lördag 30 mars 2013

Mina uppdrag

Typiskt, när jag får sova kan jag inte sova länge på morgonen. Andra gången som jag nu vaknar 06.30, vill gärna sova till 08.00 i morgon!

Försöker använda helgen till att göra saker som jag inte gör annars! Men även att fundera på alla mina uppdrag, stora som små. Behöver nog strukturera upp dem lite, för de är viktiga och inga som jag för närvarande släpper. Förutom dom som är klara .....men som måste bevakas lite.......

Tänkte berätta lite för er vad jag gör under mina arbetsdagar, inte i detalj - det slipper ni. Men lite utifrån mina två uppdrag, ordförande i Bildningsnämnden och som Kommunalråd

1. BILDNINGSNÄMNDEN

A) Nämndarbetet med sammanträde och med mer "praktiskt" arbete", som ekonomi, samtal med kontoret och med enhetschefer och mycket mer som jag som ordförande har ansvar för och måste ta snabba beslut i.

B) Strategisk grupp, arbetar idag med kontakt mellan skola och näringsliv/universitet/högskola. Vi är nu en rätt stor grupp som diskuterar hur vi från skolan ska komma ut och synas på den arena som våra blivande studenter ska ut till.

C) Byggfond/Samfond, ligger under Anders Ljungstedts Gymnasium och handlar om att bevaka de ekonomiska fonder de har.

D) Gruppen L15 under Östsam, består av länets 13 kommuner, Landsting och Tranås. tar upp gymnasiefrågor som är gemensamma för alla, som antagningar till våra skolor i länet och priser på olika program

D2) Som representant från L15 sitter jag idag som ordförande för Barn- och Ungdomsuppdraget under LänsSlako. Vi är personer från länet och representerar socialen, skolan och Landstinget och det är skolfrågor som vi arbetar med.

2) KOMMUNALRÅD

A) Sitter i PLU/KB och i Alliansen som kommunalråd för Folkpartiet. PLU planeringsutskottet som alla kommunalråd och gruppledare samlas till varje måndag fm och där tar vi upp gemensamma ärenden på KS-nivå. KB är den beredningsgrupp som bereder ärende till KS, kommunstyrelsen. Dessutom har vi kommunalråd i Alliansens gemensamma mötet på tisdag fm

B) Sitter som ersättare i KS
B2) Sitter som ledamot i MoU, Mål- och Utvärderingsutskottet

C) Som kommunalråd för kultur finns jag med i det regionala arbetet som pågår inom länet, arbetet med våra kulturinstitutioner och det strategiska arbetet för vår kultur i länet

D) Som kommunalråd för idrott leder jag Idrottsrådet och deltar i arbetet med EM i damfotboll i en grupp som heter LOK (lokala organisationskommittén).

E) Som kommunalråd inom kultur och idrott har jag ett antal representationsuppdrag, som invigningar och hålla tal (som nyårsafton). Även arbete just nu med Simhallen, där en styrgrupp under KS har bildats.

F) Vi kommunalråd deltar också i Studentrådet, samarbete med Universitetet, och för mig som kommunalråd med ansvar för barn och unga, skola och utbildning är detta ett sätt för mig att ha kontakt med den värld som jag en gång i tiden har deltagit i.

G) Som kommunalråd i frågor som rör stadsdelsutveckling och integration leder jag gruppen Politisk ledningsgrupp för stadsdelsutveckling (med ledamöter från varje nämnd och med våra stadsdelsutvecklare) och har även en "egen" grupp där jag träffar våra stadsdelsutvecklare ihop med tre tjänstemän (från bildningskontoret och från kommunledningskontoret).

H) Samarbete med Länsstyrelsen, sitter i Integrationsrådet, och även förut varit representant i YES. Som kommunalråd för Linköping, som en stor kommun i Östergötland, har vi nu tagit ett antal beslut i Integrationsrådet som berör våra ensamkommande barn, flyktingar och våra invandrare, Kommer i ett senare inlägg!

I) Som kommunalråd för integrationsfrågor sitter jag med i Dialog Linköping, som är ett interkulturellt och interreligiöst råd. Ett nätverk som vill bidra till ett öppet och demokratiskt samhälle.

J) Som kommunalråd för skola och utbildning så försöker jag ta tag i "stora" frågor (detta gäller även för kultur och idrott) och som ligger på KS-nivå. Just nu är det Lejonfastigheter och Ridhuset som diskuteras..........

K) Som kommunalråd för arbetsmarknadsfrågor som leder jag tillsammans med chefen för Arbetsförmedlingen Arbetsmarknads- och Näringslivsrådet. Ett resultat från denna grupp är nyss tagna beslutet om 100-satsningen (ser att jag glömt bort att skriva om det här - skärpning Carina).
Jag har även lett gruppen Politisk ledningsgrupp Social ekonomi. Denna grupp la ner sig själva när Överenskommelsen togs i KF - men det är fortfarande ett bevakningsjobb som ligger på mig som ansvarig för social ekonomi

3) ÖVRIGA UPPDRAG

A) Kommunfullmäktige som ledamot för Folkpartiet
A2) Ledamot i Geografisk utskottet i Lambohov. Är ansvarig för stadsdelsutveckling som kommunalråd så representanter från Ryd, Berga och Skäggetorp träffar jag genom grupper, se ovanför. Som boende i Lambohov har jag nu koll på fya av kommunens stadsdelar.......

B) Ordinarie ledamot i Mjärdevi Sciense Park, ett dotterbolag under NuLink

C) Suttit med i Idrottsmedicin, en grupp som vill få igång ett samarbete med idrott/kommuner/landsting - avvaktar med att informera mer innan vi vet hur det går


.......har jag fått med allt?.....och detta är på en tjänst som på papper är drygt 90 %.......

Nu har jag skrivit av mig lite och tror jag har mer struktur.....hoppas det inte blev för rörigt!

Glad Påsk/Carina