tisdag 27 december 2011

En trerättersmiddag för två personer
Min man och jag har haft en tuff höst! Därför tänkte barnen till lite extra i år när det gäller julklappen. Det blev en trerättersmiddag på restaurangen "Chez Beaubairge" på Rättaregatan 84, hemma i Lambohov...ja, i vårt vardagsrum!


Kockarna var Lisa, Johan och Stina och menyn bestod av Jordärtskockssoppa med parmachips, Vitlöksgratinerad oxfilé med potatis och Hallonswiss.
Under middagen så spelade Stigs kusin Lars Roos så fint på CD-spelaren, men även levande musik framfördes av de exemplariska kockarna.

Hur det smakade? Underbart! Disken? Den slapp jag....nästan.

Får önska er ett Gott Nytt År/Carina

fredag 16 december 2011

Snart jul

Veckan har varit intensiv - årets sista kommunfullmäktige och årets sista nämndmöte i bildningsnämnden. och till nyår mitt första år som kommunalråd....förstår inte vart tiden har tagit vägen......

Ska vara ledig nu under julhelgen och försöka komma ifatt mig själv, hämta krafter och njuta av livet.

Återkommer!

Kram Carina

söndag 4 december 2011

Två interpellationssvar

1. Svar på interpellation angående yrkesprogrammen
I en interpellation inkommen den 11 november ställer socialdemokraterna Jacob Björneke och Helena Balthammar frågor om det minskade antalet sökande till gymnasieskolans yrkesprogram.

Det finns ett faktafel i interpellationen som behöver belysas.
Ansökningarna till yrkesprogrammen anges ha minskat med 10 procent. Den faktiska siffran är högre än så. Andelen elever som väljer yrkesprogram har minskat med 10 procentenheter, vilket innebär en minskning med 22 procent.

Tillsammans med den minskade elevkullen har antalet elever minskat med 26 procent – och då elevkullarna fortsätter att sjunka några år framöver kan tappet bli så mycket som 35-40 procent på bara några år innan elevkullarna börjar vända uppåt igen, om ingenting görs.

Utmaningen framför oss är med andra ord betydligt större än vad Socialdemokraterna beskriver i sin interpellation.


Fråga 1: Ser jag det som ett problem att fler ungdomar väljer bort yrkesprogram?
Ja, det är ett stort problem. Linköping behöver duktiga och ambitiösa ungdomar som vill satsa på de mer praktiska jobben.

Som det konstateras i interpellationen finns det många branscher som ropar efter mer arbetskraft samtidigt som det kommer att ske stora pensionsavgångar framöver.

Detta kommer att behöva hanteras av kommunen, men också av de branscher som drabbas om ungdomar inte längre väljer att utbilda sig till jobb inom deras bransch.

Därför har jag uppmärksammat detta problem vid upprepade tillfällen i syfte att väcka en medvetenhet om detta. Bland annat har jag lyft frågan vid en pressträff och skrivit en debattartikel.
Jag har även varit med och arrangerat ett seminarium om problemet i samband med företagsmässan Östgötaforum i september.

Det är välkommet att även Socialdemokraterna nu har noterat denna utmaning.

Fråga 2: I så fall, vad tänker jag göra åt det?
Problemet handlar i slutändan om hur många yrkesutbildade och kompetenta potentiella arbetstagare som kommer ut på arbetsmarknaden. Det finns tre områden som vi behöver fokusera på:

• Fler som är intresserade av att gå på ett yrkesprogram ska välja att gå ett yrkesprogram.
• Fler som börjar på ett yrkesprogram ska ta sin examen.
• Fler som tar sin yrkesexamen ska kunna få ett jobb.


Den första punkten tar upp att fler som är intresserade, eller skulle kunna vara intresserade, väljer att gå på ett yrkesprogram!

En viktig uppgift ligger på studie- och yrkesvägledningen att ge en god bild av vad en yrkesutbildning kan innebära. Det pågående utvecklingsarbetet av kommunens studie- och yrkesvägledning, med fokus på kopplingen mellan skola och arbetsliv, är en viktig del i detta. Det är också viktigt att missuppfattningar om yrkesprogrammen bemöts.

Det har uppstått en falsk myt om att yrkesprogrammen inte kan ge gymnasiebehörighet. Men faktum är att alla gymnasieelever, även på yrkesprogrammen, har rätt att få högskolebehörighet, och för en stor andel av eleverna på yrkesprogrammen kan detta lösas inom ramen för det individuella valet.

Men det stora ansvaret för att få fler potentiellt intresserade elever att välja yrkesprogrammen ligger på de berörda branscherna. Branscherna behöver visa att de är attraktiva som framtida arbetsgivare. Med en aktiv marknadsföring från branscherna kan de och deras gymnasieprogram locka fler ungdomar.


Den andra punkten handlar om att få fler elever på yrkesprogrammen att fullfölja sin utbildning och ta en examen. Ett stort steg har tagits i och med
GY-11-reformen, som låter praktiskt lagda elever fokusera på praktiska kurser.

Införandet av lärlingsutbildningar kan också förväntas ge bra resultat när det handlar om att få fler att fullfölja sina utbildningar. Dessa utbildningar har växt snabbt i Linköping och vi har idag nära tvåhundra lärlingar i årskurs ett.

Punkt 3, de elever som avslutar sin utbildning behöver ha den kompetens som krävs för att kunna få en anställning.
En viktig del i detta har varit det arbete som syftat till att utveckla programråden.

Näringslivets aktiva medverkan i programrådens arbete är av stor betydelse för att yrkesprogrammen ska kunna utbilda framtida arbetstagare som uppfyller de krav som arbetsgivarna ställer.

Samarbetet mellan gymnasieskolan och näringslivet behöver utvecklas på fler områden för att göra eleverna mer redo för arbetslivet.

Bildandet av Arbetsmarknads- och näringslivsrådet och förstärkningen med en näringslivscoach på Utbildningskontoret är viktiga beståndsdelar i detta arbete, men ytterligare insatser kan komma att bli nödvändiga under den kommande tiden.


2. Svar på interpellation angående samverkan med näringslivet
I en interpellation inkommen den 26 oktober ställer socialdemokraterna Elisabeth Gustavsson och Eva Lindh frågor om arbetsmarknaden i Linköping samt om samverkan med näringslivet. Ni har det skriftliga svaret i den lilla handlingen!

Arbetsmarknadspolitiken är i huvudsak ett statligt ansvar, där Arbetsförmedlingen har ansvar för att genom insatser bereda arbetssökande för arbetsmarknaden och bidra till en sysselsättningsökning. En mycket stor del av arbetsmarknaden regleras av lagar eller genom överenskommelser mellan arbetsmarknadens parter, vilket ytterligare minskar en kommuns möjlighet att påverka den lokala arbetsmarknaden.

Det kommunala ansvaret som påverkar arbetsmarknaden handlar i första hand om att förbereda potentiella arbetstagare för arbetsmarknaden, exempelvis genom en välfungerande gymnasial utbildning och vuxenutbildning. Kommuner har också möjlighet att bedriva viss näringspolitik för att locka arbetsgivare att etablera sig här och få Linköpings företag att växa.

Fråga 1: Är jag bekymrad över den höga nivån på arbetslöshet och försörjningsstöd?
Den ekonomiska krisen i världen har självfallet satt sina spår även i Linköping. Arbetslösheten idag för hög i Linköping, liksom i resten av Sverige och Europa.

Den stora utmaningen är att förbereda de personer som idag står utan arbete, så att de är redo för en anställning när ekonomin återhämtar sig och fler arbetstillfällen skapas.

Fråga 2: Vilka särskilda insatser avser jag vidta mot bakgrund av ovanstående?
Det bör först nämnas vad som idag redan görs inom ramen för kommunens verksamhet. Några av de större åtgärderna, för att få personer i egenförsörjning, är

• Inom ramen för Jobb- och kunskapstorget så erbjuds coachning av personer som står långt ifrån arbetsmarknaden.

• Ett antal arbetsmarknadspolitiska anställningar, bland annat torgjobb, har funnits för långtidsarbetslösa och dessa utvärderas nu.

• Vuxenutbildningen är ett av kommunens viktigaste redskap för att göra fler redo för ett arbete.

Såväl grundläggande som gymnasial vuxenutbildning har erbjudits alla som sökt.
En nyinstiftad tjänst som lärlingsmäklare ska hjälpa företag kartlägga deras lärlingsbehov, som sedan ska fyllas genom rekrytering från Jobb- och kunskapstorget.

• Vi bedriver idag en bra SFI-utbildning, men samtal förs om hur den kan utvecklas ytterligare för att korta vägen från anländandet till arbete.

Det bästa är dock om behovet av särskilda insatser inte alls uppstår och det vill vi uppnå genom att elever fullföljer sin utbildning och att utbildningen förbereder dem väl för arbetsmarknaden.

Med GY-11 förväntas fler elever fullfölja sin gymnasieutbildning. Vi ser även att lärlingsutbildningarna snabbt har fått en stor volym och ett omfattande arbete har också bedrivits för att utveckla programråden inom gymnasieskolan.

Ett flertal beslut har under året fattats inom arbetsmarknadspolitiken:

• Den tidigare nämnda lärlingsmäklaren har inrättats!

• En näringslivscoach har placerats vid utbildningskontoret för att utveckla entreprenörskap i skolan och stärka näringslivskontakterna i utbildningsverksamheterna.

• Jobb- och kunskapstorget har slagits samman och kommer därmed att kunna ge ett bättre helhetsstöd för individen.

Arbetsmarknads- och näringslivsrådet är en viktig strategisk aktör i kommunens arbete med att kartlägga och möta de arbetsmarknadspolitiska utmaningarna.

