fredag 15 oktober 2010

Romer från Balkan

Sveriges kommuner har sedan årsskiftet förstärkt skyldigheterna gentemot de fem etniska minoriteter som Sverige har.

Våra minoriteter är samer, sverigefinnar, tornedalingar, romer och judar och det seminariet som jag + tre folkpartister (förutom 50 personer till) lyssnade på handlade om romer från Balkan.

Kulturell och språklig mångfald berikar Sverige - så står det på den hemsidan som jag länkade till ovan!

I Sverige har vi nu ett antal förvaltningsområde där enskilda måste informeras om sina rättigheter och myndigheterna ska kunna svara på finska, samiska och meänkieli.

Vi fick lyssna på Tiina Kiveliö, utvecklingsledare på länsstyrelen i Stockholms län - enheten för minoritetsfrågor.
Länsstyrelsen i Stockholms län har tillsammans med Sameting i uppdrag att följa upp de minoritetspolitiska målen samt den nya lagen om nationella minoriteter och deras språk.

Men det arbete som vi själva var mer engagerade i var de grupparbeten som vi hade både före och efter föreläsningen av Tiina. Mycket intressant!
Har lärt mig mycket om hur våra romer har det i Linköping och att det finns mycket kunskap att hämta för mig som är vetgirig.

Tack Inger och Maggan för den fina dagen - bra jobbat!

/Carina

onsdag 13 oktober 2010

Chile

Det är inte ofta jag ser på TV på morgonen, dels hinner jag inte dels så läser jag hellre morgontidningarna - men idag gör jag det!

Från 06.30 har jag följt räddningen av gruvarnbetarna i Chile - både på nyheterna TV1och TV4, men även Live!

/Carina

tisdag 12 oktober 2010

Nya läroplanen för grundskolan

Läser SvD om att vi nu ska "låta pekpinnarna vila".

Om det är en uppmaning till mig som folkpartist eller till mig som lärare vet jag inte.
Kan även vara en uppmaning till massmedia - "det har debatterats intensivt att Björklund vill att man ska ägna kristendomen lite extra uppmärksamhet....... Tala om storm i vattenglaset" (SvD)

Läst många bloggar om kristendomen betydelse i religionen - självklart! Vi ska förändra men inte utplåna - varken det ena eller det andra!

Så här står det i läroplanen om religionen; "sambandet mellan samhälle och religion i olika tider och på olika platser" (SvD)

Lyssnade på ett seminarium förra veckan, Andrew Wingate, som sa så här:

"Kristendomen är den största religionen i världen, därefter kommer katolisism och islam. I de länder som nu växer ekonomiskt är kristendomen starkast"

Vidare sa han "Kristendomen uppfattas som lite svag i Europa för vi vågar inte synas, så därför verkar det som islam växer"

Tycker att Jan Björklund gör rätt i att behålla religionskunskapen, där vi tar upp alla religioner, men att kristendomen lyfts lite extra!

Fler som skriver om detta är: Odelberg, Olof Lindquist, Per och Rasmus

/Carina

söndag 10 oktober 2010

Kommunstyrelsehandlingar

Om ni undrar, som läser min blogg, vad vi fritidspolitiker gör på söndagarna - så kan jag berätta att vi läser handlingar!

Går an om det bara är en nämnd, som jag har denna helg, men handlingen var tjock.

Jag vill i detta inlägg berätta lite om de ärenden som jag tycker är intressanta. Även utifrån min önskan om framtida uppdrag - ordförande i Bildningsnämnden.

Det finns en samarbetsorganisation för kommun- och regionförbund i Europa.
SKL (Sveriges Kommuner och Landsting) är medlem i Council of European Municipalities and Regions (CEMR).

CEMR har tagit fram en europeisk deklaration för jämställdhet mellan kvinnor och män - ett verktyg för kommuner, landsting och regioner för att integrera jämställdhetsperspektivet i det politiska beslutsfattandet och i den praktiska verksamheten.

Principerna är:
* Jämställdhet är en grundläggande rättighet
* För att jämställdhet ska garanteras måste flerfaldig diskriminering och andra missgynnande bekämpas
* Ett representativt deltagande av kvinnor och män i beslutsprocessen är en förutsättning för ett demokratiskt samhälle
* Att avskaffa stereotypa uppfattningar om kön är avgörande för att uppnå jämställdhet
* Jämställdhetsintegreringen av alla kommunens/regionens verksamheter är nödvändiga för att främja jämställdhet
* Att handlingsplaner och program har tillräcklig finansiering är nödvändigt för att jämställdhetsarbetet ska nå framgång


Finns mycket att läsa om detta och mycket att lära sig!

Det som gör att denna handling är extra tjock är nämndernas tertialrapporter. Läser speciellt Kommunstyrelsen och Barn- och Ungdomsnämnden, eftersom jag sitter med där, men också Bildningsnämnden - för att lära mig!

Det som gör Bildningsnämnden så intressant är arbetsmarknad, invandrare,flyktingfrågorna förutom skolfrågorna.
Vill gärna fortsätta med stadsdelsutvecklingen och då vidga mitt arbete från Skäggetorp till även Berga och Ryd.

Nu ska jag fortsätta läsa/Carina