fredag 16 oktober 2009

Apatiska barn är sjuka!

Det finns mycket skrivet om apatiska barn, se denna länk

Man vet nu att det barnen inte är drogade.... (borde man väl förstått tidigare!) och att barnen har svåra traumatiska minnen, som nu förvärras vid hot om utvisning.

Vi måste bli mer humana, vi ska inte utvisa sjuka barn!/Carina

torsdag 15 oktober 2009

Dödsstraff i Sverige?

Har Expo kopplad till min blogg. Intressant läsning!

Här kan du läsa vad SD vill göra, se artikel!

Nej till dödsstraff/Carina

Att ta ledigt från sitt jobb för uppdrag

Jag blir bestört när jag hör Mona försvarar Boströms agerande!

När jag ska vara fritidspolitiker tar jag tjänstledigt från mitt lärarjobb - med löneavdrag! Det arvode som jag då får från Stadshuset är min "lön".

När Boström tar ledigt från sitt uppdrag som riksdagsledamot, så har han inget avdrag på sitt arvode, + att han har lön från advokatjobb!

Var är rättvisan? För mitt jobb är också viktigt!/Carina

onsdag 14 oktober 2009

SCB undersökning

Under våren 2009 deltog Linköping i Medborgarundersökning. Enkäten gick ut till 1000 personer och man kunde också i varje kommun ha lokala frågor med.

I Linköping var det Mål- och Utvärderingsutskottet (under kommunstyrelsen) som hade det uppdraget. Tyvärr hängde inte Norrköping med för vi hade lokala frågor med som berör samarbetet mellan Linköping/Norrköping.

Resultatet kommer att redovisas för nämnderna och i den utvärdering som MoU gör av sin Strategisk plan Övergripande mål.

Jag sitter som ordförande i detta utskott och det är ett tungt uppdrag!
MoU har till uppgift att
* Bereda de övergripande målen för den kommunala verksamheten
* Svara för utvärdering av övergripande målen
* Samordna och utöva tillsyn av nämndernas mål- och utvärderingsarbete


SCB-undersökningen är uppdelad i tre områden och som redovisas med indexvärden. Det finns även förslag på faktorer som man kan förbättra - för att höja varje indexvärde.
Bland annat så skulle faktor kommunikation höja helhetsbetyget Nöjd-Region-Index.

Ser fram mot att kunna dyka ner i detta material - vilken bra grund för mitt bloggande!

Så jag återkommer med mer statistik/Carina

tisdag 13 oktober 2009

Vårt Nygård

Ska idag träffa kära Margareta Johansson igen. Hade två möten med henne i går och ytterligare ett idag.

Hon är min kunskapskälla och inspirerar mig till att orka vara den ordförande i Geografisk utskottet som jag vill vara.

Att få träffa henne ger mig kraft och nya infallsvinklar och tillsammans med alla andra eldsjälar i Skäggetorp kommer vi att få fram att

MÅNGFALD ÄR VÅR STYRKA
KoopS motto

Hörs snart igen, nu behöver jag få lite frukost i mig/Carina

måndag 12 oktober 2009

15 år med friskolor

Kanske dags att sluta prata om friskolor som vi gör om EU - skippa ja/nej-diskussion!

Hittade detta på Newsmill.

Läs och begrunda/Carina

söndag 11 oktober 2009

Lex Sarah för skolan

I ett inlägg på SVT, så informerar Jan Björklund om att lärare kan tvingas anmäla kollegor. Bra!

Vi i Linköping har redan Rutin för anmälan av kränkande behandling när personal kränker barn/elever inom barnomsorg, fritidsverksamhet och skola.
I denna handling finns dels lagreglering men även Vad som ska anmälas?, Vad är kränkning? och Vem ska anmäla?

Rutin för handläggning av anmälan säger:
* Så snart ansvarig arbetsledare fått kännedom om att vuxen kränkt elev eller att kränkning kan ha inträffat skall arbetsledare utreda uppgifterna

Här kan jag som anställd/uppdragstagare/praktikant göra en anmälan! Personal som i sitt arbete uppmärksammar situationer som fysisk, psykisk eller psykosocial kränkning ska utan dröjsmål kontakta sin arbetsledare!

I Linköping har vi också bra rutiner för långvarig och ogiltig frånvaro. I den enkät som Skolverket har skickat ut besvarades av Eva Hallerström, som är placerad på Barn- och Ungdomsnämnden som handläggare.

* Kommunen har sedan 2005 infört rutin för att bevaka skolplikten. Rutinen innebär att rektorer anmäler till 1:e skolsekreterare (Eva) frånvaro som är stor och ogiltig.
* Kommunen har infört en rutin för bevakning av elevplaceringar inom grundskolan.
* I kommunen finns en kommunövergripande organisation som går under beteckningen "Specialverksamheter". Där finns ett handledningsteam som utgör ett stöd för bl.a. elever med frånvaro.
* Ett skolanknytningsnätverk har inrättats för elevvårdspersonal...... för
att komma tillrätta med frånvaro.
* En "Samrådsgrupp i skolpliktsärende" har sedan 2005 inrättats.
* Socialtjänsten har startat en behandlingsform som kallas "Intensivt familjebaserat behandlingsarbete" som innebär att familjer med bl.a barn med
skolvägransproblematik får ett massivt stöd under en 1-årsperiod.

Corren har uppmärksammat det fina jobb som utförs. "Eva Hallerström har ett förflutet både inom socialtjänsten och skolvärlden. Därför är hon svårslagen på sitt arbete som rådgivare åt rektorer, barn och familjer för att få bukt med frånvaron i skolan"

Jag har pratat med Eva många gånger, både privat och som politiker och jag är mycket tacksam för att hon finns hos oss på BoU/Carina