måndag 19 augusti 2013

Assembly of European Regions

Jag är i Nyköping, på sommarskola med två gymnasieelever, som ska lära sig mer om miljöarbete men även att få kontakter med andra ungdomar som har samma intressen. Dagarna är fulla av workshop, träffar med politiker på olika nivåer i Nyköping men även studiebesök på bland annat Öknaskolan.

Sedan 2008 är Östsam medlem i AER, som är en interregional samarbetsorganisation och politiskt forum för 260 medlemsregioner från 33 länder. Varje år är det olika teman och i år gäller miljöfrågor,

Från 19/8 till den 24/8 är vi ca 125 personer som träffas i Nyköping för att lära oss med om Green Growth - Regions towards a resource-efficient Europe. Totalt är vi från 18 länder på denna konferens och vi representerar gymnasium, universitet, politik, forskare mm

Med mig har jag två elever från Folkungaskolan som går spetsutbildning på Folkungaskolan, med inriktning hållbar utveckling. Återkommer lite mer i ett kommande inlägg!

Tänkte berätta lite om AER i detta inlägg;
AER bildades 1985 och huvudmålet var då att få regionernas ställning och roll i uppbyggnaden av ett demokratiskt Europa erkänd.
AER:s anser att regionerna är grunden till demokratin i Europa eftersom de har närhet till medborgarna och därför kan företräda deras intressen och lösa ekonomiska och sociala problem.

Medlemmarna i AER arbetar tillsammans för att
* främja konceptet "regional demokrati i Europa" och regionernas roll i den politiska processen
* främja och lobba för regionala myndigheters intressen genom att medverka i beslutsprocesser på nationell, europeisk och internationell nivå
* stödja regioner att samarbeta för utveckling och implementering av regional policy
* främja en mångfald i Europa
* utveckla regionernas förmåga att göra Europa relevant för medborgarna

/Carina