lördag 10 april 2010

RUT kan sopa hem valet

Ja, det är inte min egen rubrik, utan Expressen.

Visst, så är det. Äntligen en kvinnofråga, som kan bli en valfråga....nu kämpar vi!

I Corren, den 1 april, bostadsdelen (ej aprilskämt!) blir Helene Arvidsson intervjuad. Hon startade sitt företag för ca 1 år sedan...ska hon nu behöva lägga ner den?

Nej, rösta på Folkpartiet för vi gillar att kvinnor jobbar vitt!/Carina

Länk till Maria

Har nu hittat en bra bild av RUT!

fredag 9 april 2010

Folkpartiet värnar om de äldre

Vi ville att skatten skulle sänkas även för pensionärer. Vi ville att äldre skulle få eget rum! KLART

Vi vill att äldre par ska få bo ihop, när den ena blir sjuk, och i Linköping har vi redan börjat jobba med detta! SNART KLART

I vårt handlingsprogram i Linköping vill vi också att äldreboenden ska ha HBT-certifierad personal och kontinuerlig kompetensutveckling av all personal inom äldreomsorgen.

Parboendegarantin är viktig för Folkpartiet, därför vi vill att kommunerna tar till sig av den kritik som finns och ser till de individer som nu idag drabbas.

Lyssna på Barbro Westerholm på Folkpartiets hemsida och läs bloggar från Björn, Anna, Seved och Markus

Jag som vill bli omvald 2010/Carina

Träff med kommunen på Stora Torget

Under veckan som kommer (v.15) finns Miljö och Samhällsbyggnadsförvaltningens tjänstemän på Stora Torget.

På måndag kan man bland annat ta del av Folkets park och Kallerstad (enligt Linköpings Tidning).
På tisdag får alla barn som besöker torget plantera vårblommor och testa den nya lekplatsen.Om ni vill ha råd och tips om bygglov så ska ni vara på torget på onsdag och på torsdag kan ni ställa frågor som ex. Vad gör en livsmedelsinspektör? Hur högt får det låta på en konsert (tips från LT).

Och sista dagen ägnas åt fastighetsbildning, historiska kartor och då kan ni även se Linköping tredimensionellt!

Passa på att träffa tjänstemännen, mellan 11-18 finns de på Stora Torget/Carina

torsdag 8 april 2010

Besök på Familjecentralen

Jag har förut varit på besök på Öppen Förskola i Skäggetorp, där vi har Familjecentral. I dag blev det sångstund för spädbarn, jättekul!

Familjecentralen består av mördavårdscentralen, barnavårdscentralen och socialförvaltingen. Pengarna kommer med andra ord från flera håll, både kommun och landsting.

För mig har det varit ett bra sätt att träffa familjer från olika länder och kulturer, på ett kanske annorlunda sätt. Gillar att sitta på golvet och leka med barnen och prata med mammorna (ibland har det varit någon pappa).

Känner idag extra stor glädje eftersom Wafa kan ha kvar sina timmar på den öppna förskolan. För i samband med en ev. neddragning av tjänst på Vårt Nygård så fanns risken att hon då skulle behöva släppa detta. Nu blev det inte så och både hon och en person till kan nu ha sina timmar kvar!

De behövs, för att bland annat kunna tolka. Dels på den öppna verksamheten men även på barnavårdscentralen. Och då är det arabiska och romanska de hjälper till med.

Allt under samma tak - kan inte bli bättre!/Carina

onsdag 7 april 2010

Parboendegarantin

Garanti att få bo ihop även på äldre dagar, är självklart för mig.

Men detta par får tyvärr inte göra det!

I Linköping har vi två folkpartister lämnat in en skrivelse om rätten till att få bo tillsammans.

Linköpings kommun har i praktiken infört en parboendegaranti, enligt Linköpings Tidning (kan inte länka), men ej formulerade riktlinjer. Omsorgskontoret (äldrenämnden)får nu i uppdrag att skriva in parboendegaranti i sina riktlinjer - BRA!

