samtliga förskolor. Genuspedagogerna är viktiga motorer i detta arbete men vi behöver gå vidare och öka antalet genuspedagoger och omfattningen av deras uppdrag.

Lärarna har nyckelrollen i skolan och deras insatser måste värderas högre. Lärartätheten behöver utökas både i grundskolan och i gymnasieskolan.
Folkpartiet i Linköping vill betona undervisningen bland lärarnas arbetsuppgifter. Vi vill också ge rektorerna större möjlighet att leda den pedagogiska utvecklingen i sina skolor.

I Linköping går färre elever över till universitet och högskolor jämfört med andra universitetsstäder.
Folkpartier anser att det behövs fler lärare med egen forskningserfarenhet i gymnasieskolan. Vi vill att antalet lektorer ska öka, för de behövs som inspirationskälla för både elever och lärarkollegor.

En god arbetsmiljö i skolan är viktig för både personal och elever. Alla vuxna i skolan har ett ansvar för att göra skolan till en trygg plats.
Folkpartiet i Linköping vill att skolorna har en fungerande mobbningsplan och att de kan erbjuda bra elevvård.

Nöjd med kvällen och med de 4 minuterna vi hade för argumentationen!/Carina

söndag 23 maj 2010

Rödgröna alliansen

Inför radiodebatten på tisdag har jag varit inne på den rödgröna alliansens sidor, och hittade inget av intresse!

Vilket jag inte hade förväntat mig, och likaså anser Rasmus!.

Vi, Alliansen i Sverige, vet också att vi är bäst på att ta hand om de kriser vi haft senaste åren i Sverige, läs DN.

Och inte vill Ohlyansen satsa på arbetslinjen - så vad vill de?Radiodebatt tisdag 25/5

Radiodebatt, se länken

Den första timmen (18-19) blir det skolfrågor - Jag!

Den andra timmen (19.15-20.15) är det äldreomsorg - Linnéa Darell