lördag 30 januari 2010

Tågresa från Stockholm

Jag beundrar alla som dagpendlar till Stockholm!

Har nu varit iväg på matematik Biennal i två dagar och åkte hem i går eftermiddag.... med tåg.

Tack du vänlige man som lät oss dela taxi med dig från Älvsjö till Flemmingsberg så vi kom till station den tid som nu tåget skulle gått!

Tänk er Japan och tunnelbana, så var det i Älvsjö i går, vid halvfemtiden.
Då hade vi väntat i tre kvart på pendeln mot Södertälje, för byte i Flemmingsberg och för vidare transport till Linköping.
Det var fullt redan när pendeln kom till Älvsjö och för att göra en lång historia lite kortare, så kom vi då iväg med taxi 20 minuter innan tåget skull gå....!!!! Gissa om någon hyperventilerade.....

Tåget till Linköping var nu också försenat..... och fullt.... men vi kom med! Och vi kom till Linköping, ordentligt försenade men vi kom dit.
Värre för Nyköpingsfolket, de kom till Norrköping för vidare busstransport hem.

Min man kom till stationen och hämtade mig, för då hade jag fått nog.
Dels var det kallt och inte vågade man gå ifrån perrongen (i Stockholm), för skyltningen av tågtiderna var urkass och dels var jag hungrig och ville bara hem. Det blev inte ens en smörgås inköpt....(hungrig!)

Kaos i Linköping, fullt i väntsalen och fullt med bilar på taxi/p-platsen. Som tur var min man förståndig.... han backade in på p-platsen, vilket gjorde att vi kunde köra ut och inte hamna i gröten ner mot stationen där alla taxi stod.

Vilken resa och återigen... jag beundrar alla som dagpendlar. Nu är det bara att ladda batterierna till den 19/2 då jag återigen ska upp mot Stockholm. Men nu vet jag vad jag ska ha med mig..... en bit choklad. Då klarar man allt!

En som sitter och värmer sig och vilar upp sig från två intensiva mattedagar/Carina

onsdag 27 januari 2010

Politisk sekreterare i Linköping

I går var årets första kommunfullmäktige, med bl.a ärendet om politisk sekreterare.

Centern hade redan på kommunstyrelsen deklarerat att de har en annan uppfattning än de andra partierna, och det blev en diskussion på KF med många argument från C varför vi inte ska ha dessa personer i Stadhuset och lika många argument från de andra partierna som ansåg att det ska vi visst ha.

Ord som centern använde var maktkoncentration, "plocka in politiker under mandatperioden", politruker, "kommunalråd som tar på sig för många uppdrag", toppolitiker, "att man istället ska satsa mer på geografiska utskotten" osv

Jag gick inte upp, för det var så många andra som sa bra saker, men jag hade börjat samla på mig argument ifall debatten skulle fortsätta ytterligare en tid..... och det är mina argument som jag nu ska skriva ned.

Jag som fritidspolitiker ser en stor vinst i att ha en person som jag vända mig till och att denna person sitter i Stadshuset. Denna person ska finnas tillgänglig för mig som har alla dumma frågor som jag inte vill belasta min gruppledare med och speciellt inte tjänstemännen som också har fullt upp.

Jag frigör tid hos både Bengt (som är kommunalråd för FP) och för de tjänstemän som i dag finns i de nämnder/utskott som jag sitter i. Och då tänker jag inte bara på fackfrågor utan på de mer allmänna frågor som jag som fritidspolitiker kan ha.

För jag vet inte alls vad som händer i huset under tiden som jag är på mitt jobb. Och jag kan inte alls det "politiska snacket" så bara att ha någon som kan "översätta" detta åt mig är en STOR fördel.

Jag avlastar dels "toppolitikern" som centern kallar våra kommunalråd/gruppledare och jag avlastar tjänstemännen. Visst är det väl bra?

Det är valår i år, om det nu är någon som missat detta, och i höst kommer återigen ett antal nya personer springa runt i huset och vara allmänt vilsna. Och speciellt efter 1/1 2011 då nya politiker blivit valda till alla nämnder som finns i kommunen.

Nu kan någon ordningsman påpeka att det är partiets uppgift att sörja för detta, och jag håller med. Under hösten 2009 hade vi kandidatutbildning där vi under 6 lördagar tog upp många frågor som kan bli aktuella.
Under våren kommer alla nya medlemmar (som inte kandiderar till valet 2010) också få utbildning. Och vi hjälper varandra under mandatperioden med alla tänkbara frågor som kan komma upp, även under vår vardag som tillbringas på vår arbetsplats och som inte är i Stadhuset.

Men när vår nya ledamot behöver lite mer hjälp och när jag som kanske är lite mer varm i kläderna behöver hjälp med att förstå hur jag går till väga för att få information, så vill jag ha en person som jag kan vända mig till. Och det är denna person som centern tycker att jag ska klara mig utan.

Jag vet att centern har 4 ggr fler medlemmar än vad folkpartiet har, så de har kanske kunskaper på annat håll, vad vet jag!
Men att säga att det blir maktkoncentration om man anställer politisk sekreterare kan jag inte förstå.

Jag skulle vilja kalla det för maktspridning istället. Ju fler medlemmar som vågar ta ett uppdrag, som vet att de får uppbackning, ju fler aktiva personer få vi i den politiska världen. Och det är bra!

