lördag 16 januari 2010

Äntligen får vi bygga i Linköping

Nu var Gösta lite snabbare än mig.... men det är bara att säga grattis till Linköpings kommun!

Läs även Corren, hade jag tänkt....., men Linköpings Tidning har den glada nyheten på nätet.

Vi i Folkpartiet vill dock begränsa byggandet vid Folkungavallen/Tinnebäcksbadet.

Den 17 november 2009 lämnade Fp en reservation i KS angående ÖP Staden

"På sidan 46 i den bilagda handlingen Planeringsförutsättningar finns en karta som är en översiktlig sammanställning av olika kulturhistoriskt värdefulla strukturer som är betydelsefulla inom planområdet. En av dessa är det väl sammanhållna området med fritids- och idrottsbebyggelse vid Sporthallen, Tinnebäcksbadet och Folkungavallen.

Folkpartiet instämmer i denna beskrivning och vi vill därför behålla detta väl sammanhållna området som Östergötlands länsmuseum har lyft fram tillsammans med ytterligare tio kulturhistoriskt värdefulla strukturer i Linköping. Vi upprepar synpunkten i vårt samrådsyttrande att själva huvudarenan skall vara kvar, men att de övriga idrottsplanerna på området kan bebyggas med bostäder.

Vi vill därför ändra första meningen på sidan 47 i huvudhandlingen under rubriken IN1 Folkungavallen till "Huvudarenan på Folkungavallen blir kvar, men de övriga planerna ersätt med nya bostäder." Antalet bostäder på området får justeras ner i motsvarande mån"


En som är glad för att vi äntligen kan bebygga innerstaden. Tack Boverket/Carina

fredag 15 januari 2010

Transportforum 2010

För några år sedan var jag med på transportforum som politiker och i år fick jag förmånen att åter delta. Dessutom är det alltid i Linköping.... mycket bra reklam för oss eftersom de återkommer varje år.

Imponerad av logistiken när 1 800 personer ska äta lunch under 1 timme och det funkade! Båda dagarna!
En stor eloge till Konsert och Kongress .

Transport 2030 var en gemensam punkt under första dagen, som inleddes av VTI:s generaldirektör Jonas Bjelfvenstam och Infrastrukturministern Åsa Torstensson.

"Genom projektet Transport 2030 genomför näringsliv och myndigheter i Sverige en gemensam satsning. Ambitionen är att utforma en framtid där vi klarar ekonomisk utveckling och ambitiösa miljö- och klimatmål."

Fler tips att gå in på:
Vision Zero, IVA och Hållbara städer

Det är VTI som anordnar forumet och på kvällen, under buffén, så hamnade jag vid ett Linköpingsbord..... märkligt.
Mina bordsgrannar forskar på Linköpings Universitet och de har varit med under ett antal år... för forumet är ett tillfälle när många forskare samlas (även mer informella möten både dagen innan och dagen efter forumet)... mycket uppskattat!

De två sessionerna jag deltog i (kunde inte vara med torsdag förmiddag) var "Den goda staden - nästa steg" och "Hållbara städer". Intresserad av samhällsfrågor, som ni ser......

Några uttryck som jag fastnade för:
* 60 % av EU:s invånare bor i städer och de producerar 85 % av EU:s BNP
* Stad och region är beroende av varandra
* Kommunens betydelse för sitt omland och omlandets betydelse för kommunen
* Trygghet och jämställdhet i offentliga rum
* En plan betyder ingenting förrän någon tycker att den gör det

Jag som vill satsa på trygga bostadsområden/Carina

onsdag 13 januari 2010

Kvotering är aldrig lösningen

Så skriver Correns ledare idag. Och det stämmer, vilket Folkpartiet nu har ändrat på!

Tobias Krantz, högskole- och forskningsminister, skriver

"Den högre utbildningen ska vara stark, oberoende och i allt väsentligt styras av ett renodlat kunskapsideal."

Med andra ord så ska man komma in på en utbildning på sina meriter och inget annat.

På Linköpings Universitet används inte könskvotering längre och en av anledningarna att man gjorde ändringen var svårigheten att vara laglydig. Den ena lagen uppmanade till positiv särbehandling och den andra till att inte diskriminera.

Trots det är det är fler kvinnor i den akademiska världen så är det fortfarande män som blir professorer.....?

I Linköpings Tidning finns artikeln om "Ny tågdoktor ökar punktligheten på spåren" (tyvärr kan jag inte länka till den). Linköpings Universitet ska tillsammans med Banverket och Vinnova upprätta en helt ny tjänst doktorandtjänst med målet att öka tågens punktlighet på banverkets riksnät.

Vad skönt.... då vet vi nu att den person som är bäst lämpad får denna tjänst!

Läs även Seveds blogg, Amanda, Runos blogg , Mikael och Per

måndag 11 januari 2010

Bensköra kvinnor ska få bättre vård

Jag blev mycket upprörd när jag hör på Vrinnevilistans landstingspolitiker om att benskörhet beror på miljön, Östnytt. Det är så lätt att skjuta över ansvaret på oss kvinnor, så slipper man satsa pengar på att utforska ytterligare en "kvinnosjukdom".

Jag har under alla mina vuxna år hört att benskörhet till stor del är ärftligt, och har hela tiden varit tacksam för att jag inte har de arvsanlagen.....men det måste Vrinnevilistan missat! Eller är det bara en personlig åsikt av Lars Pettersson?

Jag länkar till Linnéas blogg som också skriver om Östergötland, som är näst sämst i landet på att behandla bensköra kvinnor.

I landet är det 23% som får behandling, i Östergötland endast 19,7%. Jag tycker nog att båda siffrorna är för låga!

Behandlingen består av ett läkemedel i tablettform, B-vitamin och kalktabletter och som dessutom är billig. Enligt docent Göran Toss kostar det knappt 400 kronor att behandla en benskör patient under ett år.... men har fler läkare samma åsikt som Lars Pettersson så förstår jag att det är så låg siffra som får behandling.

För det är diagnosen som kostar pengar ... cirka tusen kronor (1000) per patient... och det kan man ju inte betala, för vi är ju bara kvinnor som är lite sköra!!

Ett vårdprogram togs fram i höstas (enligt Charlotte Palmefors på Corren) och som har lett till en förändring. Fram tills artikeln skrevs så har benskörheten mätts upp hos ett tusental kvinnor som haft frakturer, mot tidigare mindre än hälften så många årligen.

Och detta trots finansiell kris.... Tack Göran Toss att du finns!/Carina