lördag 22 december 2012

God Jul

Vill önska er alla en riktigt God Jul och ett Gott Nytt År.

Hör av mig på nyårsdagen igen, med mitt tal som jag håller på nyårsafton på borggården i Linköping

/Carinatisdag 11 december 2012

Bygga i Sättuna

I dag har vi tagit beslut om översiktsplanen för Sättuna. När jag var uppe så sa jag så här:

I maj 2012 godkände Linköpings kommun att förslag till översiktsplan för Sättuna skulle ställas ut.

En översiktsplan är en kommuntäckande plan som ska redovisa grunddragen i den avsedda användningen av mark- och vattenområde och den framtida begyggelseutvecklingen. I handlingen står det ”ett styrdokument som ger en helhetssyn genom att behandla och samordna långsiktiga frågor”.
Vidare gäller det att ta ställning till hur förfrågningar om att bygga bostäder i Sättuna ska hanteras.

Sättuna är en av de orter som finns utpekad i den gemensamma översiktsplanen för Linköping och Norrköping som Kommunfullmäktige antog i juni 2010. Med andra ord för 2,5 år sedan! På s. 23 nämns särskilda satsningar på attraktiva områden och på hållbar ortsstruktur.

Planen för Sättuna innebär att det skapas förutsättningar för byggande av ungefär 360 nya bostäder i området. Bostäder som vi i Linköping är i stort behov av!

Jag bifaller kommunstyrelsens förslag utifrån

1. Linköpings kommun förlorar invånare till Borensberg och Mantorp på grund av bostadsbrist. Med tanke på Ostlänken kommer vi nu också kunna konkurrera med boende fårn Mälarområdet, som ev. vill flytta till oss och sedan pendla!

2. Det är markägarna själva som lyft denna fråga – att få bygga i Sättuna

3. Området var från början ett fritidshusområde, likande det i Ekängen. Vill kommunen ha kontroll över utbyggnaden av området, utifrån att markägare vill sälja, behövs det en översiktsplan

4. Att öppna upp området för allmänheten! Idag anser jag att det är ett stängt område, med stora svårigheter att komma ner till stranden, och då är frågan om vi Linköping har råd med att ha denna ”pärla” bara för några enstaka linköpingsbor? Gör området tillgängligt för alla som vill vara vid Roxen.

5. Åkermarken och den areal som tidigare diskuterades har minskat!

6. Detta område kommer att bli ett område där jordbruk och boende existerar sida vid sida. Byggnation tar hänsyn till den landskapsbild som Roxen/Sättuna utgör tillsammans med det slättlandskap vi har i området.

7. Kollektivtrafiken – en säkrare och bättre väg till busshållplatsen på vägen till och från Vreta kloster. Ingen buss inne i området!

9. Karta s. 54 dagens handling; Här får fler komma till badet, en öppen strandväg och en ny väg till skolbussen.

/Carina

måndag 3 december 2012

Den didaktiska triangeln

Har idag varit med på invigningen av den nya lärosalen, Didaktiska triangeln, på Universitetet.I samarbete med Norrköping och Universitetet satsar nu Linköping på forskning inom matematikdidaktik, det vill säga om hur man lär sig matte!

I dag invigdes då salen och med detta det fina verket, som symboliserar Linköping, Norrköping och Linköpings Universitetfredag 30 november 2012

Budgetfullmäktige 2012

Min inledning till Bildningsnämndens budget för 2013-2014

Vi går nu in i en ny budgetperiod. En tvåårsbudget för 2013-2014 med plan för 2015-2016. Det är en lång period och mycket kan hända under dessa år. Precis som det idag sker ute i världen med olika länders ekonomier. Och vi i Sverige kommer inte heller undan.


Nya siffror om varsel och nya siffror för arbetslösa, och då speciellt för ungdomar. Omvärldsbevakningen är otroligt viktigt i dagsläget och då kanske inte bara utifrån krassa ekonomisiffror utan utifrån hur världen mår och hur individerna mår. Vi har idag stora flyktingströmmar från olika delar av världen och till olika delar av Sverige. Och en del av dessa kommer även till Linköping!

