lördag 23 februari 2013

Centrum för yrkesutbildning

I veckan släpptes rapporten om Anders Ljungstedts Gymnasium (ALG) eller Ljunkan som den kallades förr...och även i dag

Det enda vice ordförande i bildningsnämnden, Helena Balthammar, kunde ta upp var "Alliansen har tagit bort möjligheten till att läsa in högskoleförberedande ämnen" och "Varför är estetiska programmet kvar?"

Mitt mål med det uppdrag bildningschefenTommy Johansson fick var att detta är en skola som måste få den uppmärksamhet den behöver utifrån att det är en bra skola med många bra yrkesprogram.
Detta kan inte oppositonen acceptera - att jag försöker få en skola att bli stolt!!
De fortsätter med sitt tjafs om "segregering" och att "det enda sättet att få en bra skola är att det är en blandad skola" (Blandad betyder högskoleförberedande program och yrkesprogram)

Men inte en enda gång har jag hört något om hur vi ska få in yrkesprogram på Folkungaskolan och på Katedral - visionen finns men inte mer!
Men däremot blir det protester nu när jag gör allt för att ge denna fina skola en chans att visa att de är duktiga på något - yrkesprogram!

Undra vad de hade gjort om de hade haft makten - om de hade startat upp denna utredning - för det är ju inte GY11 som är orsaken till utredningen - som någon sa på nämndmötet - "detta är något som skulle ha gjorts för länge sedan"!

Fanns även önskemål om större politisk insyn, från oppositionen, och detta kom efter att jag hade påpekat att jag under hösten haft "en armlängds avstånd" från ALG.
Allt för att det efteråt inte skulle bli en debatt om att jag hade påverkat Britt-Marie Andersson, som på ett suveränt sätt har arbetet med utredningen.

Detta kommer jag att fortsätta med - en armlängds avstånd - under 2013, för då måste Ulf Lindberg och alla som jobbar på ALG få arbetsro.

Men detta höll inte Helena Balthammar med om - och gjorde ytterligare ett försök med att få igång en diskussion om alliansens politik - men det gick inte!
Och hon kritiserade även utbildningskontoret för en bristande tillsyn av ALG, jämförde med det extra verksamhetsbesök vi gjorde innan jul på en friskola.....vet hon något om allt som gjorts på ALG, om alla samtal och om allt stöd till verksamheten?

Jag har och kommer att ha regelbunden kontakt med Tommy, skulle inte falla mig in att förhöra Ulf, precis lika lite som jag gjorde det med Britt-Marie. Det är Tommy som är chef och jag har stort förtroende för honom och det arbete som han och de sakkunniga gör för det uppdrag Bildningsnämnden har.

När Tommy återigen påpekade vilken roll politiken, har och med förstärkning från Ulf att de behöver arbetsro så var det iallafall en förståndig ledamot från S som tyckte att det var bra att de kommer få direkt information om det fortlöpande arbete, från Tommy!

Men vi ska inte vara ute på ALG och påverka det arbete som Ulf nu startar upp - någon måtta får det väl vara!!!

Dessutom kunde inte Helena förstå varför inte facket fick vara med på den pressträff som jag hade och som jag alltid har inför nämndmötet - men denna gång lite mer attraktiv för Corren och för Jenny Ericsson (som tidigare skrivit om ALG - undra om det var hon som tipsade om att vi skulle ha pressträffen 10.00?)

Detta har sagts på pressträffen (som facket ville vara med på men de fick nobben, däremot en inbjudan till nämndmötet)

En genomlysning av Ljungstedtska skolan i Linköping presenterades i samband med bildningsnämndens sammanträde. Skolan är ett av landets största gymnasier med cirka 1500 elever. Ulf Lindberg, tidigare enhetschef på Folkungaskolan, har fått bildningschefens  uppdrag att leda utvecklingsarbetet för Anders Ljungstedts Gymnasium.

– Den politiska inriktningen för den långsiktiga utvecklingen av Anders Ljungstedts Gymnasium är att skolan ska bli landets främsta centrum för yrkesutbildning, säger bildningsnämndens ordförande Carina Boberg (FP).

Bakgrunden till genomlysningen är att verksamheten på Anders Ljungstedts Gymnasium (ALG) på senare år varit satt under press av bland annat minskat elevantal, ekonomiska underskott och personalminskningar. Nu vill bildningsnämnden ge skolan en nytändning.

Den framtida enheten vilar på tre verksamheter: yrkes- och företagargymnasium, vuxen- och uppdragsutbildning samt yrkeshögskola. Företagande och entreprenörskap ska genomsyra hela verksamheten.

Linköpings kommuns bildningschef Tommy Johansson har gett Ulf Lindberg i uppdrag att utveckla förutsättningarna för att förverkliga den politiska inriktningen.

– Jag kommer att samla in frågor tillsammans med personalen och gemensamt ska vi ta vara med den kraft och vilja som finns på Anders Ljungstedts Gymnasium, säger Ulf Lindberg.

Ulf Lindberg har inget personal- eller verksamhetsansvar. Det är fortfarande Karin Nyman som är högsta chef på ALG.

Som inledning till arbetet med att omsätta inriktningen till verklighet har gymnasiechef på

Katedralskolan Britt-Marie Andersson gjort en genomlysning för att få en samlad bild av skolans förutsättningar, framgångsfaktorer och förbättringsområden.

Hennes rapport visar på ALG:s styrkor. Det finns stor kompetens bland personalen. Många engagerade lärare som jobbar hårt för att eleverna ska nå målen. ALG har en spännande mångfald av utbildningar och elever. Eleverna på vissa program når i mycket hög utsträckning målen och har ett gott rykte för sitt yrkeskunnande i sina respektive branscher.

Förbättringsområden som Britt-Marie Andersson för fram är bland annat ett systematiskt och kontinuerligt kvalitetsarbete, för att utveckla utbildningen. Skolledningen behöver stärka och förbättra samarbetet inom ledningsgruppen. Skolledningen behöver jobba mer med kommunikation för att öka personalens delaktighet.

Bemötandet av elever, professionaliteten hos några lärare, behöver förbättras. De personella resurserna i organisationen ska gås igenom. Det finns överskott av personal på vissa program och inom vissa funktioner.

Jag har stort förtroende för personal och elever på ALG, har du?
Carina Boberg, ordförande för Bildningsnämnden