onsdag 9 mars 2011

Urbant utvecklingsarbeteLinköping var förra veckan representerat av mig och Fredrik Gustafsson (utbildningskontoret) på Rosenbad.- En tidsbegränsad förlängning ger kommunerna möjlighet att, under tiden som översynen sker, fortsätta arbetet utan avbrott, sa Erik Ullenhag.

Erik fick mycket beröm - dels var han deltagande under nästan hela mötet dels var han mycket intresserad av vad vi sa. Vi kände att han lyssnade på oss och det behövs i detta läge!

Jag och Fredrik tog med oss information som vi nu kommer at använda oss av i fortsatt arbete inom stadsdelsutveckling.

/Carina

söndag 6 mars 2011

Invigning på Vretagymnasiet den 4 mars 2011


Det regionala arbetet

I samband med valet av mig till ordförande för bildningsnämnden så blev jag också vald till L15-gruppen...och jag har sedan dess försökt förstå vad detta uppdraget innebär. Efter en lunch-lunch-träff förra veckan så förstod jag att det är svårt och att jag inte var ensam om denna upplevelse!
Klokt att då ha ett möte där både politiker och tjänstemän fick jobba ihop i olika grupperingar och få gemensam information om vad som nu är på gång inom Östsam.

Ska nu, genom min blogg, få lite struktur i detta viktiga uppdrag.

Bokstaven L står för lärande - men idag används begreppet Kompetensförsörjning istället - men det finns redan en K15 grupp....så L15 finns kvar!
Siffran 15 står för Östergötlands 13 kommuner + vårt landsting + Tranås kommun.

L15, K15 och K2 är tre arbetsgrupper under Östsam - som är ett regionförbund. K15 gruppen arbetar med kommunikationer/infrastruktur och K2 arbetar med kulturfrågor.

L15 är en politisk arbetsgrupp och parallellt med den finns en grupp med förvaltningschefer/motsvarande. Tjänstemannagruppen bereder ärenden till den politiska arbetsgruppen, som sedan fattar ett gemensamt beslut - vilket innebär att jag måste först kolla av med min nämnd innan jag går till beslut! Och de två områden som vi arbetar med är gymnasieskolorna och yrkesutbildningen - passar mig bra.....

De beslut som tagits tidigare är bland annat Samverkansavtal för gymnasieskolan och för vuxenutbildning och en Regional strategi för entreprenörskap.

Det vi ska jobba med nu är ex. samverkansavtalet för vuxenutbildningen inför GyVux12 och avtalet för gymnasiesärskolan inför GySär13

Intressant med regionala frågor - svårt att greppa i detta läge - men det ska bli spännande att få ge sig in i dessa stora och svåra frågor som vi har framför oss. Vi har nu i L15 gett vårt första uppdrag till chefsgruppen - de dåliga siffrorna hos våra elever som nu gick ut åk 9 sommaren 2010.

/Carina