Alliansen välkomnar alla till Linköping! Vi står beredda och klara för att möta ex. anhöriginvandringen från Somalia och vi har också en utökad beredskap för ytterligare ensamkommande flyktingbarn. Det är vi stola över och jag tror att de flesta partierna här i KF-salen är stolta över att vi kan hjälpa våra medmänniskor!

På Bildningskontoret är beredskapen hög, vi kan erbjuda alla en plats inom vuxenutbildningen, vi har korta köer till vår SFI och vi har bra gymnasieskolor med ett rikt utbud av program och inriktningar för våra ungdomar i Linköping men även för ungdomar från andra kommuner.

Däremot klarar vi inte av att ha ett utbud med alla program eller alla inriktningar, inom gymnasieskolan och gymnasiesärskolan. Men i det regionala arbetet, med Östsam, kan vi erbjuda våra ungdomar den utbildning de önskar, någonstans i Östergötland!
Vi vill ge våra ungdomar en bra utbildning, som gör dem klara till att gå direkt ut på arbetsmarknaden eller ger dem kunskaper för att gå vidare till högskolan/universitet/yrkeshögskolan. Varje elev/ungdom är unik!

Alliansen i Linköping ser till individen och ser också dess möjligheter.
Vi har stödresurser till de elever som behöver det men vi satsar även på elever som behöver lite mer att bita i, som ex. läsa matematik med olika svårighetsgrader och att redan under gymnasietiden läsa universitetskurser. Precis som vi har en del elever på grundskolan som läser en del på gymnasienivån!

Jag som folkpartist vill att kommunens ungdomar ska veta att alla gymnasieprogram är viktiga och att alla deras drömmar är möjliga, och den enda personen som kan sätta gränser är de själva!

Folkpartiet har genomfört ett antal reformer inom skolområdet. Och Alliansen i Linköpings kommun prioriterar elevernas skolverksamhet högt! Jag tror ni följde media under oktober månad och det är glädjande att se att Socialdemokraterna också tycker, att de frågor som vi då tog upp, är viktiga.
Lärarsekreterare, prioritering av elevhälsa och effektivisering av lärarnas administration, tre områden för att underlätta lärarens arbetsdag. Folkpartiet öppnar även upp nya karriärmöjligheter för våra lärare, och med ett lönepåslag kopplat till detta.

Jag har gett Bildningskontoret uppdrag att se över .

• Skollokalerna, omförhandla hyror så mycket det nu går och minska den totala ytan

• alla kostnader kring nämndens avtal och betalningsrutiner

• organisationen av Jobb- och Kunskapstorget och personalbehov

och till sist

• Ge skolorna uppdrag att se över sina kostnader för personal och den interna ekonomin

I samarbete med andra nämnder och med statliga myndigheter har Bildningskontoret i uppgift att se till att våra medborgare får den kunskap de behöver för att kunna gå vidare till studier eller till arbete.
Vi har idag lagt en bra grund för att fånga upp de personer, som av olika skäl inte riktigt är med ”på banan”, och då i samarbete med socialkontoret.

Kommunen har ett ansvar och detta ansvar tar vi på stort allvar. Men vi har inte resurser och möjligheter att hjälpa alla, utan måste då hänvisa vissa personer vidare. Och det är då främst till Arbetsförmedlingen som har det nationella arbetsmarknadsansvaret!

Som avslutning vill jag tacka alla som arbetar på Bildningskontoret och alla som arbetar ute på våra verksamheter.
Jag vill också tacka den borgerliga gruppen i BIN för det gedigna arbetet vi gjorde i början på 2012 med nämndens mål och prioriterade aktiviteter.lördag 24 november 2012

Besök av miljöambassadören

I veckan hade Folkungaskolan besök av Annika Markovic.
Annika är "utlånad" från Utrikesdepartementet till Miljödepartementet som ambassadör i just miljöfrågor.