Sedan nämndes geografisk utskotten.... för att nå allmänheten..... Vi i folkpartiet når allmänheten bra idag.... förstår inte resonemanget....men det är kanske inte meningen heller!
Och inte har jag någon som jag kan fråga, för det är så svårt ibland att hitta kommunalråden i korridoren och inte kan jag begära att sekretaren i dito korridor ska kunna svara på denna fråga!

En som ser fram mot 1/1 2011/Carina

tisdag 26 januari 2010

Nya Moderaterna?

"Har moderaterna blivit marxister?", dagens ledare i Corren!
Lars Anders Johansson skriver så här:

Det finns två huvudsakliga definitioner av jämställdhet: den liberala och den socialistiska. Den liberala jämställdheten går ut på att alla individer oavsett könstillhörighet, skall erbjudas samma rättigheter och samma möjligheter.
Den socialistiska jämställdhetsdefinitionen........mänskligheten kan delas in i två delar som ständigt ligger i konflikt med varandra.
.

Lars Anders avslutar sin ledare med frågan "Det är väl inte så att moderaterna håller på att bli marxister?"

Någon som låg före Corren var landstingspolitikern Reza, som skrev om detta på sin blogg i går.

Även riksdagskandidaten Linnéa har tagit upp det på sin blogg.

Både Reza, Linnéa och jag är liberaler, så rösta på oss/Carina

Landsbygdsutveckling - erbjudande om att komma med åsikter

Muharrem har på sin blogg ett erbjudande.....man kan maila till honom och beätta vad som ska ingå i landsbydsstrategin.

Jag hoppas att många nappar på detta, och det är jättebra att Murre går ut med detta även på sin blogg.

På min blogg har jag tidigare skrivit om landsbygdsstrategin, och även nämnt de tider som bl.a. Murre ska träffa landsbygdsbefolkningen.

Viktigt i demokratrisk anda att dessa möten finns och även att man som medborgare går dit och framför sin åsikt.
Och nu är det även fritt fram att maila direkt till Murre!

En som vill satsa på landsbygden/Carina

måndag 25 januari 2010

Hobbykurser bort från högskolan

Högskolans kurser ska granskas, precis som man gjort på gymnasiet!

Alla hobbykurser bort, och det är bra

Läs mer på Aftonbladet

söndag 24 januari 2010

Bil eller inte bil?

Ett av mina område som jag kommer gå till val på, är landsbygdsfrågor.

Om miljöpartiet får som de vill så kommer vi ha stadsfolket kvar i innerstaden och boende på landsbygden kommer inte alls att kunna ta sig in till centrum... med de regler som de vill införa!

Här är en länk till Seved och Rolf som skriver om detta!

Nyfiken på politik?

Prova på hos oss!

Den 18 februari börjar vår seminarieserie där bland annat klubbdirektör Mike Helber kommer att tala om ledarskap.

För mer information och intressenanmälan gå till:
folkpartiet.se/nyfiken-lkpg

Du kommer väl?/Carina

Mediernas uthäng av Birgitta Olsson

Mycket bra skrivet av Birgitta Olsson.

Det är inte medierna som ska avgöra om en gravid kvinna ska få ett uppdrag!

En Folkpartist som stöttar Birgitta/Carina

Här länkar jag till en annan duktig bloggare, Linnéa

Via liberala bloggar så har jag även detta inlägg av Rasmus

Enkelt avhjälpta hinder

Känner att jag behöver fundera på vad jag gjort under vecka och vad jag inte har hunnit skriva om.
Corren har sett min blogg.... fanns med mitt namn i fredags angående detta inlägg. KUL!

Förutom det "vanliga" arbetet med skolan (två mattegrupper) och folkpartiet (KF-grupp, handlingsprogram, planeringsmöte) så har jag haft träff i Skäggetorp (deltar i olika nätverk) och träff med MoU-presidiet.

Det som jag inte har skrivit om än är seminariet som Boverket hade!

Nu ska alla enkelt avhjälpta hinder bort
Som representant för kommunstyrelsen fick jag lyssna till Boverket, SKL, Handisam, repr. från Kalmar, Scandic Hotels och Länsstyrelsen.

Boverket har sedan 29/9 2009 varit ute i Sverige och fortsätter nu till Östersund, som sista stad på deras resa.

"FN:s konventionen förtydligar att mänskliga rättigheter omfattar även personer med funktionsnedsättning.
Konventionen synliggör vilka rättigheter som finns, bland annat rätten till hälsa, arbete, fritid, rättsväsende, utbildning och privat.
Konventionen slår fast att staten har ansvar för att respektera, skydda och främja rättigheterna för personer med funktionsnedsättning.
Konventionen innehåller grundläggande principer som är dess hörnstenar. De ska tolka in alla konventionens rättighetsartiklar.
I konventionen finns regler för hur varje land ska genomföra, följa upp och övervaka innehållet i konventionen.
Konventionen slår fast att handikapporganisationerna har rätt att delta i förberedningen av och beslutsfattande i frågor som rör personer med funktionsnedsättning. De har också rätt att delta i övervakningen av hur konventionen efterlevs.
Konventionen anger att konventionsstaterna ska rapportera sina framsteg till FN vart fjärde år."

Deltagare på detta seminarium var bla. Linköpings kommun, RBU och HSO Östergötland, Länstyrelsen, Swesafe, Naturbruksgymnasiet i Östergötland, Klövern AB och kommunrepresentanter från närliggande kommuner.

I Linköping har vi Handikapprådet med representanter från handikappföreningar och ledamöter från kommunens nämnder.

En bra vecka!/Carina