söndag 3 juni 2012

Anpassning av kommunens gymnasieskolor

De fyra närmaste åren kommer vi i Linköping, och hela Sverige, få problem med att fylla våra gymnasieskolor.
Därför har jag tagit beslut om anpassning av våra skolor och då utifrån det som varje skola är bra på. Ett ex. är ALG, som jag skrivit om tidigare. Jag beklagar verkligen att en del personer anser att det är segregering av våra skolor som nu sker.

På ALG har de fortfarande Estetiskt program, och så ska det förbli den närmaste tiden.Har inga planer att flytta det programmet - tvärtom så finns det krafter både på ALG och hos mig att göra vissa förändringar. Men mer om det på vår pressträff inför nämndmötet den 14/6.

Att fylla våra gymnasieskolor med grundskoleelever, som vi gör på Folkunga och på Berzan, och använda våra yngre elever som "utfyllnad" när antalet gymnasieelever nu minskar är idag en självklar tanke. Den är godkänd och helt OK.
Samtidigt skrev jag i förra inlägget att om vi hade tagit bort en yrkesförberedande program på ex. Katedralskolan, så hade det inte blivit den "storm" som det nu blivit angående Samhällsprogrammet på ALG.

Vilket val har vi - att elever inte alls söker sig till ALG och vi får lägga ned skolan eller att göra den mer attraktiv och kunna använda oss av våra vuxenstuderande? En skola som finns för både gymnasieelever och vuxenelever.

Precis samma anpassning som vi gör med grund/gymnasie vill vi nu göra med gymnasie/vuxen....allt för att kunna behålla de gymnasieskolor vi har och kunna erbjuda de program som vi idag har så långt som möjligt (en liten gardering!)

Jag har stor förståelse för de protester som idag finns, men vi måste också se hur det ser ut den närmaste framtiden. På ALG har vi många bra lokaler, fyllda med möjligheter för "praktisk" undervisning, men vi måste också se till att de utnyttjas till 100%. Därför måste vi kombinera med vuxenelever och det utifrån de praktiska ämnena.
Att då säga att jag, med mitt beslut, segregerar samhället mer....det förstår inte jag! Har vi inte samma krav på dessa elever som på våra teoretiska elever? Däremot vet jag, efter 21,5 år på ett praktiskt gymnasium som kärnämneslärare, att det är lättare sagt än gjort.
Men krav måste vi alltid ställa och det förväntar jag mig att alla våra lärare utgår ifrån. För våra skolor är till för våra ungdomar som ska ut på en arbetsmarknad - på ett jobb som förhoppningsvis de redan har fått kontakt med på gymnasiet eller på Universitet.

På fredag tar våra elever studenten - jag önskar er alla lycka till och önskar en skön somamr/Carina