lördag 19 september 2009

kandidatutbildning

Här i Linköping har vi under denna höst utbildning av dem som ställer upp i kommunval och landstingsval (i kommunföreningens regi).

Idag hade vi det andra tillfället av vår kandidatutbildning, där vi fick dels information om olika IT-verktyg dels om hur man bäst hanterar massmedia. Mycket uppskattat!

Vid första tillfället (22 augusti) så var det om kommunens och landstingets organisation och partihistoria.
De fyra gånger som är kvar under hösten tar upp Politik och ledarskap, Parti och ideologi, Argumentation och retorik och till sist Personval, profilering och kampanjande. Vi har duktiga föreläsare, både från Linköping och från andra delar i Sverige.

Vi ställer stora krav på dem som kandiderar. Dels ska de delta i utbildningen dels vara med på det lite mer tråkiga arbetet, som pågår under hela mandatperioden. Och det är bra!

För oss i Folkpartiet är det viktigt att vi får duktiga ledamöter på våra stolar, i alla positioner, och då är det viktigt att man visar att man klarar av att både stå i talarstolen/skriva ledare och att vara på "golvet" och jobba för föreningen.

Tack till er alla som deltog idag/Carina

onsdag 16 september 2009

Internationell marknad

Idag var jag nere i City för ett politikerjobb på förmiddagen och hade tänkte avsluta den delen av dagen med en lunch med mannen.
Och lunchen blev av, men inte där jag hade tänkt mig utan det blev på Nygatan i Linköping, stående vid ett tillfälligt bord och ätande en grekisk sandwich - mycket gott.
För i fyra dagar så är det internationell marknad i sta´n - Geraud International Street Market. Och till eftermiddagsfika blir det apfelstrudel - mumma!

På förmiddagen så var jag och lyssnade på kvalitetsredovisningar från grundskola/förskola. Mycket intressant och lärorikt.
Rektorerna opponerar på varandras arbete och tvärs över gränserna när det gäller olika stadier. Vi som politiker lär känna skolorna och de är glada för att det kommer politiker och lyssnar på dem och vi får också tillfälle att ventilera olika åsikter.

Idag har min skola gemensamhetsdag (Vretakampen) som avslutas med en Skördefest. Denna fest har vi diskuterat en hel del!
Gamla traditioner som kom till när vi ville få bort nollningen - skötte eleverna sig så skulle skolan sponsra maten på skördefesten. Men ..... alkholen flödar.... och det är där vi är nu, med våra diskussioner.

Jag ska åka ut ikväll, äta mat med dem som har kommit men sedan är det nog tyvärr att se till att eleverna är drogfria. För inte ens vi som har internat (eller tack vare det) kommer undan alkoholen.

Hur gör andra gymnasieskolor när elevkåren vill ha fest?/Carina

måndag 14 september 2009

Ny flygutbildning

Ja, Miljöpartiet säger nej till allt som har med flyg att göra här i Linköping.

Vill inte ens bygga ut innerstaden fast de tidigare sagt det, eftersom de inte vill gå på kommunens förslag på högre dBA i innerstaden.

Undra vad de tycker om detta?

Grattis till Linköping/Carina

söndag 13 september 2009

Provval i Folkpartiet

Och Mats Johansson ställer upp i Landstingsvalet.

I Folkpartiet har vi för närvarande provval, där våra medlemmar har möjligheten att kunna göra sina val av oss ledamöter. Och till sist våra boende i Linköpings kommun.

Hos socialdemokraterna så är det tydligen valberedningen som beslutar vem som ska stå på listan. Och det är detta som gäller!

Redan nu är tydligen Mats utsedd som landstingsråd, utan att inhämta allmänhetens synpunkter.....

Jag inväntar nog provvalet innan jag drar för stora växlar inför framtiden/Carina