söndag 6 maj 2012

Romska veckor 5-20 maj


Vi uppmärksammar idag att det är 500 år sedan de första romerna kom till Sverige. De två veckorna som utställningen är en genomsnittstid som "zigenarna" fick vara i en kommun (Linköping 1 vecka!).
Dessa två veckor kommer vi att få tillfälle att besöka vagnen (från 50-talet) och se på utställning om romer och resandefolk. Men även att lyssna till två föredrag Romerna i Sverige förr och nu (9/5 19.00) och Resandefolket - från tattare till traveller (15/5 19.00)

År 2012 är ett romskt kulturår som lyfter fram hur romer påverkat den svenska kulturen, för i september 1512 gjordes den första noteringen om romer. Och de närmaste 500 åren, fram tills i dag, har den romska kulturen berikat den svenska kulturen och ekonomi - med bland annat musiken.

Den 7 december 2011 var jag på ett seminarium som Linköping, Norrköping och Länsstyrelsen i Östergötland tillsammans höll i - Romers rätt.
Några ord från den dagen:
Det går att göra mycket inom vår kommunala verksamhet, språket är jätteviktigt..........
Det blir ingen bättre värld om vi inte arbetar tillsammans........
Hur nationella minoriteter behandlas är en blind fläck i vår historia.......

Och hur fyller vi då upp denna blinda fläck? Jag tror på kunskap och återigen kunskap om dåtiden och nutiden och de närmaste 20 åren.
För det romska barn som föds detta år, 2012, ska 2032 ha samma rättigheter som alla andra invånare i Sverige

Vi har från 2012 ett långsiktigt nationellt arbete framför oss, en strategi för romer i syfte att alla romer ska kunna få tillgång till sina mänskliga rättigheter och att de övergrepp som skett ska nu dras fram i ljuset - negativt eller positivt? Tror det beror på vem man frågar!

Länsstyrelsen har fått i uppdrag att stödja de kommuner som påbörjat ett utvecklingsarbetet för att kunna fördjupa kontakten mellan minoriteter och myndigheter, Det är då med glädje som vi den 20 april fick besked om att Linköping är en av de fem pilotkommuner för romsk inkludering.
Det var 18 kommuner som sökte och de fem kommunerna som nu blivit utvalda av regeringen är Linköping, Göteborg, Helsingborg, Luleå och Malmö (som vagnen som ifrån).

I Linköpings kommun kommer Vårt Nygård, placerat i Skäggetorp, med samordnaren Margareta Johansson (se bild ovan) nu kunna arbeta med mer långsiktiga lösningar och jag vet att hon brinner för frågor som lika villkor i skola och på arbetsmarknad.

Att då få stå här idag och inviga dessa två veckor och med kunskap om att Linköping nu är pilotkommun - det trodde jag inte den dagen jag tackade ja till att tala här.

Så jag vill hälsa er alla välkomna och härmed är utställningen invigd (jag öppnade dörren till vagnen efter att vi  fyra hade talat)

/Carina