Fråga 3: Hur avser jag samverka med det lokala näringslivet?
Ett ständigt utbyte av kunskap och idéer sker genom de kontakter som vi politiker har. Till exempel arrangerade Linköpings kommun ett seminarium om utbildning och kompetensförsörjning i samband med företagsmässan Östgötaforum i september.

Vi bedömer att det är svårt för en enskild person att på ett bra sätt företräda hela Linköpings näringsliv och kommer därför att föra en dialog med berörda branschföreträdare när en del av arbetsmarknaden ska belysas.

Under 2012 kommer till exempel lager/logistik, hotell/turism, transport och handel belysas särskilt. Till dessa diskussioner kommer både företagare inom branschen och fackliga företrädare bjudas in att delta.

Den kunskap som arbetsmarknadens parter har är viktig att ta var på, men den kunskapen når vi bäst genom att föra dialogen med företagare och branschföreträdare.

Avslutningsvis vill jag betona vikten av att dialogen mellan kommunen och näringslivet sker på flera olika nivåer.


Detta är den kortare versionen, den som fanns i handlingen tog mer än 5 minuter att läsa upp. Men då måste jag komma åt jobbardatorn och med tanke på helgen och en semesterdag så får det bli detta!

torsdag 1 december 2011

Spetsklass i Linköping

Redan den 22/8 2010 stod jag på Trädgårdstorget och pratade om spetsutbildning i matematik.

I april, detta år, hade jag en artikel inne i Corren om att just Linköping skulle vara först ut att erbjuda sina ungdomar spetsutbildning i årskurs 7-9. I samband med det togs kontakt med Berzeliusskolan om att ansöka om en spetsutbildning.

Så det är med glädje jag välkomnar Skolverkets beslut att låta Berzeliusskolan i Linköping starta upp en riksrekryterande spetsutbildning i matematik, biologi, fysik och kemi för årskurs 7-9!

Jag är stolt över att Berzeliusskolan som en av vara åtta skolor i landet får starta en nationell spetsutbildning. Det är ett erkännande av att skolan är en av de främsta i landet. Att en utbildning hamnar i Linköping ger fantastiska möjligheter för begåvade och ambitiösa ungdomar att utvecklas i en snabbare takt.

Med dagens beslut från Skolverket blir mitt löfte till verklighet under nästa höst!

Det här är en av de reformer som Folkpartiet har genomfört nationellt för att Sverige ska ha en kunskapsskola i världsklass. Dagens beslut stärker Linköping som en kunskapsstad och kommunens framtida konkurrenskraft.

Dags för matematikens Zlatan!/Carina

fredag 25 november 2011

Artikel i Corren

Fick in artikeln i Corren i går!

Samtidigt hade Linköpings Tidning två artiklar inne om näringslivets behov av arbetskraft och vad de gör.....(tyvärr kan jag inte länka till dem)

Viktigt med samarbete mellan skola och branscherna...och det är det som jag jobbar med nu. Har två interpellationer som jag ska besvara på tisdag. Lägger ut mina svar här sedan, efter tisdagen.

Annars är det lite rörigt privat just nu. Min man ligger sedan en vecka tillbaks på sjukhuset...men i dag kommer yngsta dottern hem från Visby...så då får jag lite sällskap.

kram till er alla/Carina

tisdag 15 november 2011

Att läsa på ett yrkesförberedande program

Ja, du får läsa in högskolebehörighet!

Ja, du får en yrkesexamen!

Ja, du får en större livslön än en akademiker!

Ja, du behövs!

Läs mer i LT, där jag blir intervjuad

Carina

söndag 13 november 2011

Var tycker du moskén ska byggas?

Correns hemsida finns nu denna fråga och även i tordagens papperstidning.

Har redan fått frågor om detta.....för det var jag som hjälpte den Bosniakiska islamiska församlingen med kontakt med planarkitekten Magnus Hultegård. En mycket duktig tjänsteman och som både jag och Jan Johansson (diakon och som var med på detta möte) känner stort förtroende för.

Det handlar om att föreningen nu gärna vill slippa ifrån sin källarlokal och ha ett guds hus ovan marknivå - som alla andra kyrkor! Vilket inte jag tycker är något konstigt alls.

Ska bli intressant att se vilken tomt det blir, för det är inte bara denna församling som vill ha bättre möjligheter...men det är bara denna det skrivs om.....

Jag har sett ritningarna över moskén och jag ser fram mot en bra samarbete med den Bosniakiska islamska föreningen, men även med föreningen Islamska kulturcenter. Den sistnämnda planerar för ett islamiskt kulturcenter i stadsdelen Djurgården men pga finanskrisen så har inte detta område börjat bebyggas alls och som nog var tanken när planeringen togs 2008.

/Carina

måndag 7 november 2011

Inspiration Camp

Länk till NuLink som har detta pressmeddelande!

/Carina

torsdag 3 november 2011

Lärlingsprovanställning

Folkpartiet har idag informerat om lärlingsanställning för unga i behov av sysselsättning för att få den kunskap som är nödvändig för det fortsatta yrkeslivet.

Regeringen ska tillsätta en utredning som ska ta fram villkoren för denna del av svensk arbetsmarknad. Det tycker jag är bra, för genom att få kontakt med en arbetsplats kan den unga då få ett nätverk för framtida jobbsökningar.

Det är ungdomar under 23 år och under maximalt 18 månader som ska de få denna möjlighet .....sossarna kommer nog att tycka att vi skulle kunna ha 20 månader för ungdomar upp till 25 år...allt för att hitta något att kritisera!

Bra beslut av regeringen!/Carina

söndag 30 oktober 2011

Representation

En roll för mig som kommunalråd är att vara representant för Linköpings kommun, bla nu på tisdag då jag ska vara med Linköpings borgmästare en stund mitt på dagen.

Bra träning med engelskan....det kan behövas!

Annars är det mest inom kultur och idrott som jag representerar kommunen som kulturråd resp. idrottsråd. Detta gäller även om det finns motioner inom dessa områden - då är det jag som besvarar dem i fullmäktige (förutom motioner som berör skola och arbetsmarknad). På tal om det....så har jag nu fått en interpellation om Arbetsmarknads. och Näringslivsrådet - ser fram mot nästa KF!

Men jag är även ungdomsråd och har då haft möjligheten att resa till Sevilla. Som integrationsråd ska jag vara delta på ett seminarium om romer om några veckor.

Andra tillfällen som jag agerat som kommunalråd är under Kärleksparaden, måla i märkesbacken, träff på departementet och på melodifestivalen

Men idag är jag bara Carina!

måndag 24 oktober 2011

Införliva Ullevi i Skäggetorp

Återkommer till min stuga...har nu varit både i Corren och i Linköpings Tidning med reportage om mig och min stuga.

Det är bra att det skrivs om Ullevi - koloniområdet som ligger mellan Skäggetorp och motorvägen, granne med Tornby.

När jag har haft besök, oavsett om det är arbetskamrat, media eller bekanta, så säger de:

Detta visste inte jag om - att det är så stort och att det är så lugnt här!
Vad mycket det odlas här (blommor och grönsaker)!
Vilka fina stugor och vad stora de är!


Har även fått synpunkter på att området bör införlivas mer med Skäggetorp än vad det är idag.

Och det är sant...men det är redan införlivat...av skäggetorpsbon!

Nu har jag inga belägg för mina siffror men jag kan tänka mig att det är ca 90 % av dem som har en stuga (från 10 kvm till 45 kvm) och som bor i Skäggetorp.

Det är nu, med nybyggen som skett under sommaren, ca 450 stugor med tillhörande tomt. Om vi säger att det är 90% som kommer från Skäggetorp så är det alltså ca 400 stugor+tomt som de kan idka odling på (eller bara vara där....)

Tänkte på det när jag läste artikeln i Linköpings Tidning, om miljöpartiet som vill ha Bomässan 2016 i Skäggetorp. De säger "vi vet att det finns väldigt många i Skäggetorp som är fantastiskt duktiga på jordbruk. Skulle vi upplåta mer plats för de här personerna......"

Det har vi redan gjort - med Ullevi!

Resten av meningen: "..... och samtidigt skapa en torgmarknad skulle man kunna få en enorm omsättning av produkter"

Det har vi redan provat (KoopS) men då finns det regler inom koloniföreningen att man inte får odla för kommersiella ändamål....

Ska vi då ha åkerlappar mellan Rusthållargården och Mellangården?

Tanken är bra...vill också ha fler naturliga mötesplatser...men det är också på gång. Ska bli en fin park från aktivitetsparken ner mot Skäggetorpsskolan....Och inte minst vårt allaktivitetshus

Däremot skulle jag, personligen, se mer aktion på den stora P-platsen framför Centrum och en sammanhängande bebyggelse (affärer och bostäder) mellan Tornby och Skäggetorp. Det skulle vara något!

Återgår till att längta efter våren/Carina

söndag 23 oktober 2011

Hösten är här
Roligt att se förändringar, när jag jämför foton från våren och foton från hösten. Det som märks mest är nu gången framför stugan, tack KoopTjänst för det arbetet!


Har i dag varit ute i stugan och tittat till den. Förstår inte varför ogräset växer fortfarande...och gräset är också högt!

Nu var jag duktig med ogräset iallfall och mina tagetes har nu, efter ett halvår i kruka, dött! Men så är livet....det är bara att se fram emot ett nytt år med allt var det innebär med blommor, buskar och allt som jag vill göra.....

Det har varit skönt, och det är fortfarande skönt, att ha stugan att åka till. Nu i september har mina dagar varit fulla av resor och familjen har sedan fått den fritid jag har. Så det var ett efterlängtat besök till min lilla (45 kvm) kolonistuga.