Jag har förut skrivit om spetsutbildningen så självklart blev jag glad när Folkungaskolan hörde av sig om jag ville komma när Miljödepartementet kom på besök!

Nedan två foton dels på Annika dels på vinnarna i FN:s miljötävling. För er som vill följa Annikas arbete som miljöambassadör och har FB, så får ni här en länk!
/Carina

måndag 12 november 2012

Spetsutbildning i Östergötland

I Sverige finns det totalt 20 spetsutbildningar, varav en i Östergötland/Linköping/Folkungaskolan! Men det är bara vår spetsutbildning som har inriktning Hållbar Utveckling

I Linköpings Tidning fanns det en artikel den 4/10 om Karin Lindstén som skrev för framtiden - ett tal i boken "The future that we want".  Karin går i årskurs 3 och tillhör den första årskullen som började utbildningen Hållbar Utveckling inom Samhällsvetenskap. Tyvärr vann inte Karin den nationella tävlingen så det blev ingen resa till Rio de Janerio för henne. Men bra jobbat Karin!

Frans Wiberg och Staffan Druid vann den internationella tävlingen, som FN:s miljöprogram hade utlyst. Här kan vi se dem i Morgonsoffan med Lena Ek. Hittade dem även på Regeringens hemsida! De fick åka till Frankrike för att delta i en miljökonferens..

Två andra elever, på Folkungaskolan och på samma utbildning, vann tredjepriset i den tävling som FN had utlyst. Här kommer en länk till deras film som är ett temaarbete mellan naturkunskap, engelska och geografi.

Spetsutbildningen Hållbar Utveckling har riksintag och under hela skoltiden har de kontakt med Universitet, men speciellt under åk 3. Under sitt sista år går eleverna en kvällskurs "Hållbara livsmiljöer 2050", förutom de vanliga studierna under dagtid, på 15 hp.

Men det som imponerar mig är de kontakter de har utanför skolan. SMHI kommer dit, till skolan, med sina gäster!
Andra som de samarbetart med är UNESCO, Linköpings miljönätverk, Afrikagruppen, Barcelona "Urban studies", Utbyte med amerikanska skolor, Arbetets museum och Visualiseringscentret i Norrköping.

Och det är inte att skolan har tagit kontakt utan det är de som står uppradade här som tar kontakt med skolan - mycket bra betyg till Östergötlands spetsutbildning.

Detta gillar jag!/Carina

söndag 11 november 2012

Nystartszoner

I boken Från Utsatt till Utmärkt område, från Fores, har redaktören Andreas Bergh samlat experter som ge rsin syn på jur utsatta områden kan lyftas ur sociala klyftor och kräftgång.

Författarna tar upp allt från skola, till stadsplanering och semantik. Det de har gemensamt är att de anser att  finns gott om ideer för att förändra situationen. Eller som Andreas själv säger:
"Det är olyckligt om frågan diskuteras under premissen att alternativet till nystartszoner är att inte göra något alls".

Min allianskollega Robert Pettersson har skrivit på sin blogg om oppositionens attityd. Och jag håller med honom - att prata om att vi med detta skapar konkurrenssituaitoner - har vi inte marknadsekonomi i Sverige? Och blir gruppen som nystartszoner vänder sig till, verkligen hjälpta?

Vi i Linköping, alliansen, inser att vi behöver all hjälp vi kan få.
Har skrivit förut om detta  i ett inlägg från Almedalen och vi har även andra "projekt" i kommunen, allt för att hjälpa utsatta grupper. Och vad är skillnaden här? Synd om de på Tornby eller är det synd om marknaden....mig icke förstå!

Jag ska inte referera till boken, har inte läst den än. Men mitt mål i detta arbete, som kommunalråd för stadsdelsutveckling, är att se till den egna individens inre krafter och förmåga till egna lösningar.
Och jag tror, och hoppas, att detta tillsammans med andra insatser, ska få Skäggetorp att bli den stadsdel som Skäggetorpsborna själva anser att det är - en stadsdel med många personer som kan och vill få en chans!

