måndag 23 september 2013

Fler lärlingar

Som folkpartist gillar jag lärlingssystemet! Varför?

1. Eleverna får komma ut på en arbetsplats och få de kunskaper som behövs för att sedan kunna gå vidare i sitt yrke

2. En skoltrött elev har chansen att få en varierad skolvecka, med både praktik och teori

3. Vi behöver duktiga yrkespersoner och ju tidigare våra ungdomar får kontakt med proffessionen, ju duktigare blir de

4. Sist men inte minst, praktiska färdigheter måste värderas högre inom utbildningsväsendet

Men det krävs en hel del av både skola, företag och eleven, och en del problem finns!

Dels kan det vara svårt att hitta arbetsplatser för våra lärlingar, dels har skolorna svårt att få till det med det praktiska kontra det teoretiska men sedan är det elevens upplevelse av det hela - den sociala delen!

Det vi kan göra det är att stötta arbetsmarknaden men även att ställa krav på våra skolor. Att eleven måste ha vis skunskap med sig innan praktik men även att få till "klasskompisgemenskapen", det sociala.

Ekonomiskt går staten in med ännu mer pengar för att stödja arbetsgivaren med ett anordnarbidrag och handledningspeng. Men även kostnadsersättning till lärlingen som behövs till lunch och resor.

Kommunen kommer att få utvecklingsstöd för att kunna "ragga" arbetsplatser och få till samarbetet mellan arbetsplats och skolan.

Men jag blir besviken när jag hör att företag, som nu behöver arbetskraft, inte vill ta emot lärlingar.......obevämt, ser inte möjligheterna, släpper inte in ungdomar.....många frågor utan svar, tyvärr!

Vi ska kanske ha det som i Tyskland....är inte färdig med min åsikt där, så jag får återkomma!


På Folkpartiets hemsida skriver vi:
http://www.folkpartiet.se/var-politik/var-politik-a-o/larlingsutbildning/

http://www.folkpartiet.se/var-politik/nyhetsarkiv/vart-tredje-foretag-kan-ta-emot-larlingar/

http://www.folkpartiet.se/var-politik/var-politik-a-o/larlingsjobb/