fredag 13 november 2009

Facebook

Har förut skrivit om facebook, om den slagkraft en social media kan ha.

När t.o.m. SVT har detta på sin hemsida, om hur vi på FB reagerade på Velinges beteende, då ser man att FB finns i många hem.

Rösta på mig 2010/Carina

Välkomna

Nu har flyktingbarnen flyttat in i Vellinge.

Jag tror att det kommer att få det bra där, Vellingborna är nog vettigare än moderatpolitikern!

Även partikollegan Linnéa har bloggat om detta

Jag som kommer att stå på din kommunfullmäktigelista 2010/Carina

tisdag 10 november 2009

Brottsförebyggande arbete

I dag var jag på en heldagsseminarie, ordnat av LiBrå (Linköpings Brottsförebyggande Råd). Hade dessutom äran att öppna dagen med några väl valda ord...

Under dagen fick jag kunskaper om bla. samverkansavtalet mellan kommun och polis och en presentation av 8-punktsprogrammet.
* Ungas tillgång till alkohol och droger ska minska genom tidig upptäckt
* Minska risken att förstagångare återfaller i brott
* Särskilt stöd till bottsaktiva ungdomar
* Samverkan mellan skola, socialtjänst och polis
* Stöd till föräldrar
* Stöd till unga brottsoffer
* Trygghet i offentlig miljö
* En skola där alla trivs och känner sig trygga

Detta är en tvåårig överenskommelse (2009, 2010) och som godkänts av kommunstyrelsen och polismyndigheten i Östergötland. Idag sker arbete med komplettering av handlingsplaner.

Men det var den sista punkten på dagens program som berörde mig.

Maria, 20 år, jobbar idag för Unga Kris. Hon rånade Scandic hotell för ett antal år sedan och hon berättade sin livs historia och den förändring som hon genomgått. Men varje morgon måste hon ta beslutet att inte vara kriminell (precis som nykter alkoholist).

Hon tipsade om en bok som heter Kriminalitet som livsstil, får bli nästa inköp!

Samtidigt läser jag på FB och ser på nyheterna hur en vuxen person utnyttjar sin situation..... bedrövligt!

Din kandidat till idag både kommun och riks/Carina

måndag 9 november 2009

Säkert Bondförnuft

Att bo och arbeta på en gård kan många gånger vara farligt!
Därför samarbetar Lantbrukarnas Riksförbund (LRF), Sveriges Lantbruksuniversitet SLU och Institutet för jordbruk- och miljöteknik (JTI) för att minska antalet olyckor på landet.
Säkert Bondförnuft pågår för närvarande i Södermanland, Örebro och Östergötland.

Olycksstatistiken visar att jord- och skogsbruket är Sveriges mest olycksdrabbade bransch. Varje år omkommer 10-15 personer på gårdar runt om i landet, flera av dem barn. Dessutom skadas tusentals personer årligen.

Vad går kampanjen ut på? Jo, dels har man tre träffar där man i mindre grupper diskuterar sin egen arbetsmiljö och de risker som finns. Dessutom finns erbjudandet om individuellt gårdsbesök, för att göra gården säkrare för alla.

I Corren den 26 oktober kunde man läsa om Göran Andersson och Lars-Gunnar Samuelsson som båda har drabbats. Göran (far till en fd. mentorselev)har idag benprotes... vilket jag inte alls hade en aning om!....efter att hans ben fastande i en skördetröska. Lars-Gunnar (han bussade runt på oss från Vreta i Tyskland)har sågat av sig sin vänsterhand (som räddades!).

Peter Borring, ordförande för LRF i Östergötland (och kollega till mig) säger i artikeln:
Läget bedöms så allvarligt att regeringen släppt till tio miljoner kronor för 2008 och 2009 för att få igång en rikstäckande kampanj med syftet att få ner antalet olyckor...... Bönder kämpar hårt för att uppnå lönsamhet och under säsongstopparna blir det långa slitsamma arbetsdagar och många enmansföretagare prioriterar inte arbetsmiljön när gården har lån upp till taknocken.

Jag vill att mina bönder och elever ska ha en trygg arbetsmiljö/Carina

Murens fall

Det är många som skriver om händelserna för 20 år sedan. Folkpartisten Ann-Marie är en av dem.

I kväll är det manifestation till hågkomst av Kristallnatten i Linköping. Så jag vill uppmärksamma 20 års dagen genom bloggen istället.

Vägen mot murens fall 1989 började redan i maj, kan man läsa i Corren. Då avstod kommunisterna i Ungern och Polen sitt maktmonopol och den 2 maj började Ungern riva ett 20-årigt taggtrådstängsel vid gränsen till Österrike.

Jag som är född -55 kommer ihåg dessa händelser, men de som är yngre har inte själva upplevt detta. Jag har inte upplevt andra världskriget så min uppgift är att lära mig vad som hände. Men aldrig att jag en sekund skulle tvivla på att allt som redovisas, på olika sätt, har hänt.

För på sidan innan artikeln om Berlinmurens fall, så kan man läsa vad Niclas Ericson skriver. Tack Niclas för "Eftertänkt"!
Rubriken är "Unga som inte söker sanningen" och handlar om sanningsrörelsen. Vilket ord.....

Skriver som det står i tidningen:
När en gymnasieklass i Jönköping skulle göra ett projekt om Förintelsen uppfattar tre fjärdedelar av eleverna hemsidor från förintelseförnekare som mer trovärdiga än officiella sajter om Förintelsen. Projektet filmades av TV4 (Kalla fakta 2/9 2007)

Skrämmande!

Nästan var femte svensk under 30 år tror att USA:s regering under George W Bush låg bakom attacken mot Word Trade Center den 11 september 2001 (enligt en undersökning från Novus opinion).

Undrar vad Sanningsrörelsen säger om Berlinmurens fall för 20 år sedan?

Rösta på mig i kommunfullmäktigevalet 2010/Carina