Vi är så förbaskat snabba och bedöma vad "de" ska göra och inte göra, varför inte se att det finns andra möjligheter än att toppstyra?

/Carina


lördag 10 november 2012

Vecka 45, spännande vecka

Vilken vecka! Och vilka spännande saker som jag har varit på och vilken variation det är på mitt uppdrag.

I måndags var jag i Norrköping på en gemensam kommunstyrelse (Lkpg+Nkpg) där vi bland annat tog beslut om vidare arbete inom den regionala kulturen.
På kvällen hade folkpartiet sitt politiska utskott (Kf-gruppen) och denna gång var på Konsert&Kongress. Varit i lokaler som jag inte varit i förut under den fenomenala rundvandring vi fick innan det mer formella mötet.Tisdag (och måndag fm) mer traditionella möten som planeringsutskott, alliansträff och vårt eget kommunstyrelse. Men på kvällen då hade Dialog Linköping sin träff och då på Passagen. Vi målade!!!Detta papper skulle fyllas helt, och det lyckades vi med. Återkommer med vad vi ska ha det till.

På onsdagen var det många olika möten men vill lyfta fram föreläsningen på biblioteket med Gunnar Elfström.
Men jag vill även lyfta fram en verksamhet som vi själva har på Folkungaskolan! Kommer ytterligare ett inlägg om detta senare!

Torsdagen - NTA firade 15 år! Vilket arbete våra lärare har gjort och gör, jättekul! Ja, det var ju inte bara det jag gjorde under den dagen men kan ju inte skriva om alla möten.......

Fredagen bestod av en resa upp till Stockholm, till Fores lokaler. En heldag om varför somalier lyckas bättre i England, Canada och USA! Här ett litet tips om vad man kan göra i Sverige!

Veckan avslutades med några timmars arbete under lördagen med borgerliga gruppen i Bildningsnämnden och ett besök på gymnasiemässan. Nu är det helg!

/Carinafredag 2 november 2012

Ny blogg

Jag har nu en tredje blogg!

1. denna blogg som tar upp politik och händelser ute i vår värld, carinaboberg.blogspot.com
2. denna startade jag förra vintern när jag saknade min stuga, stugaiulleviblogspot.com 
3. och den nyaste som jag startade i dag, lewybodydemens.blogspot.com

Varför har jag nu startat den senaste? Det finns inga bloggar på svenska!!
Och denna diagnos är så okänd så kan jag göra någon nytta med information om denna sjukdom så är jag tacksam.

I dag har jag lite ledigt från politiken så ni får nöja er med detta inlägg

/Carina
tisdag 30 oktober 2012

Vikten av samverkan och lokala, sociala och fysiska insatser

Så lyder rubriken på den seminariedag som jag var på i går med Nihad Bunar.

När jag sökte på honom så hittade jag en hel del på nätet men speciellt denna länk gjorde mig mer intresserad av honom och hans arbete i Stockholm. För er som vill läsa rapporten så finns den här!

Efter en föreläsning för både oss i den politiska ledningsgruppen + tjänstemän från arbetsgruppen Stadsdelsutveckling, så fick jag även möjlighet att återigen lyssna på honom under eftermiddagen då han talade till fler som är verksamma ute i våra bostadsområden Ryd, Skäggetorp och Berga.

Och det behövs....att lyssna på honom flera gånger. För det är mycket kunskap som ska återges på ca 1,5 timme och det är faktatungt! Men på eftermiddagen hade vi även tid för att diskutera i grupper och då var skolans roll en viktig pusselbit som kom upp.
Den naturliga mötesplatsen, speciellt under de lägre stadierna. Att där kunna fånga föräldrar och få en gemenskap mellan familjer, mellan svenska och nysvenskar och mellan föräldrar och de nätverk som finns ute i våra bostadsområden.