Det som sker just nu är att vissa yttre fönster måste ses över, vissa skador. Känns bra att det finns företag som tar lite mindre arbete också...som seniorföretaget.

Önskar en en skön höst/Carina

tisdag 18 oktober 2011

torsdag 13 oktober 2011

Landsmöte

I morgon åker jag till Folkpartiets Landsmöte...för första gången!

Ska bli spännande, speciellt som jag nu också har blivit vald till justerare och rösträknare....för se om jag lever på söndag kväll.

Lovar att bli lite bättre på bloggen efter denna resa - blir lite lugnare schema från nästa vecka.

Trevlig helg/Carina

söndag 9 oktober 2011

Youth in Action Programme

Meetings of yong people and those responsible for youth policy - känns mer konkret nu när man varit delaktig i den strukturerade dialogen som skett under veckan som var.

Jag har varit i Sevilla, södra Spanien (varmt!) i 6 dagar med tre ungdomar. Tyvärr fick den fjärde lämna återbud för det var önskat 4 ungdomar och en politiker från varje land....men jag var den enda politiker och två länder hade bara skickat ungdomar.

De andra vuxna (en från varje land)var bla. representant från landets skolverk och ledare för organisation.
Så det var bara Sverige som hade en kommun representerad och med en politiker. Och vi är stolta över detta för vi kunde då delge våra kunskaper på ett annat sätt än om man kommer från en organisation och då speciellt också från ett land som levt/lever under förtryck från gamla Sovjet och med ekonomiska problem.

Länderna som var representerade;
Spanien, Sverige, Malta, Italien, Grekland, Estland, Rumänien, Tjeckien och England. Foton kommer senare under ett annat inlägg....behöver tömma kameran först!

Vad gjorde vi, förutom de sociala övningar för att lära känna varandra? Jo, vi skulle förbättra ungdomars volontärarbetet genom den strukturerade dialogen. Projektet pågår mellan 2011-01-05 och 2012-01-31 där då detta seminarium var en viktig del av detta.
Huvudsyftet med projektet är att bidra till ökad medvetenheten om utvecklingen av frivilliga aktiviteter inom ungdomsområdet. Både för oss äldre och för våra ungdomar.

Det våra ungdomar gjorde konkret var att förnya de rekommendationer som idag finns inom EU angående frivilliga aktiviter inom ungdomsområdet. Det ramverk som finns idag anses "luddiga" och det var det som våra ungdomar nu skulle göra bättre - av ungdomar för ungdomar!

Den svenska delgationen som bestod av Sara Hugosson, Henrik Daun och Linda Shafik, tryckte på att det behövs en belöning, ett certifikation. Ett papper på att man har gjort något inom den frivilliga sektorn. Nu finns det en hel del av detta idag....men inte i alla länder. Ett intyg som visar att man har varit aktiv i ett halvår som volontärarbete i ett annat EU-land, som personen sedan kan använda vid en jobbansökan. Det var en önskan från den svenska delegationen och som de också fick gehör för!
Att få ett certifikat som utgår från samma struktur är en bit på vägen, så vi tycker att vi nu har lagt grunden för något som EU kan arbeta vidare med.

Arbete, det var något som aktiverade alla ungdomar, och där de kunde göra jämförelser mellan de olika länderna. Förutom arbetsmöjligheter (genom fasta jobb och genom praktik, volontärarbete mm) så var det även landets politik som diskuterades.
Bland annat skolan men även kontakten med politiker, för det ser ju så olika ut i de länder som fanns med i Sevilla. Vi ligger mycket långt fram här, vilket både Linda, Sara och Henrik insåg efter at ha suttit i mixade grupper.

Det alla länder hade som underlaq för sina diskussioner var enkäter. Minst 50 enkäter besvarade av ungdomar skulle gås igenom - och det var enda gången som vi satt tillsammans med våra landsmän. En bra matteövning visade det sig...och för oss var det ju inga problem at räkna ut hur många procent av de olika svaren vi hade fått - bra med en mattelärare i gruppen!

Det är tänkt att länderna ska fortsätta sitt arbete och det som mina ungdomar berättade för mig var att vi i Linköping (Sverige) ska gå ut med information på gymnasiet och mer reklam på bussar om volontärarbete. Men andra ord höja statusen på volontärarbete - bra förslag tycker jag!

För er som vill läsa mer har jag här några länkar:
Youth in Action Programme och Strukturerad dialog och all-in-vol.eu
Detta program, 5.1, kommer senare att läggas ut på deras hemsida och när jag fått mer information om våra analyser och våra förslag så lägger jag ut det på min blogg.

Nu ska jag vara lite social med min man.....ska snart till Karlstad på folkpartiets landsmöte under tre dagar så det gäller att ta vara på tiden!

/Carina

onsdag 21 september 2011

Saknat mig?

Jag har tyvärr inte skrivit något på ett tag - men till helgen ska jag skriva och lägga in foton från resan till Strasbourg.

Fram till dess ska jag reda ut lite saker på hemmafronten.

Kram Carina

söndag 11 september 2011

Matematikpengar

I fredags kom min artikel in i Corren

Återkommer senare med mer information om vårt arbete i Linköping. Just nu pågår det uppackning av två dagar i Södertälje (folkpartiet) och nerpackning inför resa till Strasbourg (kommunstyrelsen).

Återkommer med lite bilder från resan!

söndag 4 september 2011

Kärleksparaden 3 september 2011I paraden fanns alla partier utom KD och SD med.....

Vi var några från Folkpartiet, lite färre än förra året, men vi var där!Mitt tal:
Kärlek – kärlek mellan två personer – att få vara som man är – att få vara tillsammans!Men vad är kärlek? Vem är det som definierar dessa ord – du eller jag…eller någon annan?

Ett barn – barndom – vuxna – trygga vuxna – att bry sig om sitt barn – sitter det i könet?Vem avgör hur en familj ska se ut? Samhället, individen eller den lilla familjen….som vill existera utifrån sina egna förutsättningar…….

Jag har under mina år som vuxen ofta funderat på vem som är en bra mamma. Jag har själv tre barn, vem bedömde mig när jag som 21-åring fick mitt första barn?
Jag tror det var lite senare som jag upptäckte att det finns barn som växer upp i familjer som består av mamma/medmamma eller pappa/medpappa – vad är detta? Det hade ingen berättat för mig!

Mår barnen bra? Ja! Har barnet trygga vuxna omkring sig – ja…lika mycket som mina egna barn……

OK – vad är problemet? Min nyfikenhet fick mig att börja läsa om homosexuella – vad är de för ena…och vad står detta för? Gör alla det, läser och frågar? Tveksamt! Fördomar, hat, våld mot HBT-personer……..ja, listan är lång!

Om vi går tillbaks till barnet – mår barnet illa av att växa upp i en homosexuell familj? Normen säger ju – alla barn behöver ju en mamma och en pappa – familjen ska se ut som en riktig KÄRNFAMILJ! Svar Nej

År 1997 skrev jag ett arbete på Universitetet, Homosexuella och deras barn. Jag har sedan dess gjort ytterligare ett arbete på universitetsnivån, skrivit artklar och bloggat om HBT-frågan och om kärlek/barn. Varför gör jag detta…..vad är det som driver mig att ge mig ut i ett område som jag personligen inte är berörd av…eller är jag det?

Jag fick kontakt med Sanna från RFSL, som lärde mig att alla har fördomar – även jag! Jag själv tänkte att i ett par så finns det alltid någon som är mer kvinnlig och någon som är mer manlig.
Men det jag lärde mig mest var att barnen i familjer som består av mamma/medmamma och av pappa/medpappa inte alls har samma juridiska skydd. Men jag lärde mig också att det finns bra präster som säger att ”I Bibeln finns inte någon berättelse om förhållande mellan man och man, kvinna och kvinna. Men då får man i dag skapa en sådan berättelse”

RFSL anser att varje individ ska ha rätt att själv definiera, eller att inte definiera, sin könsidentitet samt att myndiga personer ska ha rätt att definiera sitt juridiska kön.
Det är också varje människas rättighet att själv definiera sin familj, att själv välja en familjebildning som passar de egna behoven

För mig är det självklart att Linköpings kommun ska vara ett föredöme när det gäller att ta vara på den mångfald som finns i samhället. Miljön ska vara öppen, välkomnande och tolerant för alla människor, oavsett kön, ålder, bakgrund och sexuell läggning. Folkpartiet vill att Linköping ska bli en HBT-vänligare kommun.

fredag 2 september 2011

Föräldraförsäkring

Ja, nu kom vår artikel in i Corren också!

Reza och Carina

måndag 29 augusti 2011

Första spadtaget för den nya fotbollsarenan

Vilken tur vi hade med vädret! Slutade regna precis lagom till talen och till alla spadtag som togs...ja, jag blev lerig om fötterna....

Mitt tal:
Första spadtaget ska bli många spadtag…. ….av oss alla som är samlade här!
Vi ska tillsammans gräva oss fram till 2013 års EM i damfotboll! Och att då börja här på plats, med varsin spade, visar på det samarbete som vi har och kommer att ha med denna fotbollsarena.

Arenan är startskottet för många förändringar inne i Linköpings City, med tanke på Folkungavallen, men även för Kallerstads område.
Närheten till Cloetta Center och nya Resecentrum gör att detta område kommer att bli ett attraktivt idrottsområde, men även en attraktiv stadsdel för handel och besöksnäring. Näringslivet blomstrar när vi får fotbollsglada personer till vår kommun för de ska förhoppningsvis både sova och äta mat på våra hotell och restauranger…...

Kommunens vision för idrott i Linköping är att genom samverkan skapa förutsättningar för att Linköping ska bli Sveriges idrottskommun år 2015.

