lördag 9 november 2013

Varit på årets gymnasiemässa

Har lite foto från besöket, de fem kommunala gymnasieskolorna och en landstingsskola som jag är tjänstledig ifrån!

Katedralskolan har mycket internationella kontakter så där fotade jag deras monter med foto från utlandsbesök, Berzan med deras estetiska program, ALG med restaurang och livsmedel, Folkunga med elever som berättar om skolan, Birgittaskolan med en mycket fin klädd sköterska och sedan min chef från Vretagymnasiet.
Jag gillar Framtidsfröna

Jag har förut skrivit om bristen på engagemang från Barn- och Ungdomskontoret och dess ordförande för våra grundskolelevers behov av entreprenöriellt förhållningsätt, se
http://carinaboberg.blogspot.se/2013/06/skola-arbetslivet.html

Nu kanske det lossnar lite, vi får se vad tiden lider!

Men jag var på deras mässa i torsdags så här kommer några foton. Först är det foto från Tokarpskolan sedan foto på Maria Gullqvist och Annika Lindh som kommer från Åtvidaberg. De var också med på resan i Tallinn, se
http://carinaboberg.blogspot.se/2012/10/foto-fran-tallinn-resan.html

(har lite problem med den privata datorn, kan inte lägga in länk på ett ord och bilderna blir tvärtom!)
Jag är ute på besök i våra grundskolorDenna bild, på rektor på Björnkärrsskolan/Nya Rydskolan, får representera de skolbesök jag har gjort så här långt. Ska bli duktigare att fota när jag är ute!

Så här långt har jag varit ute på lunch/fikabesök på 3 gymnasieskolor och 5 grundskolor, och har planerat in ytterligare 3 skolor innan jullovet.

Som ordförande för bildningsnämnden gör jag även andra besök på gymnasieskolorna, men på de besök jag nu gör är det lärarna jag vill träffa, vid fika eller lunch. Men jag får först en liten genomgång av rektor för de tycker det är kul när man kommer ut.

Återkommer med lite fler foto under vintern.

Carinaonsdag 6 november 2013

Är på gymnasiekonferens

Befinner mig just nu i Göteborg för en tvådagars konferens om gymnasiet. Just nu är det information som Antagningsenheten håller i och lite för detaljerad just nu för mig, så därför befinner jag mig på bloggen en stund.

Men jag lär mig mycket och känner att just denna timmes information är viktigt för att kunna hänga med i det som vår enhet hemma i Linköping gör.

Programmet för dessa två dagar är intensivt, mycket från SKL, Skolverket, Utbildningsdepartementet och från olika regioner i Sverige
Behöver nog renskriva mina anteckningar sedan.....

Carina
tisdag 5 november 2013

Anställa lärlingar, som i Tyskland

Jan Björklund öppnar nu upp möjligheten att anställa lärling, se filen,
http://www.regeringen.se/sb/d/16834/a/227710

Vi måste minska ungdomsarbetslösheten i Sverige. Genom att knyta yrkesutbildningen närmare arbetsmarknaden kommer fler ungdomar att få chansen till jobb när de lämnar gymnasiet, säger utbildningsminister Jan Björklund.

Det ska skrivas ett utbildningskontrakt mellan elev, arbetsplats och skola vilket gör att arbetsgivaren får ett större ansvar i sin roll. Lärlingen, eleven, kommer då få möjlighet till utbildning via skola och möjlighet till att komma in på arbetsmarknaden via sin "lärlingsarbetsgivare"

Jag har själv varit tveksam om vi ska göra som i Tyskland, men samtidigt så ser jag behovet av en bättre koppling mot arbetsmarknaden. Och har andra länder lyckats bra med detta så kan vi lyckas med det även i Sverige.

Mer om förslagen:
    Anställningen är tidsbegränsad och gäller endast inom ramen för det arbetsplatsförlagda lärandet (APL) i utbildningen.
  • I utbildningskontraktet ska avtalas om när en part kan frånträda detta i förtid, t.ex. om eleven missköter sig. I sådant fall upphör även anställningen.
  • Arbete som utförs hos arbetsgivaren utöver APL (till exempel extraarbete på loven) omfattas inte av lagen om gymnasial lärlingsanställning utan kräver en annan anställning.
  • Den som är anställd som gymnasielärling undantas från lagen om anställningsskydd (LAS).
  • Avvikelser från lagen om gymnasial lärlingsanställning får göras genom kollektivavtal som har slutits eller godkänts av en central arbetstagarorganisation.
  • En elev som utför arbete enligt ett utbildningskontrakt ska inte anses som arbetstagare om inte gymnasielärlingsanställning har ingåtts.

(Detta är en rättning som gjorts efter inlägget skrevs. Kan ha fått in virus i den delen jag kopierade från Regeringens hemsida)