torsdag 16 maj 2013

Brobyggare

I dag är Linköpings kommun värd för brobyggarutbildning. Vi är en av fem kommuner som är med i arbetet "En samordnad och långsiktig strategi för romsk inkludering 2012-2032"

Innebörden av detta är att de barn som föddes 2012 ska 2032 ha samma rättigheter som alla andra invånare i Sverige

De andra kommunerna är Göteborg, Helsingborg, Malmö och Luleå.

I vårt arbete har vi personer som arbetar som brobyggare, vilket de andra kommunerna också har. Och i dag ska vi då vara värdar och jag ska inleda denna dag med ett litet tal.
Efter det så ska Margareta Johansson berätta mer om Vårt Nygård (även ett besök där i em) och Marie Daun ska redovisa vårt arbete inom kommunen.

Lägger in text här om den utbildning som vi har för våra brobyggare;
Angående utbildning till brobyggare


Dessa kriterier är framtagna av brobyggarna i Vårt Nygård, Linköpings kommun. Därefter är kriterierna förankrade hos en grupp av våra romer och tjänstemän. Nedanstående används som underlag vid rekrytering av brobyggare.

Viktiga faktorer att ta hänsyn till när det gäller utbildning av kompetensen hos en brobyggare: Inneha kulturkompetens Vara väletablerad i det svenska samhället. Vara ansvarsfull och tydlig. Vara en social personlighet och trygg i sig själv. Ha kännedom om sitt folks situation. Kunna skriva, läsa och förstå både sitt eget modersmål och svenska. Företräda tongivande dialekter. I vissa länder kan de olika dialekterna skilja sig så markant att man har svårt att förstå varandra. Dialekten kan också höra samman med grupptillhörighet och därför vara viktig. Vara tålmodig och stresstålig. Våga kontakta, träffa och jobba med människor. Göra ett trovärdigt intryck. Vara öppen för samarbete med andra verksamheter och medarbetare. Ha intresse och förmåga till utveckling både personligt och inom sitt arbete. Vara flexibel och prestigelös. Att ha motivation för arbetet och kunna motivera andra.

Viktigt att lyfta begreppet brobyggare som yrkeskategori (jmfr tex Holland och Frankrike där man har Mediators, vilka är fackligt förankrade) för att höja statusen och motverka att det blir ett modeord utan substans.

Att ”bygga broar” innebär att länka ihop/ arbeta från och till det svenska samhället. En brobyggare måste vara väl förtrogen med många olika delar av det svenska samhället. En brobyggare behöver vara beredd att tänka nytt och ”utanför boxen”. Vidare behövs generell kännedom om olika instanser i samhället samt ha förmågan och möjligheten att kunna slussa vidare. Man behöver även ha förmågan att tänka i helhetslösning kring en individ/familj.

En brobyggare ska kunna arbeta ”till, från och emellan” på ett flexibelt sätt. Medför att också arbetslaget/verksamheten där brobyggaren arbetar, ska vara inriktad på ”brobyggeri” och medverka till att brobyggaren får optimal möjlighet att utföra sitt arbete. Samtliga inblandade, både brobyggare och kollegor måste vara införstådda med att helhetssyn krävs och ha insikt om att etablering av kontakt tar tid.

Som brobyggare ska man våga gå emot ”de egnas” och majoritetssamhällets eventuella feltolkningar och fördomar.

I utbildningen menar vi att det bl.a. behövs; självkännedomsträning, få möjlighet till ngn form av personlighetsverktyg. Ges tid för dialog och reflektion
I mitt tal säger jag:
Att vara brobyggare är int evilket yrke som helst. Finns en risk för att detta blir ett modeord, men för mig ha rdet alltid varit en person som arbetar med att "bygga broar". Och inte vilka broar som helst - att få våra barn och ungdomar att känna sig välkomna i skolan eller att få till verlksamheter för de äldre

Visste ni att fram till 1963 så förbjöd vi romer att skaffa permanenta bostäder....och så så beklagar vi oss idag att vi har problem med att våra barn och ungdomar inte går till skolan. Inte undra på det, först drar vi undan det viktigaste kriteriet för en bra skolgång sedan förväntar vi oss att de ska förlåta oss och med automatik passa in i våra mallar!