För att uppnå denna vision krävs satsningar på flera områden från kommunens sida – bland annat denna fina fotbollsarena som nu ska byggas! Men innehållet – alla övningspass och matcher, det står ni för!

Kommunen vill stärka både bredd- och elitidrotten – även om vi idag har inriktningen på EM damfotboll. Andra satsningar som vi har i kommunen är ex. en ny ridanläggning och en ny simhall. Men också att vi nu har fotboll för sig och friidrott för sig, genom den nya arenan vid Universitetet. Detta möjliggör för fler aktiviteter inom båda idrotterna.

Kommunen har inte ensam ansvaret för idrottssektorn utan detta kräver ett samarbete med andra aktörer. Som idag - när vi tillsammans med Linköpings Fotbolls Club startar förberedelserna för det stora evenemang som kommer att gå av stapeln 2013.
Men arenan kommer inte att stå tom efter denna tävling utan vi kommer att fortsätta spela många matcher, både tjejer och killar!. Med andra ord - En ljus framtid för Linköpings fotbollsföreningar och för deras publik.

Ett samarbete mellan LFC och BOTRYGG har pågått under en längre tid och detta samarbete kommer att fortsätta även under och efter arenans färdigställande.
Men vad ska arenan heta? Jag har inget svar idag utan ser med stor förväntan fram mot det - Vi måste ju ha något kvar till vintern….

Ett stort grattis till er alla från mig som idrottsråd för Linköpings kommun


fredag 26 augusti 2011

Gemensamma läsårstider för gymnasiet

Inom Östsam finns en politisk arbetsgrupp, L15, där alla kommuner i Östergötland + Tranås + Landstinget (för gymnasieutbildning) finns med.

En följetong har varit gemensamma läsårstider, allt för att underlätta för kollektivtrafiken, semestrar mm. Vid junimötet meddelade ordförande att någon överenskommelse inte kan göras och utgick då från att läsåret ska innehålla 40 veckor och att v. 44 ska bli en skolvecka för våra elever.

Linköping har i flera fall hängts ut, både politiker och tjänstemän...obefogat anser jag. Mitt förslag var att använda 41 veckor och att v. 44 är lovvecka för eleverna.

Och nu har tjänstemännen fått fram ett underlag....där vi i den politiska arbetsgruppen gick bet...eller vad det nu var..för flera kommuner tyckte som vi i Linköping.... att vi kan använda 41 veckor och att v. 44 ska vara skolfri för våra elever

Jag har t.o.m. blivit beskylld för att komma med ett olagligt förslag...använda 41 veckor till läsåret....hmmm
SKL har nu blivit uppmärksammad på detta, via tjänstemännen; Att det ska tydliggöras att det avser det minst antal veckor som läsåret får begränsas till

Det som kommunerna nu ska ta beslut om, var och en för sig......för i Östsam:s L15 blir det inget beslut........är:
* Läsåret ska avslutas veckan innan midsommarveckan
* Vecka 44 ligger kvar som lovvecka för eleverna


Dessutom är utgångspunkten att detta ska gälla fortsättningsvis!

Känns rätt bra nu!/Carina


måndag 22 augusti 2011

Kvotering av föräldradagar

Den 21 januari 2010 skrev jag och Reza Zarenoe en artikel i tidningen NU. Med anledning av den diskussion som just nu pågår mellan ledamöter inom Centern, men även mellan Centern (Muharrem Demirok) och Folkpartiet (Mathias Sundin och Niklas Frykman) så vill jag också göra ett inlägg - var är barnen i denna diskussion?

Corren har skrivit om detta senast idag. Tidigare även Svenska Dagbladet (Brännpunkt) från den 14 augusti till 18/8, likaså Aftonbladet.

Vår artikel i NU kommer här nedan:
När ska Folkpartiet bli barnens parti?

Vi blir oroliga när Folkpartiet mer ser till jämställdheten än till barnens bästa… eller har vi missuppfattat signalerna? I NU nr 50/09 så finns debattartikeln ”Bortskämt gnäll om föräldraförsäkringen” och läser man vidare så står det ”Vad är rimligt för en liberal att tycka om ett system där folk vant sig vid och betraktar enorma bidrag som en förutsättning för att skaffa barn?” Förutsättning att skaffa barn..... hur tänker man när man skriver så?

I många andra länder har man inte alls dessa möjligheter som vi har i Sverige, dels att vara hemma (betald ledighet) dels att få barnomsorg (också betald via maxtaxa).

Sedan finns det många som kanske tycker att det skulle vara bra om barnen kunder börja ännu tidigare på förskolan (i Linköping är det först vid 1 år års ålder som man får en plats), men det tycker inte vi.

Alla är överens om att det är bra om papporna är hemma mer. Frågan är hur vi når dit. En tredelning av föräldraförsäkringen skulle förmodligen få en del pappor att ta ut fler föräldradagar. Å andra sidan skulle det också innebära en klar reducering av det totala antalet uttagna föräldradagar, vilket skulle innebära att barnen får mindre tid med sina föräldrar.
De pappamånader som redan har införts har dessvärre fått den effekten. Antalet föräldradagar som fryst inne har fördubblats sedan 2001, enligt statistik från Försäkringskassan. Anledningen är att papporna inte tar ut sina dagar i samma utsträckning som mammorna.

En mer individuell föräldraförsäkring gynnar därför inte barnen. Däremot gynnar den statskassan, som skulle spara många miljarder på detta.

Vi tycker inte att antal uttagna dagar i föräldraledigheten är ett tillförlitligt mått på hur jämställt ett par är. Det säger ingenting om vad som händer när barnet blir större; vem som till exempel hämtar och lämnar på daghem, går på utvecklingssamtal eller sköter basservicen osv. En mer individuell föräldraförsäkring skulle därför inte göra föräldrarna så mycket mer jämställda, men däremot kunna göra livet svårare för både dem och deras barn.

Förslaget om tredelad försäkring har väckt starka känslor hos en hel del familjer.
De tolkar det som om att regeringen vill omyndigförklara myndiga par då de inte får välja att fördela något som är så viktigt för dem som deras barns tid. En del par har valt att mamman skulle vara hemma inte för endast på grund av den orättvisa löneskillnaden som finns på arbetsmarknaden utan på grund av att mamman trivs med att gå hemma med barnen och ”bara vara” deras mamma!

Om man går in på Folkpartiets hemsida så finns mycket skrivet om föräldraförsäkringen, utifrån ett jämställdhetsperspektiv, och det är bra! Vi saknar dock formuleringar där texten är skrivna utifrån barnens perspektiv. Eller har vi redan har den diskussionen i vårt parti? För nog tycker vi väl att det är bra med det system vi redan har?

Men inte enligt författarna till artikeln som vi hänvisar till. De vill hellre att vi sänker skatterna ännu mer så att ”folk kan skaffa sig en buffert att använda hur de vill när de behöver vara lediga med små barn”.
Ska vi göra tvärtom än USA, som äntligen kommit igång med sina efterlängtade reformer så att de hinner ikapp med vårt välfärdsystem? Vad är nästa steg: Ska vi även spara pengar till vistelsen på BB och besöken på barnavårdscentralen?

Och vad anser författarna om de pengar (skattemedel) som går ut till kommunerna i dagarna i förstärkt föräldrastöd? Statens folkhälsoinstitut har regeringens uppdrag att fördela stimulansbidrag för utveckling av kommunala strategier för föräldrastöd, bland annat för att stödja sambandet mellan föräldrar och barn.

Vi är inte bara aktiva fritidspolitiker i Linköping, med uppdrag både inom kommun och landsting, utan vi är även föräldrar. Ingen av oss vill ha tredelad föräldraförsäkring! Den största orsaken är att vi tycker att barnen i slutändan drabbas hårdast.
Vi ställer upp på folkpartiets familjepolitik, bland annat att behålla pappamånaderna och jämställdhetsbonusen.
Men låt oss lämna valet till uppdelningen av föräldraförsäkringen till myndiga individer så att de med hänsyn till deras familjesituation avgöra hur de vill ha det.Tiden hemma hos någon av föräldrarna är en unik tid som berikar familjelivet och formar barnet som en stark individ!

I det sociala mediet Facebook, som många folkpartister är med i, fanns det för en tid sedan diskussion om order föräldraförsäkring. Vi ska kanske ändra ordet till Barnets försäkring?

Carina Boberg, kommunpolitiker i Linköping
Reza Zarenoe, landstingspolitiker i Linköping

lördag 20 augusti 2011

Besök hos Linköpings Vattenskidklubb

I går var jag, Paul Lindvall och Sophia Jarl ute hos Linköpings Vattenskidklubb.

Träffade Björn Garplind i vintras i samband med deras önskemål att komma närmare staden. I går var vi och tittade på var de är idag, efter en inbjudan från Björn till Paul, och det var regnigt.....

Men Niclas Garplind (på fotot) gjorde en stor insats när han, med sin far i båten, visade upp sina fina konster på en bräda som jag inte alls kommer ihåg vad den heter. Jättekul att se, synd att det regnade!

Spännade att se vad som händer.../Carina


fredag 19 augusti 2011

Från 30-talet och framåt

Synen på skolan och på eleven är olika i vårt samhälle, både politiskt och ekonomiskt. Synen på den teoretiska utbildningen och på den praktiska skiljer sig också dessutom i ett historiskt perspektiv.

I dag diskuteras varför våra ungdomar inte väljer yrkesutbildning – felinformation inför GY11 eller finanskrisen?
Under 30- och 40-talet var den dominerande synen att arbetslivet skulle ta vid där skolan slutar – att den yrkesmässiga färdigutbildningen är något som ska ske efter skolans slut. Hur mycket har detta styrt synen på dagens yrkesutbildning?

