måndag 7 oktober 2013

Unga ska ha jobb

Tror alla partier är överens där, men det är vägen dit som är olika för oss.

Ni kanske såg partidebatten igår och vet att detta kommer bli en stor valfråga 2014.

Jag vill ge er en insyn vad vi i Folkpartiet står för, och vad jag vill jobba med!

Nationellt arbetar vi med:
* halvering av arbetsgivaravgifterna för alla ungdomar
* infört stora skatterabatter för den som anställer någon som står långt från arbetsmarknaden
* infört Yrkeshögskola som förbättrar den eftergymnasiala yrkesutbildningen

* turordningsregelerna i LAS behöver göras om så att de grundas på personlig kompetens istället för anställningstid
* vi vill införa ungdomsavtal i kommuner och landsting som ger unga utan erfarenhet handledning och en fot in på arbetsmarknaden - här har Linköpings kommun annat koncept

När det gäller skola;
* rusta våra elever med god utbildning, kunskap bryter klassbarriärer och öppnar nya vägar
* utbildning i världsklass, tydliga kunskapskrav i skolan och kvalitet i den högre utbildningen
* lärlingsutbildning för att lyfta upp den praktiska kunskapen

Allt detta tillsammans är vägen till framtida tillväxt och välfärd.

Jag jobbar för att bygga broar mellan skola och näringslivet, men jag kan inte göra det själv. Vi behöver samarbeta, den offenliga sektorn, den privata marknaden och den ideella sektorn. Vi är inte där än, men på väg!

a) 100-satsningen, där vi inom kommunkoncernen ordnar med 100 tjänster för de som är arbetslösa i åldern 18-30 år. Detta har ifrågasatts av oppositionen; det går för långsamt, är inte tillräckligt många mm

b) Vi har i kommunen enheten Jobb- och Kunskapstorget som har i uppgift att öka samverkan mellan vuxenutbildnings- och arbetsmarknadsinsatser. Detta ifrågasätts också av oppositionen, speciellt deras insatser ute i stadsdelarna

c) På Bildningskontoret har vi idag två extra tjänster, dels näringslivscoach dels lärlingsmäklare, tror vi är överens där....

d) Vi satsar på våra gymnasiala utbildningar, på vuxenutbildning och på våra SFI-kurser, allt för att våra elever ska gå ut med fullständiga betyg. Där har vi också olika åsikter och mycket gäller då GY11!

e) Sommarjobb inom kommunkoncernen, men inte för alla ungdomar får då slår vi ut den privata marknaden....vilket oppositionen inte har några problem med!

Ja, är vi överens om något? Ja, att vi har ungdomar som inte är i skolan, eller på praktik och inte har ett arbete.
Gärna mer pengar för arbetsmarknadsinsater, men då måste det gå till något som är bra....och då är det kanske inte parkbänkar som jag tänker på i första hand...som S vill att våra unga ska fixa!