Jag har en massa anteckningar från dagen, men jag tänkte avvakta med dem. Coompanion, som tillsammans med Linköpings kommun höll i denna dag, kommer att ge ut kompletta anteckningar så jag avvaktar dem först.

Men en sak ska ni få med er redan nu - att Linköping får beröm. Vi ligger långt fram i vårt arbete med stadsdelsutveckling, så alla ni ute i verksamheterna, sträck på er!

Det positiva med urban styrning, som Nahid nämner är:
1. De flesta insatserna har verkligen tagit sig an invånarnas konkreta problem inom framför allt områden arbetsmarknad och utbildning
2. Satsningarna har varit utvecklingsstödjande och projekt har blivit permanenta
3. Satsningarna har tillfört en hel del medel till de mest utsatta områdena, deras institutioner och invånarna
4. Satsningarna har, trots kritiken, befrämjat boendemedverkan och samverkan
5. Satsningarna har medfört en omfattande kunskapsproduktion

Den 29/11 ska jag prata på Coompanions 20 årsfirande, om Linköpings arbete för stadsdelsutveckling. Samma föreläsning som i somras på Almedalen och även denna gång med stadsdelsutvecklarna från Berga och Skäggetorp.

/Carina

onsdag 24 oktober 2012

Storsatsning på lärarnas arbetssituation

I går hade vi presskonferens, om våra satsningar på lärarna. För två veckor sedan hade vi också presskonferens om våra satsningar på lärarna i Linköpings Kommun.

Idag har Lärarnas Riksförbund oss som exempel, se deras Facebooksida!

Totalt satsar Linköpings Kommun närmare 80 miljoner kronor under budgetperioden 2013-2014.
1. Lärarnas kompetens
2. Läraryrkets attraktionskraft
3. Lärarnas arbetssituation genom
3a) att minska lärarnas administrativa arbetsbörda
3b) att förstärka elevhälsans stöd

Allians för Linköping för en utbildningspolitik som ger våra lärare bättre förutsättningar till undervisning, förberedelser och reflektion. Vi måste tillåta lärarna att prioriterna undervisning, lärande och kunskapsuppföljning!!

Allians för Linköping ser elevhälsan som en nyckelresurs för att ge elever goda möjligheter att lyckas i sin skolgång och lärarna möjlighet till att koncentrera sig på sin pedagogiska uppgift.

Genom alla dessa satsningar får skolorna bättre möjligheter att förbättra elevernas kunskapsresultat.

En nöjd politiker/Carina
söndag 21 oktober 2012

Grattis till Silver Team Hoffsten

I fredags hade jag förmånen att på kommunens vägnar bjuda Team Hoffsten på en middag, på deras hotell i Kista.
De foto som ni nu får se är både från fredagskvällen (obs vin och öl ingick inte i detta paketpris), frukosten (med 24 Corren) och från TV 4 studio.

Om ni också vill läsa mer om helgen så finns det en blogg på 24 Corren med Rita Furbring och Per Thelaus. Corren har också skrivit en hel del, varav de artiklar som var i fredags (kan tyvärr inte länka de andra som fanns med).
Blev mycket populärt när jag tog med dem upp till kören för de gick runt bland alla körmedlemmar under fredagsmiddagen.

I studion så satt jag med Team Hoffstens supporter, allra längst upp, så ni får ha överseende med mina bilder!

Sista bilden är när Puttes kör fick reda på att det vad de som vann.
Bilderna på när Team Hoffsten sjöng är så dåliga så de vill jag inte lägga ut. Tänk er att jag STOD högst upp på en provisorisk publikläktare som skakade när kören sjöng...lite darriga bilder då. Det var enormt tryck i studion och det hoppas jag hördes......

Jag tycker också att det är kul att titta på allt annat som sker i en studio, första gången för mig, och därför är det kanske lite annorlunda bilder.

Återien ett stort grattis till Team Hoffsten från Linköpings Kommun genom kulturrådet Carina

tisdag 16 oktober 2012

Foto från Tallinn-resan


Martin Svensson, från FramtidsFrön, berättar om konceptet som vänder sig till grundskolan.