”Yrkesutbildningsberedningens främsta uppdrag var att definiera yrkesutbildningens betydelse …i huvudbetänkandet, som presenterades år 1966, betonades att yrkesutbildningens skulle spela en viktig roll för att stärka den ekonomiska tillväxten och möjliggöra fortsatt välfärdsökning” (Krisen i skolan, Jonas Olofsson)

Hur långt har vi kommit? Och vad har hänt under de senaste decennierna? Under 70- och 80-talet höll man sig fortfarande kvar vid policyn ”Gymnasieskolan ska egentligen inte ägna sig åt yrkesutbildning – det ansvaret ligger utanför skolan!”
Vilket stämmer med vad socialdemokraterna i Linköping vill, utveckla vuxenutbildningen! Men måste vi verkligen gå över ån för att hämta vatten?

I ett samarbete med yrkeslivet och med gymnasieskolan borde fördjupad kunskap kunna ligga inom gymnasiets ramar. Kan vi släppa detta tänk – att högre utbildning löser alla problem?

Att lägga en bra grund för våra elever i grundskolan är för mig som folkpartist en grundläggande byggsten för vidare studier. En bra utbildning är något helt annat än ”högre” utbildning. Att få grundläggande kunskap under första skolåren är viktig och vi har satsat stort på kunskapsinlärning i tidig ålder. Bland annat har vi startat upp speciallärarutbildningen igen, infört läs- och skrivgaranti och satsat på spetsutbildning inom ex. matematik.

En kunskap i tidig ålder bygger för djupare kunskap i senare ålder.

Mycket av fokus har legat på studieförberedande och akademisk utbildning och yrkesutbildningen har under lång tid betraktats som mindre betydelsefull.

Genom att lyfta upp betydelsen av yrkestraditioner och yrkesidentitet för individens utveckling kan vi få stora vinster för samhället och arbetsmarknaden.
Yrkeshögskolan startades 2009 och är en del av den satsning som Alliansen nu gör på yrkesutbildningens särart!

torsdag 18 augusti 2011

Projektil

Oj, har blivit "kändis"

Efter mitt inlägg om Marcus Nygren så blev jag ombedd att skriva hur man tar kontakt med politiker....läs mina råd!

/Carina

Invigning av Kammarmusikfestivalen

Mitt tal:

Att få inleda denna festival, i kammarmusikens tecken, är en ära för mig! Jag tackar redan nu för att jag fick denna inbjudan och jag hoppas att ni alla kommer att få en fin kväll.
En historisk tillbakablick på kammarmusiken, som benämning från 1600-talet, så avses musik som sjungs eller spelas av ett fåtal musiker. För i kammarmusiken, som skiljer sig från orkestermusiken, så är det samtalet mellan de olika stämmorna, oavsett om det sång eller instrumentell musik, som är viktigast. Ingen solist men med olika stämmor som har en unik roll i det musikaliska samspelet. Och ingen dirigent!

Men ikväll ska vi få lyssna på en person - Staffan Scheja som bland annat ska spela verk av Franz Liszt. Staffan lärde jag känna lite i programmet Stjärnorna på slottet men har ännu inte haft tillfälle att lyssna på i verkligheten.
Så jag kommer sedan att sätta mig i stolen, tillsammans med er, och njuta av det fina pianospelet.

Den 13 augusti startades Östergötlands Musikdagar med en hyllning till Jussi Björlings 100 år och avslutas den 20 augusti med bland annat en paneldiskussion här i Konsert och Kongress utifrån temat Kammarmusik – av vem, för vem?
Kammarmusikfestivalen arrangeras av MIL och Sensus och är en del av detta arrangemang.

MIL – föreningen Musik i Linköping – bildades under 70-talet, så historiskt att man kan säga förra seklet! MIL arbetar för att du och jag, som publik, ska få tillgång till ett rikt musikliv här i vår kommun.
Och att då få vara här i Crusells egen hall, som satt sin prägel på vårt musikliv, ger ju kvällen en extra krydda.
MIL delar regelbundet ut Crusellstipendiet, som instiftades 1987 och ges till unga lovande svenska dirigenter. Ett av de få i Sverige som är avsett enbart för dirigenter.

För att kunna växa och få nya kunskaper, genom bland annat kulturskolan men även genom Sensus, så kan vi alla klara nya utmaningar i livet. Livet som periodvis kan vara tufft, det är vi nog alla överens om, då är behovet av musik som störst. Att avnjuta en liten visa ensam hemma på kammaren eller en stor konsert tillsammans i en social gemenskap, det är helande för själen!

Genom kommunens Kulturskola får många ungdomar möjlighet att lära sig att spela eller sjunga. Har själv två döttrar som spelat dels piano dels kontrabas och har haft möjligheten att avnjuta ett antal konserter med mina telningar. Men de har inte gått vidare till att bli professor som Staffan Mårtensson. En person som är en efterfrågad solist och kammarmusiker på festivaler både här hemma i Sverige och utomlands.

Denna musikfestival är en del av den stadsfest som Linköping har i dagarna, med musik och aktiviteter för både unga och äldre.
Kommunen, och jag som kommunalråd, tycker det är viktigt att vi kan samlas och avnjuta musik som publik, men även att själva få musicera.
Med dessa ord vill jag inviga kammarmusikfestivalen 2011

tisdag 16 augusti 2011

Inspiration Camp

Den 7 november kommer Linköpings kommun ha Inspiration Camp - ett inspirationsevenemang för drivna och entreprenöriella gymnasieungdomar.

Marcus Nygren vann en tävling hösten 2010 som kommunen ordnade under studentevenemanget Kalasmottagningen.

Jag har själv träffat Marcus tillsammans med enhetscheferna från kommunens gymnasieskolor - mycket inspirerande möte. Helt fascinerad av hur han kunde tackla oss medelålders män och kvinnor......

/Carina

söndag 14 augusti 2011

Brunnit på Slestad igen

I natt brann det i förskolan inne i på Slestadsskolans område. På den undre bilden kan man se nybyggnation (blåa väggar) efter förra branden som var i slutet på juni 2005.Återigen har barn blivit av med sina alster/konstverk, sina gosedjur och kläder. Återigen står Slestadsskolans personal utan arbetsplats.....Återigen alla praktiska problem och alla känslor

För vem är det som gör detta? Ännu är inte förra branden löst, finns ingen som är dömd för detta....vad händer denna gång??

Aftonbladet, Expressen och Corren

Mycket tragiskt/Carina

Samarbete över blockgränsenI helgen har Märkesbacken vid Universitetet målats - och i år även Linköpings Lejon.

Vi var 5 kommunalråd + en tjänsteman som under drygt 3 timmar förnöjde studenter och allmänheten med vårt arbete. Även media var intresserade!

onsdag 10 augusti 2011

KärleksparadenLördagen den 3 september blir det kärleksparad i Linköping och vi folkpartister ställer upp, precis som förra året...och året innan....osv

Jag ska dessutom hålla tal! Enorm ära att få den förfrågan, så nu är talet nedskrivet och klart - men det kommer inte att läggas ut här förrän efter den 3/9!

Men dessutom ska jag, plus en person till, hålla i den konstauktion som RFSL håller senare på eftermiddagen. Nu har jag ju bara erfarenhet av att handla på auktion...men det går nog bra.

På lördag blir det målning i märkesbacken vid universitetet och nästa vecka ska jag representera kommunen både i Bergs slussar och i Konsert och Kongress....spännande tider framöver,

Men vart tog sommarvädret vägen... känns lite för kallt för stugan just nu. Så istället sitter jag på kammaren och har lite skrivarbete -skadar aldrig!

/Carina

måndag 8 augusti 2011

1000 platser på gymnasiet

Är nu 441 stycken. Media trissar upp allt och kör skrämselskott...eller?

Det handlar alltså om tomma platser - beroende på hur man räknar...1000 eller 441!

/Carina

fredag 5 augusti 2011

Sociala medier

Jag sitter inte som ordinarie i kommunstyrelsen - så jag var tyvärr inte med i Corren i går.

En som var med var vår borgmästare, som även gjort ett inlägg på sin blogg om det.

Det var intressant att läsa om hur utbrett det idag är med social medier hos oss politiker - men det kan bli bättre! Tror inte alla tänker på att det är ett komplement till den direkta kontakten...och detta behövs!

Själv har jag blivit uppmärksammad för en del av mina inlägg...men tyvärr så försvinner det ibland på vägen från min dator till Correns dator......

Men ibland går det bra med vanlig mailkontakt med media - hade Corren hos mig i går i kolonistugan, men det dröjer några veckor innan den artikeln kommer! Kul att de uppmärksammar även kolonområdet Ullevi och inte bara de andra som kanske är lite "bättre" - hur mäter man det egentligen...?

Önskar er alla en skön helg/Carina

tisdag 2 augusti 2011

Semestern slut

Men det är faktiskt rätt skönt att börja jobba igen, och stugan finns ju kvar......

Har lite lagom i agendan, vilket möjliggör att tid finns för att läsa, fundera, läsa, samtala...och svara på mail.
Det är tyst i Stadshuset men vi är några tappra själar som peppar varandra, speciellt nu när det är varmt...även här inne.

Stora nyheter från (S) - de ska nu se till att vara ambassader nu får sina pengar - varför krångla till det så????

Och avvaktar röstningen i USA - håller tummarna!

I kväll blir det en vända till stugan - måste nog vattna lite.......

/Carina

söndag 24 juli 2011

En tyst minut
I alla länder, i alla olika religioners hus, sker idag en tyst minut.

Oavsett politisk färg tänker vi alla på våra ungdomar, på ungdomarna i Norge och på deras föräldrar.

Men även på de drabbade som omkom inne i Oslo och deras anhöriga.