För oss folkpartister är detta en viktig fråga, och som jag hoppas detta snart kommer att finnas i hela Sverige!
Det är en självklar rättighet, om nu paret själva så vill.

Linköpingspolitikern Linnéa skriver att parboendegarantin är självklart!

Även Mattias , Hans, Rasmus, Carl, Niklas, Fredrik, Runo, Andreas, Rosie

En som snart är 55 år/Carina

Viktigt med Stadsdelsutveckling

Och då utifrån de boende själva!

Vid ett besök av Nyamko Sabuni i Linköping vid vårt årsmöte, så läste jag samtidigt på den satsning som regeringen nu gör med Förortslyft.

Sedan ett antal år tillbaks har vi i Linköping också ett lokalt utvecklingsavtal med regeringen - Strategisk stadsdelsplan för Skäggetorp. Detta avtal följs varje år, med en oktoberrapport där vi detta år har analys av indikatorerna:
1. Andel förvärvsarbetande år 1997 - 2007 uppdelat på samtliga respektive födda i Sverige, Norden, EU/EFTA och utom EU/EFTA
2. Andel personer som haft försörjningsstöd i minst 10 månader och samtidigt inte haft andra inkomstbaserade bidrag år 1997-2007
3. Skillnaden i sysselsättning mellan in- och utflyttare
4. Andel unga i åldrarna 20-25 år som varken förvärvsarbetar eller studerar
5. Andel behöriga till gymnasium

Detta material lades fram till vår politiska ledningsgrupp för stadsdelsutveckling, där jag representerar Barn- och Ungdomsnämnden (består av ledamöter från kommunens nämnder).

För att återgå till texten i Förortslyft (som är en del av ett större material) så utgår man mycket från stadsdelsbebyggelsen och inte personerna. Miljonprogrammet skapade många otrivsamma miljöer, där man bara vara intresserad av att få till så många bostäder som möjligt. Och jag flyttade själv in i ett sådant område som 12-åring...och redan då pratades det om oss som bodde där......
Och det ska vi undvika - inga fler sovjetiska femårsplaner!

Ett bostadsområde ska bestå av flera valmöjligheter, ex. att hyra eller köpa bostad (villa eller lägenhet). Det ska finnas affärer, arbetsplatser, gröna områden, skolor, äldreboende mm. Som ex. det nya området som nu ska byggas i Linköping, Djurgården.

En punkt i Förortslyft nämner Bygg ihop och förtäta förorter...vilken dröm ...tänk er att riva järnvägen och bygga ihop Barhäll, Åbylund med Skäggetorp. Eller via Glyttingebadet och Ryd!

Järnvägen ställer till det! Redan 1967, då när jag flyttade in, så var det en barriär Och nu är Skäggetorp omringat av motorväg och industri/handelsområde.

Så motorvägen (två sidor) kan vi inte göra något åt,och inte järnvägen (en sida) men sida 4---ut mot Tornby...nog kan vi väl göra något!
Ex. bygga på den bit mark som är mellan Skäggetorp och Tornby. Bra, då beslutar vi det!
Förtäta..tveksamt...nu byggs aktivitetsparken, som tar en del av området (vilket är jättekul!)

Men punkten Möjliggör blandning av lokaler och bostäder? Men nu har vi ett mastadonthus - Skäggetorp centrum, med tomma lokaler ---vad göra? Ett problem, som jag ser det, är ett ointresse av dem som förvaltar huset! Ett annat problem är att man inte ser Skäggetorp + Tornby, som en del...och då är vi återigen inne på byggnationen mellan områden!

Satsa på offentliga rummet, med bland annat aktivitetsparken och allaktivitetshuset! Som nu kommer igång i år (under denna mandatperiod....)!
Man kan också göra de andra öppna områdena mer attraktiva...park/torg. Men också riva parkleken! ....