Malin Ljung, från Ung Företagssamhet, berättar om konceptet som vänder sig till gymnasieskolan.

Efter det så delades våra deltagare från Estland och Finland in i fyra grupper, se nedanOch de som nu presenterade skolornas arbete var:
Jonas Junggren (Linköping) och Heidi Wetell (Norrköping) - Gymnasiet
Lars Håkansson och Anette Hörström Johansson, båda från Åtvidaberg - Gymnasiet
Kristina Arnekull och Nina Kåhlin, båda från Mjölby - Grundskola
Maria Gullqvist och Annika Lindh, båda från Åtvidaberg - Grundskola

Jag hoppade in i en grupp och fick samma information och göra samma övningar som de från Estland och Finland.


Jonas och Heidi berättar hur viktigt det är med förberedelserna. Vi fick också prova på att göra en test för att se vilken typ av person man är.Lars och Anette berättade om alla produkter som deras elever hade tagit fram. Bland annat en enkel hänganordning för väskan när man ex. går på toaletten. Ett band med en liten krok på hängs över dörren och när man är färdig så tar man med sig sin lilla "krok"Kristina och Nina visade på sin dator en av de ideer som deras elever hade kommit på. De utgick från vardagliga behov och detta är då en nyckel som SYNS i väskan!
Maria berättar att det är viktigt med kontakter med ortens företagare och Annika visade den vinnande produkten som gjordes till Åtvidabergs 600 års firande


Till sist ett foto från dagen innan. Estland hade ordnat med en tävling där vi hade 20 spagetti och 2 meter tejp och skulle bygga ett så högt torn som möjligt. Uppe på toppen, som avslutning, en (tung) godisbit.


Mitt bord, närmast kameran, förlorade med 0,5 cm mot bordet till höger!

Och allt handlade om entreprenörskap på alla olika sätt som man kan tänka sig/Carina


måndag 15 oktober 2012

Mitt tal i Tallinn

"My name is Carina Boberg and I am Commissioner for the City of Linköping. My areas of responsibility include children and young people, schools and education and labour market.
According to the National Strategy for Entrepreneurship in the field of education, our children and young people shall develop the skills and knowledge to start and run a business.
However, the schools are also tasked to develop and stimulate general skills such as:

• Being aware of opportunities
• Being creative
• Taking initiative
• Putting ideas into action
• and finally, taking responsibility

The Regional associations in the county of Östergötland developed a strategy in 2010 for "Entrepreneurship in the School". And during this autumn Linkoping is expected to approve a goal document outlining Entrepreneurship to be taught in all schools.

For me as a politician, it is important to send schools the signal that this approach in the classroom is just as important as having the knowledge itself. It is about identifying and developing students' innate curiosity, initiative and self-confidence from an early age.
As we can all probably agree on: awareness of entrepreneurship should start as early as possible.

In Linköping, we will:
Initiate and develop cooperation between the schools and our University
This is a cooperation which really needs to happen! We must train our teachers to create an entrepreneurial thinking that permeates the whole school.

Develop a concept of mentorships for our students
This has already been introduced in the project Summer Industries. These companies are run and operated by students aged 16-18 years during a summer and is a collaboration between the Department for Education, Linköping municipality´s own Business Development organisation and Mentor companies located in and around Linköping

Maintaining relations with industry
Developing relationships with the business sector is especially important for Primary schools as they do not have a natural means of contact as the Upper Secondary schools.


There is a great need to focus on our attitudes relating to entrepreneurship, as well as to identify opportunities and obstacles. Finding the "bottleneck" that prevents further development such as lack of time for teachers and teacher training, but also the inadequate governance of our politicians.
Cooperation between the schools and the local community is seen as fundamental to the promotion of entrepreneurship in schools.

And for me as Chairman of our Upper Secondary Schools with the additional responsibility for labour market issues, I see a clear connection between the need to develop and promote creativity and to gain a foothold in the professional life as an adult.