I bakgrunden hörs just nu kören från Domkyrkan i Oslo, precis som i Linköpings Domkyrka....och i alla andra "Guds hus".

Som kommunalråd i Linköping, ansvarig för ungdomsfrågor, så tänker jag på våra politiskt engagerade ungdomar. Både i vårt parti, LUF, men speciellt på socialdemokraterna och deras ungdomar.

Vi får inte stänga in våra ungdomar efter detta - men vi måste också lyssna på dem och deras rädsla som idag finns både hos dem och deras föräldrar. Vi måste stötta varandra i denna svåra stund!

/Carina

fredag 22 juli 2011

Bra avtal

Vår EU-minister Birgitta Olsson (FP) blir intervjuad på SvT med anledning av det avtal som nu togs i går kväll.

Vi i Sverige är inte med vid dessa diskussioner (eftersom vi inte har euro), vilket jag djupt beklagar! Vi ska vara med i eurosamarbete, dels för de mindre företagen och deras ekonomi, dels för ett total insyn i EU, vilket vi inte har idag!

Med hårdare i regler nationellt i Grekland, med bland annat översyn av pensionsålder och den offentliga sektorn, och med det nya lånet från EU med lägre ränta och under längre period, så ska landet komma ur sin stora kris.
Men det är också viktigt att EU:s länder nu trycker på att vi måste samarbeta och att det blir ett ordentligt regelverk och att felaktig statistik från ex. Grekland inte får förekomma - och här är inte vi med...vi har kunskap så varför säger då svenska folket nej till ett totalt samarbete för oss/EU??

Nu är inte Greklands naitonella kris samma sak som eurokris, vilket Birgitta också trycker på...vilket tyvärr har förmedlats i en del media!

Jag är glad över gårdagens beslut och önskar Grekland lycka till, för det behöver de!

/Carina

söndag 17 juli 2011

Nostalgidagar


Har suttit med min farbror nu i tre dagar och gått igenom gamla tidningsurklipp och fotografier - gjort en nostalgiresa.......

Min farbror utvandrade till Mexico 1961 och är fortfarande bofast där. Men med regelbundenhet kommit "hem" till Sverige och släkten. Senast var han här 2002 och sedan dess har både pappa och mamma gått bort - därför en nostalgiresa!

Mamma gick bort 2007 (pappa 2003) och i samband med bouppdelningen så packades alla foto och tidningsurklipp ner i ett antal flyttkartonger, och sedan stod de i en källare...men för snart två år sedan fick jag en förfrågan på Facebook.

Min kusins fru skickade en vänförfrågan till mig (min kusin är son till min farbror och har med andra ord bott en period i Mexico). En ny värld öppnade sig med denna vänförfrågan (tack Carina) för genom detta fick jag även kontakt med den släkt som jag nu har i Mexico - och foto från min farbrors hem. Och detta ledde i sin tur till att dessa kartonger, som jag skrev om ovan, nu äntligen kom upp ur sitt förråd!

Dessa album, med en massa minne, är nu till största del bevarade hemma hos mig, och därför ett antal nostaligdagar här med min farbor. För han kunde berätta om fotona - sådant som jag glömt bort/inte frågat mamma eller pappa om - ett stort tack Lars!

Passade även på att fråga honom, eftersom vi hittade en tidningsartikel, om hans flytt till Mexico. I artikeln blev både hans fd. fru och min jämnåriga kusin (som inte var så glad över att behöva lämna sin Tant Johansson (han var 5 år!) intervjuade och hr Lürén, som de skrev på den tiden, fick berätta om den kommande framtiden.

1988 var mina föräldrar över till den mexikanska släkten och firade jul/nyår - ett särskilt fotoalbum från den resan granskades extra noga nu! Vilken tur att man har riktiga foton att titta och prata om - men vi har även tittat på foton på Facebook för att visa Lars mina döttrars hemorter (Tyresö och Visby).

Summering av detta inlägg - vi är en familj som har släkt överallt i världen (jag och min man), det är bra att spara gamla foton/tidningartiklar för det finns så mycket minnen och jag har ännu inte varit i Mexico..........

/Carina

tisdag 12 juli 2011

Var inte i Almedalen utan hemma i Linköping
Jag har varit i stugan, ligger granne med Tornby, under denna vecka (fotot taget 23.00). Har bland annat blivit intervjuad av Linköpings Tidning,firat min födelsedag och haft besök av släkten. Men jag har följt bloggarna, som var med i Almedalen, och jag var uppkopplad i onsdags kväll när Jan Björklund talade!

Linköpings borgmästare Ann-Cathrine Hjertd tog emot priset som årets Nybyggarkommun, som utdelades av IFS i Almedalen.

Linnéa Darell, min folkpartikollega, var också i Visby och har också skrivit på sin blogg, som många andra!

Nu ska jag till Vadstena med äldsta dottern och på torsdag åker vi till Eksjö. Ska hämta upp min farbror Lars, som är bofast i Mexico City sedan 50 år tillbaks, hos min kusin. På fredag blir det nog ett besök på Flygvapenmuseet med herrarna!

Vill bara tipsa om en blogg som en bekant till mig har. Han jobbar på Grönland i två månader, som tandläkare, och det är en intressant att följa hans vardag!

/Carina

fredag 1 juli 2011

Första halvåret som kommunalråd

Nej, jag ska inte räkna upp allt som blivit gjort/inte blivit gjort...utan det är bara ett litet inlägg innan jag går på semester.

Mycket som hänt sedan jag flyttade in mina saker i detta arbetsrum.
Att ta över efter Bengt Olsson har inte varit lätt - dels för att han är så duktig dels för att jag vill sätta egen prägel på mina uppdrag. Nu har jag använt denna vecka, blandat med olika mötet, att städa bland alla papper och strukturera om allt!

För när jag kom hit den 3/1 2011 så var det inte helt lätt att ha koll på vilka områden som jag behövde ha mest tillgänglig i bokhyllan. Men nu finns det en struktur...iallafall tills nästa gång jag storstädar!

Jag känner nu tjänstemännen både här i Stadshuset och på utbildningskontoret, vet till 95 % vem jag ska ta kontakt med när jag behöver hjälp med en speciall fråga...men visst det vissa luckor fortfarande!

Ska inte åka till Visby och Almedalen i år, har ju blivit med kolonistuga! Så semestern blir i år östgötsk - men det finns ju så mycket att se här - man blir nog lite "hemmablind"!

Får önska er alla en skön sommar/Carina

torsdag 23 juni 2011

Invigning av friidrottsarenan

I går höll jag mitt tal på invigningen. Vädret skötte sig, hade regnat "av sig" på annan tid så både presskonferensen och invigningen klarade sig utan ösregn.....

Mitt tal:
För exakt 161 dagar sedan stod jag här och talade vid invigningen av Isovalen – jag måste erkänna – jag kan nog mer om friidrott än om skridskoåkning!

Jag var en av dem som satt fängslad vid TV när Ingemar Stenmark åkte nerför backarna men jag var också en av dem som följde Carolina Klüft när hon tävlade i sjukamp för Sverige. Vilka duktiga idrottare som nu har kunnat få mig till TV-soffan och följa deras kamp mot guldet!

Friidrotten har sedan dess legat mig nära och jag försöker även idag följa vissa sändningar.

Jag läste på Wikipedia att friidrott är med stor sannolikhet en av de idrotter med längst historia. Vilken känsla att få stå här och inviga en arena där man ska tävla i en idrott med dessa anor.

Under olympiska spelet 776 f. kr. tävlade de aktiva i att springa ”En stadium”, som motsvarade 180 meter. De första moderna olympiska spelen invigdes i Aten 1896 och sedan dess har friidrotten varit en naturlig del av tävlingen. Nu är det ju inte bara löpning som ska ske här på banan, får jag hoppas, utan många fler av de grenar som finns inom friidrotten.

Från 50-talet och 30 år framåt präglades friidrotten av det kalla krigets uppdelning i väst och öst. Att lyckas inom idrotten var viktigt för många fd. östländer, som Tjeckoslovakien och Sovjetunionen.

Friidrotten är idag en global sport – inte bara när det gäller antalet länder utan även tävlingsresultat. Vid de olympiska spelen år 2000 var det hela 51 länder som hade idrottare som fick medaljer.

Blanka och Emma i höjdhopp – vilken dramatik! Men tänk er en sjukamp här, med våra elever från olika skolor runt om i vår kommun. Vilka nya stjärnor kommer vi att få följa på denna fina arena? Blir det Lisa eller Linus (från Corren) som kommer att locka oss hit, både i solsken och regn?

Här gott folk – ska man springa, hoppa och kasta pinnar!


/Carina

söndag 19 juni 2011

Maud Olofsson

Har varit lite dålig på att läsa andra bloggar - men tänkte visa att det fortfarande sker och passar på att länka till några som skriver om Maud.

Både utifrån det som varit och det som nu är:

Först ut allianskollegan Muharrem Demirok
Sedan Folkpartikollegan från andra sidan Vättern, Anne-Marie Ekström, riksdagsledamoten Federly, linköpingsbon, riksdagsledamoten och centerpartisten Staffan Danielsson

Tack för denna tid Maud och lycka till i framtiden/Carina

Innedag i dag

Det regnar - och det är bra för vår grönska - men jag hade tänkt att köpa några buskar till kolonistugan...men de finns nog kvar i morgon också!

Annars har det blivit en hel del trädgårdsarbete de sista helgerna, senast i går. Men nu har vi även gjort i ordning vårt sovrum så till midsommar blir det övernattning.

Så vad gör man nu då...ja, en sak kan vara att skriva lite till er som läser min blogg. Hänt mycket de senaste veckorna och det kommer vara intensivt nästa vecka också. Men veckan efter midsommar hoppas jag att jag hinner få ordning på alla papper och mail/filer innan jag går på semester den 4 juli.

