torsdag 31 mars 2011

Katedralskolans FN-spel


Tisdagen 28/3 hade Katedralskolan sitt årliga FN-spel.
Jag hade förmånen att hålla ett invigsningstal.


Eftersom det var ett rollspel - eleverna representerade olika länder och de skulle diskutera i 6 olika utskott så utgick i mitt tal från att jag var den som representerade Linköping/Sverige. Fick applåder!

Välkomna, diplomater från FN:s medlemsländer till min stad Linköping

För mig som svensk kommunpolitiker så inser jag att ni har viktiga dagar framför. Ni kommer att bland annat förbereda er för klimatmötet i Sydafrika – jag hoppas att ni förbereder er väl idag! För det finns så många viktiga frågor att diskutera och som även berör mitt land!

Jordbruk och tillgången på råvaror. Många av er kommer från länder som har brist på åkermark och på bra infrastruktur och ni andra har bättre utgångsläge. Er uppgift blir nu att komma överens!

Kärnkraft /kärnvapen – var står Ditt land när det gäller denna fråga? Vem av er har rätt att ha kärnvapen och ska vi ha kärnkraft? Diplomater – följer ni utvecklingen i Japan – både det som hänt i dagtid och det som hänt långt innan Ni var födda?

AIDS är inte bara en hemsk sjukdom utan också en katastrof för många länder! Barn lämnas själva när både mamma och pappa gått bort och när resten av släkten inte kan hjälpa till – vem gör det då? Den ekonomiska konsekvens när ett land tappar en hel generation går inte att beräkna – ni har ett gediget arbete framför er för att hjälpa de länder som inte reder ut detta själva!

Folkrätt och jämställdhet – konflikter i ett land som Israel – vad händer då med familjen som ska få sin vardag att fungera? Hur ser jämställdheten ut i våra länder – som drabbas av krig när man dessutom har frågor som abort och barnamord på sin agenda?

Som kommunalråd i Linköping ser jag fram emot att kunna delta i ert arbete de närmaste dagarna. Jag vet att hårt arbete ger bra resultat! Jag är imponerad att det program ni har framför er, speciellt de förberedelser ni måste ha haft innan dagens samling. Lycka till

Härmed är Katedralskolans FN-spel 2011 invigd

PS det sjätte utskottet var handel...missade det! DS

/Carina

Barnfattigdom

Äntligen!

Vi har nu fått in vår artikel i Corren:
Barns rättigheter alltid i fokus inom Folkpartiet

Att en del svenska barn har en tuff vardag är mycket beklagligt. Vi vill göra mer för att alla barn ska ha samma rättigheter. Det finns barn som lever i familjer med dålig ekonomi och som inte kan åka på semester eller idka förenings-/kulturliv. Vi vill att barnfattigdomen ska utrotas! Så frågan är var vi ska börja?

Socialdemokraterna ondgör sig i ett antal debattartiklar över alliansens politik och menar att den borgerliga majoriteten inte visar förståelse för problemet. De anklagar alliansen för att inte ta problemet på allvar och påstår att det är regeringens reformer som skapat allt fler fattiga familjer. Dessa påståenden är vilseledande och orättvisa.

Vi i Folkpartiet har alltid satt barnens rättigheter i fokus. Vårt förslag om att införliva barnkonventionen i svensk lag är ett tydligt exempel på detta.

Folkpartiet har länge kämpat för att alla barn ska få del av den inkomst som föräldrarna tillsammans har, även om föräldrarna inte bor ihop. Vi tycker att alla barn i första hand ska försörjas av sina föräldrar.

Vi är väl medvetna om att det finns brister i dagens system. Vi folkpartister vill införa en jobbstimulans i försörjningsstödet.
Det allra viktigaste, på lång sikt, måste vara att ha ett jobb och att få behålla en större del av sin inkomst!

Tack vare alliansens politik under senaste mandatperioden har skattetrycket för löntagaren sänkts, vilket gjort att många familjer har fått det bättre ställt. Dessvärre gäller detta inte alla och där behovet finns har vi ett viktigt jobb att göra. Att höja skatten är inte en hållbar lösning, utan tvärtom skulle det leda till att det blir mindre lönsamt att arbeta.

Genom riktade bidrag till skolor, som har många elever med sämre ekonomiska förutsättningar, kan kommunen bidra till att skapa bättre förutsättningar för dem. Samtidigt vet vi att det finns elever som kommer ut på utflykter som de kanske aldrig skulle annars göra - där skolan är ”motorn” i elevernas aktiviteter.

Alliansen har tagit flera genomtänkta beslut, till exempel busskort till alla elever oavsett skolform och samlad skoldag med möjlighet att bedriva sitt fritidsintresse.
Vi har även sedan en tid tillbaka Kulturskolan som är inne i den dagliga verksamheten på många av våra skolor.

Vi tänker fortsätta vår kamp mot barnfattigdomen och är överens för att intensifiera den!

Carina Boberg, ordförande Bildningsnämnden
Samad Tiemori, ordinarie Barn- och Ungdomsnämnden
Daniel Ny, ordinarie i Socialnämnden
Reza Zarenoe, ersättare i Bildningsnämnden
Åsa Wennergren, ersättare i Barn- och Ungdomsnämnden
Mattias Emanuelsson, ersättare i Socialnämnden

tisdag 29 mars 2011

Fullmäktige, FN-spel och Svensk Näringsliv

Jag sitter i karantän......

När tiden för detta kommunfullmäktigemöte ändrades från 14.00 till 9.00 så var jag redan uppbokad att inviga FN-spel. Därtill kom sedan en kort intervju hos Svenskt Näringsliv. Så nu sitter jag här...för jag kan inte var med och sedan gå ifrån....då väljer jag att ha en ersättare fram till ca 11.00 och sedan gå in som ledamot.

Dessutom ska jag svara på en interpellation - men det blir nog i eftermiddag - bolagen tar nog sin tid!

Vad ska jag göra 10.00?
Katedralskolan har sitt årliga FN-spel och jag får inviga detta!
Under tre dagar ska ca 150 rollspelande elever vara internationella diplomater. De ska diskutera sex olika konflikter, dels i utskott dels i Generalförsamlingen.

Konflikterna i år är: Klimat, Handel, Kärnvapen, AIDS, Folkrätt och Jämställdhet...och dessa har också ett antal underrubriker!

Men det som imponerar mig är den förberedelse som eleverna haft innan! Det ska skrivas resolutioner, läggas fram operativa klausuler och röstas i utskotten för att sedan föra fram de framröstade resolutionerna i Generalförsamlingen.
Och det är inte bara att tala utan de regler som finns i verklighetens FN ska följas.....mycket imponerad!

Återkommer med rapporter - nu ska jag dels ladda för detta, för intervjun med SN och fixa svaret på interpellationen i KF

/Carina