Dessa punkter är lätta att åtgärda, de resterande; boendesegregation, riva delar, upprustning och tvångsförvaltning.....behövs det?
Ja, upprustning behövs, riva...nej!, boendesegregation---fler bostadrätter (men bygga villor på åkermarken - nej), tvångsförvalta - det hoppas jag att vi slipper. Vi har nu bra samarbete med både Graflunds och Stångåstaden, och även HSB....

Läs mer om folkpartiets integrationspolitik/Carina

måndag 5 april 2010

Socialdemokraterna ger sin in i IT-världen

Hittade detta på Newsmill, staten ska tydligen ta hand om allt......

Länk vidare till Victor som visade mig att (S) vill förstatliga
IT-infrastrukturen.

Har de inget annat för sig?

En som vill bli omvald valet 2010/Carina

söndag 4 april 2010

Vad kan jag som lokalpolitiker göra?

I ett tidigare inlägg om Prästtomta så fick jag en kommentar, som jag tänker skriva ner även här.

Och jag förstår personen, som jag nu vet är folkpartist, för jag ger mig på in på ett känsligt ämne!
Att ifrågasätta något som försvaret är inte lätt, men att bara acceptera att detta är en riksdagsfråga, det kan jag inte!

Personen skriver så här.... (kortfattat)
Man skall nog som lokalpolitiker vara försiktig när det gäller att skapa opinion kring de få militära utbildningsförbanden som fortfarande finns kvar i Sverige........Tvekan inför satsning på Prästtomta kan ge sådana signaler att verksamheten helt försvinner från länet. Inte alls bra!"

Mitt svar blev (ni kan läsa båda under inlägget ovan)
"Jag tror inte att denna protest mot mer mark påverkat det som finns idag. Min interpellation är dessutom riktad till Linköpings kommun, där jag vill ha svar på vad de gör för de boende"

"Folkpartiet går före i försvarsfrågan, Fp-utspel irriterar allianssyskon"
Rubriker under vintern i Corren, förstår kommentaren från läsaren av min blogg.

Men varken jag eller de boende i Ljung ifrågasätter den mark som idag redan finns till försvaret. Och det är en hel del vi har i Linköping! Dels vid Malmen dels det som idag finns i Prästtomta...och detta ifrågasätts inte!

Däremot varför denna lilla bit mark är så viktig för försvaret...1 000 ha?
Och som också är så viktig för de boende i norra skogsbygden i Linköping....och det är de boende det handlar om!

Jag har nu i snart två mandatperioder suttit i både kommunfullmäktige och kommunstyrelsen...och vi har diskuterat många markfrågor, skolfrågor och landsbygdsfrågor. Men denna del av Linköping verkar helt borttappad!

När vi nu planerar inför Ostlänken så bildar kommunen bolag, för att kunna köpa upp hus och mark för byggandet av ett nytt resecentrum.
Kommer kommunen att köpa upp dessa hus också...de som ligger i norra skogsbygden?

För vem vill bo i ett område som betraktas som skyddsobjekt/skyddsområde?

Det är avsaknaden av planering för ca 40 hushåll som jag strider för, inget annat!

Eller som min kontaktperson i Ljung sa: (har fått OK på att skriva detta)
"Det finns bara en enda sak en lokal politiker kan göra och det är att vara just en sådan.
När det gäller Försvaret verksamhet i Kvarn så görs det satsningar. Regeringen vill även satsa på landsbygden. Varje kommun behöver se om sitt hus när Sverige skall minska behovet av importerad energi.
Ljungsbro som tätort, Vreta kloster med historiska vingslag och ett ökat antal som besöker Göta kanal. I just denna tätortsnära landsbygd finns natursköna platser för friluftsliv med sjöar, hagmarker, levande skogar, jord- och skogsbruksföretagande och turism.
Även den utvecklingen borde få fortsätta. Vi lever i ett underbart landskap, tag vara på möjligheten att påverka hur framtiden skall se ut, tycker jag!"


Jag fortsätter vara den lokalpolitiker som ifrågasätter/Carina