Det har skrivits mycket om Glyttingebadet sista tiden.
Jag var med på ett samtal med ägaren och jag har förut skrivit några inlägg om detta.

Dels äger inte kommunen detta bad dels vi kan inte gå in på privat mark! Men samtidigt har jag läst köpeavtalet och jag kan hålla med en insändare - man hade kunnat ställa krav! I dag finns det förbehåll att det ska vara fritidsverksamhet...men det är öppet för ägaren vad det ska vara...vet vi vad de planerar??

På onsdag är det invigning av nya friidrottsarenan 18.00 och på förmiddagen är det presskonferens. Har nu mitt tal klart och förbereder mig nu för presskonferensen. Att hålla bra presskonferenser är svårt, men tack vare vår politiska sekreterare så håller jag nu på att lära mig!

Återkommer med mitt tal, precis som jag brukar göra, och förhoppningsvis lite tidningsklipp....

/Carina

fredag 10 juni 2011

Åka till Sevilla

Är du mellan 18-30 år och bor i Linköping vill vi att Du fyller i enkäten som finns på denna hemsida.

Är du också intresserad av att åka med till Sevilla så ta kontakt med Anna!

Vi behöver ha 50 linköpingsungdomar som besvarar enkäten (se länken) och som är mellan 18-30 år. Är man sedan intresserad av att åka till Sevilla 3-8 oktober på ett seminarium tillsammans med ungdomar från övriga Europa så kan man höra av sig till Anna Bjärkmar
Utvecklingsstrateg, Mobil: 070-616 53 10

Länk till enkäten:
http://unglinkoping.blogspot.com/2011/05/folj-med-till-sevilla.html

/Carina

måndag 6 juni 2011

Invigning av sommarutställning i Passagen
Mitt invigningstal:
När jag skulle förbereda mig för denna invigning så gick jag ut på nätet och sökte information, dels om konstnärerna dels om utställningen. Och samtidigt som jag läste fakta så funderade jag på vad jag själv har för koppling till trädgårdskonst.

När jag var i Norge för ett antal år sedan, var jag inne i en period då jag ville skapa av det som fanns i naturen – därav denna lilla prydnadssak. Trä, sten….men inte som jag ”knyckt”…utan de är plockad ute i naturen…men det kan ju uppfattas så…att jag tagit något. (tyvärr ingen bild på mitt konstverk)

Peter Johansson och Barbro Westling har tagit ett steg till…och jag är mycket nyfiken på vad de har hittat i våra trädgårdar här i Linköping. Någon som saknar något????

Tomtar och troll, väderkvarnar och fiskdammar – vanliga saker i trädgårdar, förutom blommor i alla färger. På Google fick jag 53 000 resultat på min sökning ”trädgårdskonst”. Vilken kulturskatt det finns och vilka möjligheter vi har att förgylla vår vardag, med enkla medel (min figur) eller med en mindre investering.

Att vara kreativ och ta med sig denna kunskap till konsthallar – som Peter och Barbro gjort – gör att Du och jag kan lära oss se konsten ur ett nytt perspektiv.
Peter och Barbro är ute på ”stöldturné” och resultatet visas här på Passagen från den 4 juni till den 12 augusti.

Genom att ändra på rummet och den traditionella utställningsformen vill de visa sin syn på trädgårdskonst.

Därmed är utställningen Förspilld ironi och andra skulpturer invigd

/Carina

lördag 4 juni 2011

Blue Ribbons Squares


På Folkpartiets julfest 2010 fick jag chansen att få dansa squaredance...har inte dansat på över 10 år! I dag fick jag korten...det är därför ni får se utvalda kort idag!
Fotograf är Peter Fischier - som har servat mig förut med foto från folkpartiet - stort tack!

Jag och min man lärde känna Bo Nilsö i slutet av 80-talet när vi började i hans nybörjarkurs. Sedan höll vi på med dansen, förutom ett kortare uppehåll, fram till ca 2000.

Mycket bra motion (vilket jag skulle behöva ha idag) och en rolig dans. Mycket social - har fortfarande kontakt med flera av dansarna!

Vill ni ha roligt och få lite motion så kan jag tipsa om deras hemsida - finns kurser på olika nivåer!

/Carina

tisdag 31 maj 2011

100-dagen

Har i dag besökt Industrikompetens kommunens 100-dag.

Ny och nyttig kunskap med tanke på att jag nu är inne i intensiv period med kopplingen utbildning/näringen.

Tack för dagen!/Carina

måndag 30 maj 2011

Arbets- och näringslivsråd

I fredags (27/5) hade vi uppstartsmöte för ett nytt råd i Linköping

Ett samarbete mellan kommunen och arbetsförmedlingen. Intressanta diskussioner som vi tar tillbaks till verksamheten och som sedan följs upp på nästa möte i höst.

Vad diskuterades? Jo - ungdomsarbetslöshet, utbildning, företagande och mycket mer!
Vilka var med? Representanter från Bildningsnämnden, Socialnämnden, Kommunstyrelsen, NuLink, Arbetsförmedlingen och Länsstyrelsen - en liten grupp som nu har lagt upp en del riktlinjer för fortsatt samarbete.

I dag hade jag ett möte med representanter från Anders Ljungstedtska gymnasiet, Bildningsnämnden, Svenskt Näringsliv, Företagande och Jobbtorget - vi diskuterade programråd och samarbete mellan gymnasie och näringen. Vi har också gett verksamheten ett antal uppgifter som sedan följs upp i höst.

Känns bra att vara en del av detta - och att få bygga upp nätverk av kontakter. Redan i morgon ska vi planera för framtiden - Utbildning/Arbetslivet! Känns bra när man ser att olika möten ger resultat!

/Carina

lördag 28 maj 2011

Mors dag i morgon

Passar på att göra reklam för min dotters hemsida, eftersom min tårta just nu förbereds hemma i mitt kök.
Denna tårta, som ännu inte finns med på hennes hemsida, ska ätas ute i stugan. Min fina kolonistuga som ligger i fina Ullevi!

Mångfaldens område...som jag gillar speciellt nu efter att ha läste en del andra bloggar som skriver om Skäggetorp...om invandrare...om assimilering....

Känner mig som "Skäggetorps försvarare" ........allt kan bara bli bättre!

/Carina

tisdag 24 maj 2011

Samråd om det framtida arbetet för mänskliga rättigheter i Sverige

Var i går i Stockholm, på ett samråd som Arbetsmarknadsdepartementet hade ordnat.

Erik Ullenhag, integrationsminister, öppnade uppstartsmötet - som ska leda till regeringens tredje strategi för de mänskliga rättigheterna i Sverige. OBS när man pratar allmänt om mänskliga rättigheter (MR) så är det vanligt att man tänker på andra länder, men just nu handlar det om oss som bor i Sverige.

Elisabeth Abiri redovisade SOU 2010:70 (Ny struktur för skydd av mänskliga rättigheter) SOU 2011:29 (Samlat, genomtänkt och uthålligt?) har Hans Ytterberg sammanställt.

Jag har med mig den sistnämnda rapporten hem, som efter detta samråd känns viktig att läsa. Under hösten ska samrådprocessen fortsätta - kartläggning av situationen för mänskliga rättigheter - för att under 2012 kunna ta ett beslut om en strategi.

Kommission/individen eller handlingsplan/grupper - vilken väg ska vi gå? Historia/nutid?...hoppas jag kan vara med i höst!

/Carina

tisdag 17 maj 2011

Sverigedemokraterna saknar integrationspolitik

I dag möttes Erik Ullenhag, integrationsminister, och Jimmie Åkessson, gruppledare för SD, i en debatt ordnad av Utrikespolitiska Studentföreningen vid Linköpings Universitet.

Jag blev på förmiddagen intervjuad utifrån ett linköpingsperspektiv, likaså Jonas Andersson från SD.

Debatten i kväll vanns av Erik och om jag får vara lite skrytsam så tycker jag nog att jag vann intervjun!

Jag kan inte, som liberal och med en tro på individen, acceptera assimileringstanken som SD har. Att alla ska formas efter en svensk mall utifrån deras politik.

Jag kan inte, som liberal och med en tro på individen, säga till eleverna på Skäggetorpsskolan att de ska få mindre hjälp i sitt skolarbete......för att de är invandrare!

Jag kan inte, som liberal och med en tro på individen, säga till mina vänner i Skäggetorp - du får inte bo här!

Eller som Erik säger:Jag tänker aldrig kompromissa med att Sverige ska fortsätta att vara ett öppet och tolerant land. Som liberal välkomnar jag invandring, oavsett om man kommer som flykting eller om man söker sig till Sverige för att arbeta eller studera.

/Carina

söndag 8 maj 2011

Från lager till en blivande veranda

Det kan kanske bli lite morgonfika även här......

/Carina

fredag 6 maj 2011

Gamla strömmen i Ljungsbro

Vi fick idag in vår artikel i Corren

Ta tillvara och utveckla Gamla Strömfårans unika miljö i Ljungsbro

I Ljungsbro, inte långt från Cloettafabriken, finns sedan ungefär 80 år tillbaka en nedlagd strömfåra som tillkom i samband med uppförandet av Malfors kraftverk vid Motala Ström.
I ravinen finns det redan ett rikt växt- och djurliv som är hotat på grund av vattenbrist. Folkpartiet ser potentialen i området och vill därför att kommunen ser över möjligheten att öka vattenflödet och förstärka fiskens möjlighet att förflytta sig uppströms.