Neither Linköping, Sweden nor Europe benefit from ignoring the energy that exists among our children and young people. Entrepreneurial young people create the future of Europe, through them, we gain increased employment and growth in the regions. A lifelong learning that begins at a young age and helps children and young people to achieve personal and professional goals."

Nästa gång lägger jag in lite foton på den svenska gruppen/Carina
fredag 12 oktober 2012

Kompetenssatsning för Linköpings lärare

I går hade jag och Christian Gustavsson (ordförande för personalutskottet) presskonferens på Berzeliusskolan om kommunens satningar på lärarna.Under budgetperioden 2013-2014 satsar Allians för Linköping över 50 miljoner kronor på lärarnas kompetensutveckling. Vi stärker också läraryrkets attraktivitet i Linköping genom tillsättning av karriärtjänster i Linköpings skolor och genom en lönepott som gör att Linköping kan leva upp till läraravtalets intentioner att långsiktigt höja läraryrkets status.

Några länkar här nedan till media:
http://sverigesradio.se/sida/artikel.aspx?programid=160&artikel=5305784
http://www.corren.se/ostergotland/linkoping/51-miljoner-satsas-pa-skolan-6185550-artikel.aspx
http://www.svtplay.se/video/347912/11-10-19-15
http://www.tv4play.se/nyheter_och_debatt/nyheterna_linkoping?title=mangmiljonsatsning_pa_larare_i_linkoping&videoid=2228176

Sedan var det artiklar i Corren och Linköpings Tidning också......men har inga länkar idag

/Carina


fredag 5 oktober 2012

Jag har kommit ut!

Min man har en demenssjukdom som heter Lewy Body demens, vilket innebär Alzheimers, Parkinson, mycket lågt blodtryck och synhallucinationer.

Diagnos fick han i januari 2012, så varför skriver jag i min rubrik att "Jag kommit ut"?

Jag har nu varit på två anhörigträffar!!!
Att vara anhörig har jag varit länge för denna sjukdom har ju pågått ett tag innan diagnosen ställdes. Men jag har aldrig varit i en grupp med andra anhöriga.

Första gruppen var för ca 2 veckor sedan.
Var på ett seminarium som Geriatriska Minnesmottagningen hade och de vände sig till anhöriga....och vi var en mindre grupp. Ca 10 personer kommer nu under hösten träffas 6 gånger.....och det är där "jag kommer ut"! Att sitta och prata med andra personer, om min man och om mig ......får se vad jag tycker om det.

Andra tillfället var nu i veckan när jag var med på Anhörigcenters 5års firande.
Gick dit som anhörig och gick därifrån som anhörig.....men jag var nog politiker en liten stund vid fikastunden. Då satte jag mig med Linnéa och Jan-Willy, för dem kände jag!Men nu har jag bokat tid för eget samtal på Anhörigcenter. Tror det är dags nu för min man blir ju inte friskare. Men tiden finns nog inte att gå på alla aktiviteter som de erbjuder men jag är stolt över mig själv att jag nu har tagit detta steg.

I dag njuter av nuet och tar en vecka i taget. Jag får önska er alla en trevlig helg/Carina

lördag 29 september 2012

Lördag den 29 september

I dag skulle Folkpartiet haft torgbord, men regnet gjorde att vi ställde in det. Så något foto från det tillfälle blir det inte!

Men ni ska få två andra foto från de aktiviteter jag var på eftermiddagen. Dels Kvinnojouren Ellinor som fyllde 30 år dels Emilia som tagit studenten.


Anne-Marie Elmqvist berättar om jourens första år.

