onsdag 8 februari 2012

Ungdomsstyrelsen

Var förra veckan på Lokal samverkansträff i Skäggetorp. Inbjudna var Barbro Kristiansson, Ungdomsstyrelsen, och Charly Wassberg Borbos, Riksteatern.

Efter inforamtion om engagemangsguider - hitta en länk mellan civilsamhäällets organisationer och de ungdomar och kvinnor i loklasamhället som inte själva söker sig till föreningslivet, genom uppsökande verksamhet - fick vi också info av de som är verksamma i Skäggetorp.

* Benjamin Imamovic som presenterade allaktivitetshuset och dess verksamhet
* Fredrik Einvall berättade om Skäggetorpsskolan
* Khalid Neshati presenterade föreningen FC Linköping United
* Amir Cirkic presenterade projektet Aktiva Skäggetorp

Efter informationen så hade vi tid för diskussion om förutsättningarna för föreningslivet i Linlöping/Skäggetorp. Dels vad som främjar resp. hämmar förningslivet dels hur man ska vända de hämmande faktorerna till något som främjar föreningslivet istället på kort resp. lång sikt

Förhoppningsvis får vi ensammanställning av de punkter somkom fram under kvällen, men en sak som jag hade antecknat var hur man får igång en bra fungerande tjejverksamhet. Även kommunverksamheten kontra civilsamhället var uppe för diskussion och i samband med det måste jag tipsa om Regeringspropositionen 2009/10:55 som handlar om "En politik för civila samhället"