fredag 15 februari 2013

Förskolan

Socialdemokraterna hade för ett tag sedan en artikel där de visar sina satsningar på förskolan. Där de bland annat förvägrar alla elever att välja skola genom att de inte längre ska få busskort........snacka om barnfattigdom!

Jag och Catharina har svarat dem!

Socialdemokraterna i Linköping visar i sin skuggbudget upp så kallade satsningar på förskolorna i kommunen. Satsningarna ska dels bekostas av de busskortspengar som gör det möjligt för kommunens ungdomar att välja vilken skola de vill gå på och dels genom ett borttaget vårdnadsbidrag. Det finns stora betänkligheter hur den finansieringen egentligen ska gå till och hur det sättet att prioritera slår mot ungdomars möjlighet att få välja skola på lika villkor.


För att kunna möta det ökande behovet av barnomsorg i kommunen utökar Allians i Linköping förskolan ständigt. Vi bygger nya, ändamålsenliga förskolelokaler för att på sikt kunna avveckla garantiförskolor och mindre, omoderna förskolor.

I Linköping börjar fler barn i förskolan i allt lägre åldrar. De yngsta barnen kräver mer tid av personalen och personalens arbetsbelastning har ökat. Alliansen är väl medveten om den tuffa situationen i förskolan. Därför har vi tillfört resurser för att värna kvaliteten i förskolan. I klartext innebär det att förskolan undantagits effektiviseringskraven i årets budget och garanteras bibehållna resurser. Nämnden fortsätter också satsningen på tio miljoner på förskolor med långa öppettider.

(S) vill slopa barns rätt till busskort. Det innebär att en del barn av ekonomiska skäl inte kommer kunna välja en skola annan än den hänvisningsskola som barnen tilldelas. (S) prioriterar på så sätt bort det fria skolvalet. För Allians i Linköping är det en jämlikhetsfråga . Vi vill inte att det ska vara föräldrarnas plånbok som avgör i vilken skola barnet ska gå. Möjligheten att välja skola ska vara lika för alla. De fria busskorten till ungdomarna är ett viktigt verktyg i det arbetet.

(S) gör också en matematisk kullerbytta när de vill använda de fyra miljoner som idag bekostar vårdnadsbidraget till att istället utöka personalen i förskolan. Om vi avskaffar vårdnadsbidraget kommer de barnen istället att behöva plats i förskolan. Det ökar istället kommunens kostnader med en miljon till totalt fem miljoner eftersom förskolan är dyrare än vårdnadsbidraget.

Det är vilseledande att presentera satsningar på närmare 22 miljoner när dessa i själva verket till största delen är ofinansierade. Det saknas minst 15 miljoner i (S) förslag till förskolan. Samtidigt fråntar man också ungdomar möjligheten att kunna välja skola och därmed också möjligheten till jämlika livschanser.

Allians för Linköping tänker annorlunda. Satsningar ska vara långsiktiga och finansierade. Vi fortsätter arbeta för ett mer jämlikt samhälle och ett ansvarstagande för en ekonomi i god ordning.

Carina Boberg (Fp), kommunalråd med ansvar för utbildning, Linköpings kommun

Catharina Rosencrantz (M), ordförande barn och ungdomsnämnden, Linköpings kommun

Sedan funderar jag på den peng som man ska spara in på ökad samordning och effektivisering mellan Linköping och Norrköping - vad innebär det????

/Carina100 nya sommarjobb

I onsdags, den 13/2, hade jag och Niklas Borg presskonferens angående kommunens extra satning på familjer i långvarigt ekonomiskt bistånd.

Presmeddelande:

"ALLIANSEN SATSAR PÅ SOMMARJOBB FÖR UTSATTA UNGDOMAR
För att sänka trösklarna in på arbetsmarknaden för ungdomar i utanförskapsfamiljer satsar Allians för Linköping nu över en miljon kronor på att skapa etthundra riktade sommarjobbsplatser inom kommunen.

Satsningen riktar sig till ungdomar i gymnasieåldern som lever i familjer med långvarigt ekonomiskt bistånd. Syftet är att stärka anknytningen till arbetsmarknaden för ungdomar som lever i familjer där arbete inte är vardag. Ungdomarnas inkomster från sommarjobben kommer inte att påverka familjens försörjningsstöd.

- Dessa ungdomars koppling till arbetsmarknaden behöver stärkas så att risken för framtida utanförskap kan minskas. Vi har därför gett tjänstemännen i uppdrag att skyndsamt ta fram ett underlag, så att ett formellt beslut kan fattas så snart som möjligt, säger Carina Boberg (FP), bildningsnämndens ordförande.

- Ungdomar i ekonomiskt utsatta familjer får nu större möjligheter att påverka sin vardagssituation och arbeta ihop egna pengar till exempelvis fritidsaktiviteter och resor, säger Niklas Borg (M), socialnämndens ordförande.

Satsningen kommer att finansieras med kommunstyrelsens resursmedel."


Se även länkarna:
Radio, http://sverigesradio.se/sida/artikel.aspx?programid=504&artikel=5442484,
Tv 4, lokala nyheterna, på onsdag kväll - kan inte länka
http://www.corren.se/ostergotland/linkoping/sommarjobb-till-alla-som-lever-pa-bidrag-6310831-artikel.aspx
http://www.24corren.se/#category=0&date=Wednesday&clip=0&startTime=0m0s
http://www.kindaposten.se/article/articleview/51545/1/73/

Det som är viktigast i denna extra satsning är att de sommarjobb som bildningnämnden anordnar varje år inte berörs av detta. Samma antal som förut!
Och till denna extra grupp är det förstårs samma timpenning som för de andra 16-19 åringar.

/Carina