lördag 22 maj 2010

Försvaret tillbakavisar skjutfältskritiken!"Försvarsmakten vidhåller att Linköpings kommun fått chansen att yttra sig om den planerade utvidgningen av Prästtomta skjutfält.
I går berättade Corren att flera mindre gårdar hamnar mitt i ett skjutfält när P4:s övningsområde vid Kvarn utvidgas.
Linköpings kommun hävdade att de inte fått yttra sig i ärendet, men enligt Försvarsmakten har handlingarna skickats både till Motala och Linköpings kommuner den 12 juni 2006, men endast Motala yttrade sig över planerna.
Försvarsmakten upprepar också sin ståndpunkt att det inte bor några människor i större delen av området trots att det finns fyrtiotal hus där." (Per Olsson, Corren)

Journalisten Annika Ekstedt som samtalar med familjen Sjöberg och med hästen Frej

Boendegruppen i Ljung har en lista över alla boende i området, både permanentboende och sommarstugor - människor bor i området!

Listan från 2009 visar på permanentboende i:
Solliden (6 personer), Perstorp (2), Torget (2), Haraldsberg (4),
Västra Klasbäck (6), Olstorp (2), Östra Klasbäck (1), Fallbron (6), Sibborp (4), Hagen (2), Södra Mörtstorp (2), Norra Mörtstorp (2), Nebo Missionshus (2), Strandsborg (2), Granvik (4), Skogsvik (4), Björkvik (3), Älshult (1),
Stefansberg (4)
Av dessa är det många barn.

Sommarboende:
Fallet (3), Branten (2), Lövingsberg (2), Svensberg (4), Västra Klasbäck 2 (3), Grönkulla (2), Brostugan (2), Karshult (2), Jonsbo (3)

Denna lista består också av boende som nu kommer att hamna vid den nya gränsen: både permanent och sommarboende - ca 10 personer (viss reservation - kan finnas någon gård som hamnat fel och gårdar som jag missat!) Listan har ändrats under året och det finns boende som gruppen inte alls har skrivits upp på denna lista, men som nu kommer att få gräns mot nya området.

Enligt P4 finns inte dessa personer.
I ett tidigare inlägg finns en karta med - om ni ser de röda inringade områdena så är det bara det till höger, de två översta 1+2, som inte (enligt denna lista) har boende!

Med andra ord så är större delen av området, som nu diskuteras, bebott.

Länstyrelsen har varit tvungen att gå in och försvara de boendes ägor, för enligt Sveaskog fanns det ingen privatköpt mark. Vad är detta?

Randi, en av dem i gruppen, har räknat på hur många procent av skjutfältet som ligger/kommer att ligga i Linköpings kommun.

I dag är skjutfältet ca 7 400 ha, varav 2 700 ha (36%) i Linköpings kommun.
Efter den 23/6 (om beslutet går igenom) så kommer skjutfältet att bli ca 8 400 ha, varav 3 600 ha (43%) i Linköpings kommun.


Jag som är mattelärare älskar siffror - så om jag fortsätter uträkningen så blir ökningen av marken 33% inom Linköpings kommun!
(3 600 - 2 700 = 900. 900 delat med 2 700 = 1/3 = 33 %)

Jag har inte scannat in artikeln från i går, så jag skriver av det som kommunen sa i gårdagens artikel.

"Diarer är nu genomletade och enligt Demirok handlar det inte om att någon gjort en tabbe och missat hela saken.
- Vi hittar ingen sådan remiss på garnisonsplanen i någon av kommunernas diarier. Försvaret ha inte skickat den, säger han."


Det är kanske dags för Skaraborgsregementet att komma hit på besök?/Carina

fredag 21 maj 2010

Ska denna familj bo i ett skjutfält?

Jag är mycket tacksam för artikeln i Corren (som tyvärr inte går att länka till), och jag är mycket tacksam för att Linköpings kommun nu engagerar sig i frågan.........men hur kan man få Skaraborgsregementet att jobba mer demokratiskt?

Varför hörde de inte av sig till Linköpings kommun....det svaret får vi kanske i morgondagens Corren.

Jag har nu sedan i februari gått en snabbkurs när det gäller Prästtomtas skjutfält.

Och min examen är inte ihop med denna artikel utan det är först när jag får se ett demokratiska arbete från ett regemente som tror att man bara kan köra över Linköpings kommun och dess invånare.

ja, jag vet...jag är folkpartist, men vi är också demokratiska och här måste jag sätta gränsen.

Alla har rätt till att få information, oavsett om det är en kommun eller en enskild invånare.

Hade inte familjen Sjöberg haft jaktmarker så hade detta inte uppdagats förrän riksdagen hade tagit beslut om försäljningen!

Ska det vara så?????

