torsdag 20 maj 2010

Ge våra nyanlända en vettig chans!

Invandrarpolitik ska förändras med tidens gång, var flexibel utifrån den samhällsstruktur som idag råder och ta vara på den erfarenhet och kunskap som finns.

Borgerliga partierna jobbar nu för att ge våra nyanlända en bättre start i Sverige genom att de får en insyn i våra grundläggande värderingar.
Och detta gäller även den som är anhöriginvandrare, som hustrun till mannen som kommit tidigare till Sverige.

För det är inte lätt för en familj som kommer från ett land som har annan historia och andra uppväxtvillkor, jämfört med min familj, att bara så där hastigt och lustigt gå in i den struktur som vi har skapat.

Jämfört med socialdemokraterna så inser vi i Folkpartiet värdet av varje individs kunskap och vet också att den måste tas tillvara på!

Som folkpartist välkomnar jag den utredning som nu har lämnats vidare till Nyamko Sabuni.

Nyanlända måste utbildas i grundläggande värderingar
"En kurs i samhällsorientering för alla nyanlända i Sverige ger dem bättre chans till delaktighet och jämlikhet. Statens skyldighet bör vara att tillhandahålla samhällsorintering som tar fasta på tre kunskapområden -
värden (de konstitutionella grundvalarna)
välfärdsstaten (de offentliga institutionerna)
vardagslivet (praktisk tillämpad kännedom om hur välfärdsstaten fungerar)


Kommunen bör erbjuda varje nyanländ person minst 60 timmars utbildning, utan att dela in dem i traditionella kategorier efter etniska eller religiösa identiteter, skriver Erik Amnå i ett förslag som idag överlämnas till integrationsminister Nyamko Sabuni" (DN 2010-05-20)

Ann-Marie och Roger, folkpartister har också skrivit om utredningen.

(sitter på lunchrasten och skriver - kunde inte vänta till helgen!)/Carina

2 kommentarer:

Anonym sa...

Vad är det för människor vi ska ta in, utbildas i våra värderingar?
Ska de utbildas för att anpassas?
Jag menar, har man inte samma värderingar som oss i vår kultur, då lär man aldrig riktigt anpassas.
Det måste ta slut med detta politiska samhällsexperiment - aldrig i världshistorien har människor fått utbildning för att slussas in i ett land, nåt är fel, åt helsike fel.

Carina Boberg sa...

hej Anonym
Jag beklagar att du har denna människosyn!

mvh Carina