onsdag 6 november 2013

Är på gymnasiekonferens

Befinner mig just nu i Göteborg för en tvådagars konferens om gymnasiet. Just nu är det information som Antagningsenheten håller i och lite för detaljerad just nu för mig, så därför befinner jag mig på bloggen en stund.

Men jag lär mig mycket och känner att just denna timmes information är viktigt för att kunna hänga med i det som vår enhet hemma i Linköping gör.

Programmet för dessa två dagar är intensivt, mycket från SKL, Skolverket, Utbildningsdepartementet och från olika regioner i Sverige
Behöver nog renskriva mina anteckningar sedan.....

Carina
Inga kommentarer: