torsdag 24 januari 2013

Samverkan för ökad Skolnärvaro

I morgon anordnas en konferens inom ramen för Barn- och Ungdomsuppdraget i Östergötland.

Uppdraget är ett utvecklingsarbete där kommunerna och Landstinget i Östergötland tillsammans avser att skapa en struktur för politisk samverkan och gemensamt ansvar kring barn och unga.
Syftet med uppdraget är att främja god hälsa och goda uppväxtvillkor för länets barn och unga.
Denna konferens, som jag och Carina Johansson (ordförande för L15) hälsar välkommen till, anordnas av Östsam.

Jag kommer att prata om Barn- och Ungdomsuppdraget och bakgrunden till dagens konferens och deltar även i två panelsamtal.
I den första är det tre skolpolitiker, från Linköping, Motala och Norrköping, och i det andra är det en skolpolitiker (Lkpg), politiker från Landstinget (tillika ordförande i LänsSlako) och politiker från socialnämnden (tror Nkpg).

Programmet innehåller även en redogörelse av Plug In (utveckla metoder och förändra utbildningsstrukturer för att fler elever ska avsluta gymnasieskolan med fullständiga betyg) och tillfälle för diskussion om uppdragets roll och fortsatta framtida uppdraget.

Varför har då LänsSlako tagit detta beslut med uppdraget?
"Landstinget och länets kommuner ska bli bättre på att ta ett gemensamt ansvar för att skapa goda uppväxtvillkor för länets unga, samt att erbjuda ett bra stöd vid behov"

Detta beslut togs under våren 2010 och under våren 2011 bildades en styrgrupp. Denna politiska styrgrupp tog fram två prioriterade områden och som lämnades som rapport till LänsSlako den 27 april.

De två prioriterade områdena är:
1. "Första linjen" för barn och unga 0-25 år, med särskild fokus på psykisk ohälsa 6-13 år
2. Ohälsa och sociala problematik hos barn och unga med skolfrånvaro som indikator

Det vi nu gjort under hösten 2012 är dels att jag gått in som ordförande (Morgan som var tidigare har flyttat från länet) och sedan har vi då planerat för denna konferens.
Vi har bara haft två möten under hösten och den politiska styrgruppen var då också ny, vilket gjorde att första tillfället användes för information om rapporten, som lades fram i april, men även information om Plug In.
Andra tillfället, och mötet i morgon em efter konferensen, kommer att handla om det gränssnittsdokument på första linjen-området som vi fått i uppdrag att arbeta med.

Sedan är frågan om vi ska utöka gruppen eller om vi ska arbeta i våra tre länsdelar....men det får vi nog reda på i morgon!