Och i samband med det, eftersom det var några damer till som hjälpte till med historian, så tänkte jag: Jag frågar om de kände mamma. Och jag är glad för att jag gjorde det för nu har jag fått mycket mer information om både mamma och pappa, Margit och C-G Lürén.
De visste mycket väl vem mamma var och den kvinnan som jag satt mig bredvid, vid fikapausen, var också den person som jag tror kände min mamma bäst. Och hon hade även träffat pappa som hjälpte till att skjutsa dem vid behov. Vilken härlig känsla att få prata med personer som kände mina föräldrar!                        Detta är Emilia som idag tog studenten...ja, man kan göra det i september också.
Som denna tjej har kämpat med sin reumatism och sin gymnasieskolgång! Mycket imponerad och jag är      glad att jag fick tillfälle att hjälpa henne lite med Matte B.
Här tackar hon av två personer som betytt mycket för henne, två damer från två olika skolor, och som har förstått att Emilia inte kan plugga i samma tempo som alla andra elever. Tur att dessa personer finns som kan hjälpa våra ungdomar och ett stort lycka till Emilia!

Trevlig helg/Carina

söndag 23 september 2012

YES, Youth Entrepreneuship Strategies

Den 8-10 oktober åker jag till Tallin (Estland) för ett entreprenöriellt utbyte mellan Sverige, Finland och Estland.

Jag åker inte ensam! Vi är totalt 11 personer, mest lärare, och då ifrån olika kommuner i Östergötland.

Resan arrangeras tillsammans med Framtidsfrön och Ung Företagssamhet och målgruppen är lärare i grund- och gymnasieskola samt beslutsfattare. Syftet med resan är att utbyta tankar och idéer kring entreprenörskap i skolan och hur detta omsätts till verksamhet i skolan. Projektet ägs av Länsstyrelsen.

I Östergötland tog Östsam den 10/12 2011 en strategi för entreprenörskap i skolan. Förhoppningsvis tar vi i Linköping ett lokalt måldokument under hösten.

I Tallin har varje land ett längre pass för sina redovisningar, men det får ni läsa om senare. Likaså mitt fina tal som jag nu ägnat helgen åt att förbereda!

/Carina

söndag 9 september 2012

Det dansande kommunalrådet

Den titeln fick jag igår när jag invigde Dansens Hus med linedance tillsammans med publiken. Och det är jag stolt över!


Här lite enkla instruktioner innan vi börjar. För mig var det viktigt, när jag fick frågan om jag kunde ta några danssteg, att jag inte ville vara själv. Och vad är då bättre än linedance.......

För mig är dans lika viktig som idrott är för en indrottsperson...undra om vi som är mer åt danshållet kan kallas danspersoner?

Tyvärr har tidsbrist och knä/fot/höftproblem ställt till det lite för mig senste åren men vad härligt det var att stå där och dansa med några från publiken. Och vilket tempo det blev.....

En annan dans som ligger nära mitt hjärta är squaredansen och där jag har varit med på många uppvisningar ute på torg och gator...och nere i Bergs slussar när det hade tömt på vatten....

Har nog dansat så länge jag kan minnas, både gammeldans, bugg och modernare dans. Älskar att dansa wienervals och en bra foxtrot är också kul

Vad bra att vi nu har fått Dansen Hus i vårt län med placering i Linköping. Till våra barn och ungdomar ger vi dem nu en chans att få utlopp för sina rörelsebehov som inte alltid är idrott.......finns så många andra sätt att motionera!

Om ni undrar över knäskyddet så beror det på en miniskeroperation den 14/8.

Jag dansar vidare/Carina

PS tänk om det fanns ett dansställe för oss medelåders damer där vi kan få dansa i vår egen takt....som linedance ex. Har ni några bra tips? DS


söndag 2 september 2012

Kärleksparaden 2012


                                        Folkpartigänget, samling i Biskopsparken innan avmarsch


                                                        Uppställning, nu går vi snart!


                                                   Paraden går via Vasavägen.........

                                                 ....för att sedan svänga in på Platensgatan

                                                                  Ågatan ner......St: Larsgatan


........mot TrädgårdstorgetKorsningen St:Larsgatan /Drottninggatan


Framme i Trädgårdsföreningen, där tal och sång avslutade årets parad