Tack Annika Ekstedt för att du engagerar dig, var ju lite svårt att få Corren att ta upp denna fråga!

En som ser fram mot morgondagens Corren/Carina

PS ska försöka scanna in artikeln! DS

torsdag 20 maj 2010

Ge våra nyanlända en vettig chans!

Invandrarpolitik ska förändras med tidens gång, var flexibel utifrån den samhällsstruktur som idag råder och ta vara på den erfarenhet och kunskap som finns.

Borgerliga partierna jobbar nu för att ge våra nyanlända en bättre start i Sverige genom att de får en insyn i våra grundläggande värderingar.
Och detta gäller även den som är anhöriginvandrare, som hustrun till mannen som kommit tidigare till Sverige.

För det är inte lätt för en familj som kommer från ett land som har annan historia och andra uppväxtvillkor, jämfört med min familj, att bara så där hastigt och lustigt gå in i den struktur som vi har skapat.

Jämfört med socialdemokraterna så inser vi i Folkpartiet värdet av varje individs kunskap och vet också att den måste tas tillvara på!

Som folkpartist välkomnar jag den utredning som nu har lämnats vidare till Nyamko Sabuni.

Nyanlända måste utbildas i grundläggande värderingar
"En kurs i samhällsorientering för alla nyanlända i Sverige ger dem bättre chans till delaktighet och jämlikhet. Statens skyldighet bör vara att tillhandahålla samhällsorintering som tar fasta på tre kunskapområden -
värden (de konstitutionella grundvalarna)
välfärdsstaten (de offentliga institutionerna)
vardagslivet (praktisk tillämpad kännedom om hur välfärdsstaten fungerar)


Kommunen bör erbjuda varje nyanländ person minst 60 timmars utbildning, utan att dela in dem i traditionella kategorier efter etniska eller religiösa identiteter, skriver Erik Amnå i ett förslag som idag överlämnas till integrationsminister Nyamko Sabuni" (DN 2010-05-20)

Ann-Marie och Roger, folkpartister har också skrivit om utredningen.

(sitter på lunchrasten och skriver - kunde inte vänta till helgen!)/Carina

Vi som bloggar

Är i lite tidsbrist just nu, så jag har inte skrivit så mycket sista dagarna. Men jag la in vår artikel i går kväll!

Har nu tittat igenom mina "bloggkompisars" inlägg de 2-3 senaste dagarna och det finns en hel del...och som jag har sparat undan för egna inlägg.

Det är genom olika nätverk, med andra som bloggar, som jag får bra idéer och bra kunskap om vad som är på gång i bloggosfären.
En som ledde in mig in denna värld, nätverkande, är Seved Monke.
Läs gärna hans inlägg om olika partiers syn på bloggande, för vi liberaler är ju liberaler även här!

jag länkar nu till dem som redan skrivit, och ber att få återkomma med andra frågor när det finns lite mer tid.

Linneá, Per, Christer, Anna och Rasmus

En som har mer tid till helgen/Carina

onsdag 19 maj 2010

Lärarnas arbetstider

Ja, vi fick in vår artikel i Corren!

SKL (Sveriges Kommuner och Landsting) lyssnar på Folkpartiet!
Lennart Gabrielsson, Folkpartiets representant i SKL, hoppade av förhandlingarna när lärarnas arbetstider återigen togs upp. Folkpartiets uppfattning är att man kan göra lokala uppgörelser och inte dirigera detta centralt.

SKL ville genomföra ett avtal som innehöll arbetstidsomläggning, från ferietjänst till semestertjänst för alla lärare. Ferietjänst innebär att lärarna arbetar mer under den tid som skolterminen pågår och semestertjänst hade inneburit att lärarna funnits på skolan även när eleverna inte är där. Vretagymnasiet har idag lärare med semestertjänst men det är då en lokal förhandling och utifrån den arbetssituation som läraren har, ex skogslärarna.

Dagens ferietjänster är nu säkrade och det är vi i Folkpartiet tacksamma för. Lärarnas möjlighet att själva styra upplägget av sitt arbete, som de är utbildade för, är nu säkrat!
Nu ska vi fortsätta arbeta för att höja statusen på läraryrket genom högre löner och lärarlegitimation.

Elevens rätt till lärare som är behörig i de ämnen de undervisar i samt att lärarna har mer tid för undervisning och mindre administration står på vår agenda. Lärarna är skolans viktigaste resurs och vi i Folkpartiet vill se eleven i mittpunkt. Vi vill inte ha tillbaks flumskolan som Ohlyansen. Folkpartiet anser att kunskap lyfter Sverige!

Bengt Olsson. fp
Carina Boberg, fp
Åsa Wennergren, fp

söndag 16 maj 2010

Varför vill inte Ohlyansen satsa på arbetslinjen?

