torsdag 6 juni 2013

Skola-arbetslivet

Oavsett vilken grundskola/gymnasieskola man går i, så ska man förr eller senare ut på arbetsmarknaden. En del går direkt ut efter gymnasiet och en del tar vägen förbi universitet/högskola och en del kommer aldrig ut i arbetslivet.

Jag har förut skrivit om entreprenörskap/entreprenöriellt förhållningssätt - och jag gör det igen! Men lite skarpare denna gång.

Jag är mycket besviken på att Barn- och Ungdomsnämnden plötsligt har sagt upp avtalet med Framtidsfröna (FF). Detta kommer tyvärr att leda till att den peng som nämnden fått från NuLink (samma belopp som nämnden lägger) nu dras in från 2014.

Detta fick jag reda på när jag var på en träff för lärare från olika kommuner i Östergötlands län där de redovisade sina projekt. Som kommunalråd förväntar jag mig att få denna information från berörd nämnd, direkt och inte via omvägar!

På denna träff fick jag möjlighet att träffa Kristina Arnekull och Nina Kåhlin, från Mjölby, och som även var med i Tallinn (se länk ovan).

Rubriken på deras föreläsning var Innovationer och Företagsamhet åk 7

Tappar vi våra elever nu när FF är borta? Ja, jag anser det.....sedan kan jag hålla med om att det finns andra än FF men jag tror inte på att allt ska läggas på skolorna!
Jag tror inte att skolorna själva kommer lägga peng på någon organisation som hjälper dem med entreprenörskap, för de har så mycket annat att lägga pengar på. Jag tycker att detta ska ligga centralt och jag kommer nu, som kommunalråd, kolla upp hur skolorna hanterar detta - och som det står i läroplanen att de ska jobba med.

Nu när NuLink inte kommer fortsätta med det ekonomiska stödet så är frågan vad Östsam gör? Men jag hoppas verkligen att de fortätter med sitt stöd till de andra kommunerna, som Mjölby och Åtvidaberg, för de gör ett mycket bra arbete.

I mitt tal som jag höll i Tallinn sa jag att vi i Linköping är i gång med ett lokalt avtal (eftersom det finns ett regionalt avtal) men jag tar tillbaks det - vi har nu gått flera steg tillbaks, tyvärr.

Jag får inte till detta avtal/handlingsplan och jag känner att det finns inget intresse för detta inom Barn- och Ungdomsnämnden.
Tuff skrivning men jag känner att jag behöver lyfta upp detta på en ny nivå för jag kommer inte fram i denna fråga - entreprenöriellt förhållningssätt!

I Bildningsnämnden har vi istället ökat på vår peng till Ung Företagsamhet (på gymnasienivå) och det har även NuLink gjort.
Detta är ett sätt för oss att visa skolorna att det är viktigt att på olika sätt arbeta med kontakter ut till näringslivet, att den kreativa personen kan se att det är så många dörrar som öppnas då. Alla behöver inte starta företag, det är inte det det handlar om, utan det är att ta vara på våra elevers idéer och nyfikenhet.

I går på Rapport visades ett repotage om tre ungdomar från Linköpings Högskola som hade kommit med en produkt som hjälper till att signalera om blommorna behöver vatten.
I för sig, jag tror inte jag behöver det, men vem ska bedöma det - om det är en bra sak eller inte - ja, inte jag iallafall.
De produkter och tjänster som vi idag inte alls har någon uppfattning om, kommer i framtiden att komma från våra barn och ungdomar. Räcker att titta på utvecklingen med mobil/ipad mm.

Som Tage Danielsson sa "släpp fångarna loss" - jag vill nog säga "släpp idéerna loss"!

Entreprenöriellt förhållningssätt/lärande, länkar:
http://entreprenoriell.se/forh.html
http://www.skolverket.se/forskola-och-skola/grundskoleutbildning/artikelarkiv/2.3003/entreprenorskap-och-entreprenoriellt-forhallningssatt-1.131567
http://skollyftet.se/2011/09/09/entreprenoriellt-larande-vad-ar-det/
https://gupea.ub.gu.se/bitstream/2077/22779/1/gupea_2077_22779_1.pdf
http://www.framtidsfron.se/index.php?option=com_content&view=article&id=372:entreprenoeriellt-laerande&catid=101:vara-utbildningar&Itemid=153
http://www.pilou.se/Pilou/Entreprenoriellt_forhallningssatt.html
http://www.ale.se/utbildning-och-barnomsorg/komvux/entreprenoriellt-forhallningssatt.html
http://vide2010.bloggagratis.se/2010/02/10/2522771-entreprenoriellt-forhallningssatt-bidrar-till-storre-delaktighet-samverkan-och-kreativitet/
http://mdh.diva-portal.org/smash/get/diva2:331621/FULLTEXT01
http://www.youtube.com/watch?v=JFp33nV9yVs
http://teknikresan.blogspot.se/2012/11/entreprenoriellt-larande-i-forskolan.html
http://www.skolverket.se/fortbildning-och-bidrag/entreprenorskap
http://ifous.se/programomraden-forskning/entreprenoriellt-larande/

Till sist en länk till Östsam och till Regionalt Kompetensforum. Ser ni vart jag är på väg???

Carina, kommunalråd för utbildning och arbetsmarknadsfrågor