Föreningen Vreta Kloster-turism har drivit fram projektet ”Gamla strömfåran” . Projektet går ut på att återställa ett mindre vattenflöde i strömfåran samt utreda möjligheterna att bygga fiskevägar förbi det befintliga kraftverket.
Den idag torrlagda fåran vid Malfors är 2,5 km lång och unik både ur ett geologisk och biologiskt perspektiv . Satsningen på att återställa Gamla strömfåran bidrar bland annat till ett rikt fiskbestånd bestående av öring och harr, men också att bevara hotade arter som ål, nors och aspen.

Att genomföra ett projekt av denna storlek har konsekvenser. Tekniska Verken behöver allt vattenflöde de kan komma åt. Men vi i Folkpartiet vill att vi ska söka efter en möjlighet att trots det skydda och återupprätta växt- och djurlivet vid den gamla strömfåran.

Att satsa på att vitalisera denna sköna och unika naturmiljö skulle medföra att Ljungsbro utvecklas till ett starkare och mer attraktivt besöksmål för turister, fiskentusiaster och stoltare kommuninnevånare.

Gamla strömmen är alltså inte bara viktig för djurlivet och Ljungsbro, Gamla strömmen är viktigt för hela Linköping.

Åsa Wennergren, GU Vreta Närråd (FP)
Carina Boberg, Kommunalråd (FP)
Carl-Fredrik Ideström, Samhällsbyggnadsnämnden (FP)
Reza Zarenoe, Landstingsledamot (FP)
Birgitta Waern, Socialnämnden (FP)
Rebecka Gabrielsson, Kultur- och Fritidsnämnden (FP)
Peter Fischier, Fotograf (FP)

måndag 2 maj 2011

Interpellationssvar om museicensur

Den 26 april besvarade jag en interpellation om "Demokrati inom kulturverksamhet subventionerad av Linköpings kommun". Interpellationen handlade om utställningen Kan svenskheten ta slut?, visades 1/2 till 25/4 på Länsmuséet, och var skriven av Sverigedemokraterna. Sverigedemokraterna känner sig svartmålade och ställde därför fyra frågor till mig som kommunalråd för kulturen.

Jag besvarade dessa frågor, men gick sedan vidare till det som interpellationen egentligen handlade om - de värderingar som ligger bakom deras interpellation!

I Sverigedemokraterna samhälle finansieras bara den kultur (de klagar på att skattepengar till utställningen på Länsmuséet)som stödjer deras nationalistiska agendan. Med andra ord - I deras Sverige är det kulturens plikt att likforma samhället, att likforma människan!

I det Sverige som vi andra står upp för är det kulturen som ska ifrågasätta etablerade sanningar och ställa frågor som annars aldrig skulle bli ställda! Jag som politiker ska då hålla mig på armslängds avstånd från kulturen.

Och det tänker jag fortsätta med! För mig som folkpartist är det den fria kulturen som gäller och inte den som Sd vill ha.

Vår politiska sekreterare (som skrev mycket av det tal jag höll) får avsluta detta inlägg:

"Vi kan alltid nå fram till bättre kunskap och mer genomtänkta idéer. Men vi kan aldrig nå någon slutgiltig sanning. Mänskliga framsteg bygger på en kritisk granskning och på öppenhet för nya idéer.
Kulturen, och därmed Östergötlands Länsmuseum, kommer att fortsätta vara en viktig del i den process som utvecklar människan, samhället och demokratin".


/Carina

fredag 29 april 2011

Omvälvande vecka

Dels var ju veckan kort pga påsken, dels var det många möten på dessa fyra arbetsdagar. Men det mest omvälvandet är att jag nu har blivit ägare till en kolonistuga!

I onsdags kväll var jag ner till Ullevi, med egen nyckel...så nu får ni nog stå ut med att skrivandet här blir ännu sämre...men det kanske är så det ska vara nu när det snart är sommar!

Tyvärr fungerar inte fotoöverföringen just på denna dator...så det blir ingen bild. Samtidigt ska jag nog röja lite först innan jag lägger ut något på nätet!

Nu blir det video och en chokladbit/Carina

fredag 22 april 2011

Köpt kolonistuga - tjoho

Ända sedan vi skippade husvagnen så har tankarna funnits om en liten stuga. Och nu är det verklighet!

Var den ligger---i Ullevi, eller om ni inte hittar i sta´n så är det vid Skäggetorp.

Nästa helg flyttar jag in med lite fika till mig och mannen och med en blomma att sätta utanför ytterdörren. Saknar ni mig i sommar så vet ni var jag är.....

/Carina, blivande Ullevibo

lördag 16 april 2011

Vretagymnasiet och andra skolor med praktisk utbildning

I Linköpings Tidning finns idag ett reportage om Vretagymnasiet (en del av mina fd. matteelever är med på fotot!).

Med tanke på den skrämseltaktik oppositionen använde i höstas - om du väljer praktiskt program så blir du inte behörig till högskola - så är detta en perfekt artikel.

L15 (Östsams grupp av ordförande för gymnasiefrågor i Östergötland, plus Tranås)hade förra veckan en artikel där vi återigen påvisar att man kan bli behörig till högskolan och att Komvux är öppen för dem som vill bygga på sin gymnasieutbildning.

Vretagymnasiet, med sin NV-profil, kan erbjuda både teoretisk och praktisk kunskap - perfekt för dem som vill bli veterinärer. Anders Ljungstedts Gymnasium har el- och energiprogram bland annat - gå gärna in på deras hemsida!

Så funderar du på ett yrkesprogram, vilket som helst inom Linköpings kommun, låt inte oppositionens skrämseltaktik styra ditt val!

Vi har utmärkta utbildningar inom hela Östergötland och här i Linköping så välkommen!

Carina,ordförande i Bildningsnämnden

fredag 15 april 2011

Intervju om friidrottsarenan

Blev intervjuad i går av TV4 angående friidrottsföreningens önskan om sänkt hyra.

/Carina

söndag 10 april 2011

Corren två gånger denna vecka

Dels genom en artikel om spetskunskap dels med L15 om yrkesutbildning.. Synd att jag missade telefonintervjun med Corren, men så blir det när man är utomlands!

/Carina

Vårbilder från Leicester
Leicester - ungdomsarbete

Många intryck....späckat program.....nya kontakter!

I tisdags flög jag till England - Leicester (uttalas Lester) för att lära mig mer om Lesterdialogen.

Lesterdialogen är inte bara känd i England utan i Sverige och på kontinenten. St Philip´s Centre tar emot besök och lägger (i vårt fall) upp ett gediget program!

På de två foton (på hemsidan) finns flera av de personer som vi träffade i Leicester och som informerade om det arbete som de gör i samarbete med olika trossamfund. Mycket intressant att vara på plats och uppleva de samtal som sker mellan muslimer och kristna, ung som gammal, och den strävan mot ett samhälle som alla känner glädje i att tillhöra, oavsett religion.

Study & engagement in a multi faith society, det ska vi ha i Linköping också - undra vad Sverige Demokraterna säger om det.... (har nu fått motionen om mångkulturellt bokslut)!

Tyvärr är inte mina engelska kunskaper så bra (missade en del.....) men en av de alla som gjorde intryck på mig var Raheema (muslimsk tjej) som berättade om det ungdomsarbete som hon håller i - The Leicester Interfaith Youth Hub. Här kommer de punkter som finns på deras agenda:

* Who are we? "We are a group of yong people of different faiths who are a common goal. Making a difference to our local community. And eventually the world."

* What do we do? "Helping others is what we do! Through organising fundraising events we support a range of great causes. We are currently planning to skydive to help buy malari nets. With meals, regular trips, visits and workshops who wouldn´t enjoy it?"

* How do you get involved? "Just come along to one of our meeting on the first Tuesday of every month. Also can you check out our Facebook group >Leicester Interfaith Youth Hub<"

* What can you get out of it? " You can gain new skills you never knew you had. We give you the opportunity to bring your idias to life and to do things you haven´t dreams of! This is your chance to volunteer and build on your CV"

Think global act local

Ska nu tömma kameran så ni får del av vårbilder, St Philips kyrka + moské, stadshuset mm. Återkommer för detta är så intressant så det räcker inte med ett inlägg!

Tack till mina medresenärer och ett stort tack för all hjälp med språket/Kram Carina

söndag 3 april 2011

St Philip´s Centre Leicester

På tisdag morgon avreser jag från Linköping, som integrationsråd, till Leicester, 15 mil från London.

Jag åker med Domkyrkostiftet och olika kyrkor från både Linköping och Norrköping är representerade. Norrköping representeras även av deras kommunalråd.

Det är ett späckat program för oss, startar redan 14.00 på tisdagen och avslutas 9.30på fredag då vi åker till flygplatsen i Stansted för hemresan till Sverige. Vi ska bland annat besöka St Philip´s Centret - study & engament in a multi faith society, träffa biskop och borgmästare i Leicester och besöka moskeér och hindutempel.

Men sist men inte minst Andrew Wingate, och som jag hade möjlighet att träffa redan för ett halvår sedan i Skäggetorps kyrka. "Integration istället för Assimilation - låta skilda trosuppfattningar leva sida vid sida - gör samhället mer levande och betydligt rikare"

Han har i perioder varit här i Sverige för att berätta om sitt arbete i Leicester. Centret bygger på "förtroendeskapande relationer, med det goda samtalet som huvudmål, samt inte minst vardagens enkla möten över en kopp te, där tilliten och förtroendet byggs upp".
I ett tidigare besök i England berättade han (jag var inte med!) "om dialogen mellan stadens olika etniciteter som byggstenar i projektet..... I brist på dialog och delaktighet skapas ett utanförskap och brist på framtidstro som grunden för en god långsiktig samexistensutveckling"

Jag ser mycket fram mot denna resa. Kan vi få igång en Leicester-dialog i Linköping har vi kommit en bra bit på väg i vår integration!

/Carina