torsdag 21 november 2013

Rapporter från Landsmötet 2013

Kommer här att länka till några andra bloggar som skrivit om Landsmötet.
Jag håller inte med allt, som ex. pappamånaden, men många andra viktiga beslut som togs.

Så varsågoda -en liten sammanfattning av folkpartister som har bloggar

Först Staffan Werme, Linnea Darell, Anna Mårtensson, Karin Granbom Ellison, Ann-Marie Ekström, Olov Lindqvist ,  Olle Schmidt, Christer Sörliden  och till sist Daniel Andersson

Många  duktiga folkpartister som bloggar och detta är bara en del av alla som bloggar.


tisdag 19 november 2013

Farida Azizi, en av sju kvinnor i SEVEN

I dag och i morgon spelas SEVEN ute i våra stadsdelar. Berga i kväll och Skäggetorp i morgon, båda 18.30

Jag har förmånen att läsa upp Farida Azizi och hennes berättelse i morgon (idag har jag kommunfullmäktige). Andra har också läst denna roll, för SEVEN går runt i Sverige, Europa, Världen!

Vad är SEVEN? En dramadokumentär, som är baserad på ordagranna utdrag ur personliga intervjuer med sju ovanliga kvinnor som arbetar för att åstadkomma stora förändringare i världen.

Vital Voices Global Partnership ww.vitalvoices.org är en organisation med bas i Washington, D.C. De fokuserar på det viktiga arbetet med att främja och fostra global utveckling genom att stödja kvinnliga ledare och deras kamp för mänskliga rättigheter.

Som en fredsaktivist, har Farida Azizi arbetat för att främja de mänskliga rättigheterna för afghanska kvinnorna. Med en handläggare för den norska Kyrkans utlandshjälp (NCA) Afghanistan Program 1996-2000, övervakade Farida kvinnoprogrammet, som genomförs av NCA: s 20 partnerorganisationer.
I hennes ansvarsområden ingår kapacitetsbyggande program för afghanska kvinnor i fredsbyggandet och återuppbyggnadet av Afghanistan.

Hennes regelbundna resor i Afghanistan har gett henne nära kontakter med kvinnor från olika regioner. Hon har även tagit sina berättelser till FN paneler, CNN, The Washington Post, syndikerade radio och tv-nätet, för att betona nödvändigheten av att integrera och lyfta kvinnor i det offentliga livet.

Efter hennes vittnesmål, inför den amerikanska senaten i återuppbyggandet av Afghanistan, var Farida inbjuden att presentera president George W. Bush vid undertecknandet av afghanska kvinnor och barn Relief Act 2001.
Farida var en av de grundande medlemmarna av samarbete för fred och enhet, ett nätverk som åtagit sig att utveckla fred kapacitet på gräsrotsnivå.

Farida säger att om kvinnor hotas, är inte fred och utveckling möjlig. En röst för kvinnor och flickor som har tystats, är Farida profilerad i vår dokumentär pjäs, SEVEN.

(Kursiv stil - översättnimng av text jag hittade på internet)

Jag ska läsa Faridi! Och det finns några rader jag vill förmedla till er:

När det blåser på natten, minns jag mitt hemland, jag ser framför mig bergens skuggor, hur jag gömmer mig vid gränsen till Afhanistan, gränsen som jag korsar måmga gånger varje natt. Det är kvinnornas ansikten som får mig att gå, som leder mina steg mellan minorna.

Jag ser en kvinna som föder helt ensam för att under Talibanerna är det förbjudet för manliga doktorer att behandla kvinnor och kvinnor får inte bli doktorer.

Farida hjälper dessa kvinnor!

Om det inte finns någon mottagning, inget sjukhus, inga transportmedel, finns det ingenting. Så vi måste lära kvinnorna att vaccinera, om hygien, näring......

Farida måste fly, för sina egna barns säkerhet.

När jag är långt hemifrån tänker jag fortfarande; hur kan vi vara overksamma? När vi vet att folk lider?

Hon avslutar:

Det spelar ingen roll hur högt ett berg är, det måste finnas en väg så att man når upp till bergets topp. (ordspråk på farsi)

Jag är mycket tacksam för att jag får delta i SEVEN och jag berörs starkt av Farida, men även av Hafsat Abiola (Nigeria), Annabella de Leon (Guatemala), Inez McCormack (Belfast), Mukhtar Mai (Pakistan), Mu Sochua (Kambodja och Marina Pisklakova-Parker (Ryssland),