Ett samhälle där alla tar ansvar, ett samhälle med tillväxt och ett samhälle som är strukturerad och med fasta ramar.

Det är inte bara skolelever som behöver en ordnad tillvaro, även vi vuxna! När Ohlyansen far iväg med både ekonomi, bilförbjudet samhälle och begränsad tillväxt - då råder rödgröna vindar! Från väster (vänster)

Nej, tacka vet jag Alliansen samlade gemensamma politik, som klarar av de finansiella problem som världen drabbats av och som fortsätter med arbetslinjen.

Hamilton och Rasmus har gjort bra inlägg, länkar vidare till dem!

Rösta på arbetslinjen/Carina

Besök inne på Prästtomta skjutfältJag gjorde i går ett besök i Linköpings norra skogsbygd och jag lovade komma med ett nytt inlägg om vår resa in till själva skjutfältet.

Mycket intressant! OM NI INTE SER SÅ KAN JAG SKICKA FILEN!

Området ligger norr om Ljungsbro/Ljung. Om ni har en vanlig karta över Linköpings kommun, så rikta in er på orterna Bjärka, Gottorp, Mörstorp och Prästtomta. Dessa finns antingen inringade eller markerade med tejp på kartan ovan.

Det röda är den mark som Fortifikationsverket vill köpa in från Sveaskog, för att Försvaret ska kunna vara mer ostörda. Att detta påverkar 40 hushåll berör tydligen inte Skaraborgs regemente.

Konstigt - att regemente har så olika demokratiska principer - borde vara en fråga för riksdagsledamöterna!
Om det fungera med information till allmänheten i norra Sverige (Boden) så varför fungerar det inte här?


Nu ska jag återkomma till resan!

Det var lite som att resa i östeuropa efter kriget. Helt öde, åkermark som inte odlas och ruiner efter gamla hus. Inget folk som är ute i skogen även om bommen denna dag var öppen och det var fritt fram!

Men varken jag eller de boende i det röda området är kritiska till det område som finns idag, utan till det nya. Så jag inriktar mig på de boende som bott på gamla skjutfältet och som idag bor inom det kommande (??) området.

Det finns i röda området nr 5 en gård som heter Haraldsberg (ser ut som en liten udde).
Här bor familjen Larsson/Sjögren - Larsson. Mannen i huset (som förresten är min f.d. elev!) har föräldrar som fått lämna sin gård till försvaret (i närheten av Prästtomta). Ska nu hans barn också behöva lämna området?

Nere vid Gottorp, i det nedre högra hörnet, finns familjen Sjöberg som jag skrev om i går. Tösen som håller i hästen, är en nuvarande elev på skolan!
Deras gård kommer bli helt inringad, från alla håll, är det en värdig vardag för våra barn?

Om ni vill åka dit, kan rekommendera det, så kolla bara först om det är några övningar!
Kan vara lite tråkigt att ha packat utflyktskorgen för att åka till en av de fina sjöarna som finns i området eller varför inte besöka "Fornborg" inom Motala kommun väster om Lickasjön, och så kommer ni inte för bommen är nedfälld!

Fick se många skyltar på min resa...det var de gamla gårdsnamnen som fanns kvar....men inga hus, bara grunder!

Släkten Magdesjö, har haft en elev som heter det, har tydligen sina anor från detta område! Om du ser den blåa lappen på vänster sida, den fjärde, så har ni sjön till höger om den.

Vilka minnen det finns hos alla som tidigare bott inom detta område! Hoppas att någon kan ta sig tid till att skriva ner deras historia, för den generationen finns inte kvar så länge till.

Hoppas att ingen behöver skriva ner historien för de personer som idag bor inom det röda området!

Undra om artikeln finns i Corren i morgon?/Carina

PS Annika hörde av sig...kommer på onsdag! DS

Miljöpartiet och RUT-avdraget

Det går inte ihop sig....neddragning av arbetstid med bibehållen lön och finanskris!

Det går inte ihop sig....bidrag, bidrag och rop på nya jobb!

Det går inte ihop sig.....röd och grön politik, vilket väljarna nu insett!

Linnéa Darell, kandidat till riksdagen 2010 har följt miljöpartiets kongress under helgen.

Per Altenberg håller med MP om tredelad föräldraförsäkring, som nu blev förlängt och då tappade hans förtroende.

Jag är själv emot tredelad föräldraförsäkring, utifrån barnet.

Men om jag återgår till MP och RUT, som var min rubrik, så borde inte det vara på tiden att miljöpartiet blir mer hushållsnära....?

Rasmus Jonson skriver också om kongressen och om tillväxten!

En som inte tror på miljöpartiets politik/Carina