lördag 3 april 2010

Sverigedemokrater och HBT-frågor

Bra kombination....nej!

Kan inte tänka mig att dessa personer överhuvudtaget kan acceptera någon som helst "avvikande" beteende...de kan ju inte ens ge sin kvinna egen makt! Ja, det är många män som kuvar sina tjejer.....

De ska nu försöka komma in i "finrummet" nu, med andra partier, och då måste de utåt visa att de kan något mer.....TRO INTE PÅ DEM!

De som bloggar om detta är Catrine och Niklas

En som antagligen blir kallad för "svennehora", för det är en vanlig kommentar på inlägg som handlar om SD/Carina

FP lämnar lärarförhandlingar

För Folkpartiet är skolfrågan viktig!

Här i Linköping har vårt kommunalråd, Bengt Olsson, ett antal gånger tagit upp lärarnas löner. Men utan framgång.

Nu är det arbetstiden det handlar om....ja, jag är lärare och stöttar detta beslut helt och hållet! Lennart, som nu satt i SKL, förklarar på sin blogg.

Det handlar om förtroendetiden, den tid som jag som lärare själv kan planera. Som inte är låst av konferenstid eller samtal med elever utan kan användas för att komma ifatt med ex. rättning av prov och läsa på inför morgondagens lektion.

I många arbetsrum är det svårt att få tillgång till en dator, en telefon eller bara vanlig arbetsro...därför lägger många lärare denna tid på hemmaplan - och det kan ibland vara problem...trots tillgänglighet med mobil och e-post.


Anna skriver om att FP lämnar SKL:s förhandlingar
Helenes blogg, mycket läsvärd - en duktig folkpartist!
Niklas skriver om att folkpartiet tar upp kampen för lärarnas arbetstid
Runo skriver om Fp visar ryggrad!
Amanda att vi ska stå upp för kunskapsskolan.
Mikael tar strid för Sveriges lärare
Lotta skriver om socialdemokraterna, där en del inte vill ändra på lärarnas arbetstider, utan anser att det är eleven som ska vara i mittpunkten idag!
Lars skriver om att vi inte ska förhandla bort lärarna
Mark strider för lärarna
Annika om flumskolan.

En som vill ha sin förtroendetid kvar/Carina

Ytterligare bloggar,Roger, Christer

Barnagan är på framfart

Blir bedrövad när jag läser denna artikel, från Corren!

Vad är det som händer, eftersom domstolarna ser allt mildare på aga? Av de polisanmälda fallen av barnmisshandel är det endast 20% som går till åtal..trots att i 50% finns dokumenterade skador! Av de slagna barnen är det 3% som vänder sig till Bris

Och socialen...enligt en tidigare artikel om Samira som hotas och kränks av sin familj, men socialen lyssnar inte - hon nekas skydd!

Är det inte vår skyldighet att se till våra barn?/Carina

Positivt med betyg redan i Åk 6

Så skrev jag för några år sedan, och den rubriken håller fortfarande!
(Jag lade in ledaren på hemsidan 2009)

Vänsterpartiet ville då, har alltid velat, och kommer att alltid vilja ha bort betygen. Hur går det ihop sig i den rödgröna röran, ja...röran! För de kommer inte att kunna enas i denna viktiga fråga.

I en radiodebatt, som var inför valet 2006, tog jag upp just särskolan. Att elever först under åk 8 inser att de inte alls hänger med i den ordinarie skolan (eller deras föräldrar..). Det är då problemet blir synbart! I Linköping vill inte att barn ska skrivas in senare än åk 6, så det blir en tragedi för hela familjen.

Under 2007 hade jag en debatt med en vänsterpartist, som skrev så här
"Återigen står det klart att regeringens skolpolitik genom folkpartiet går ut på att vrida tillbaka klockan...........Nu tar regeringen ytterligare ett steg mot sitt mål, att skapa en sorteringsskola där barn delas upp från tidig ålder" (i detta fall gällde det betyg från Åk 1)

Mitt svar blev
".......genom att påstå att vi vill ha betyg i årskurs 1. Är det möjligtvis skriftliga omdömen du tänker på...... vi vill att alla barn ska gå genom grundskolan med minst godkänt i slutbetyget. Våra barn är Sveriges framtid och visst vill vi alla att de ska lyckas, eller...?"

På Folkpartiets hemsida kan du läsa om betyg och prov. Vi vill säkerställa att eleven ska ha lärt sig att läsa genom nationellt prov redan i åk 3. Och hur vill vi gå till väga där?

1. Lågstadieläraren måste få rätt utbildning för att kunna lära eleverna att läsa, skriva och räkna (någon däremot?)
2. Innan vi har fått igång den nya lärarutbildning, satsar vi genom lärarlyftet på att vidarutbilda lärare
3. Speciallärarutbildningen är återupptagen!

Jag ser fram mot en diskussion med vänsterpartiet, som inte vill mäta, gradera eller berömma eleverna/Carina

måndag 29 mars 2010

Inget interpellationssvar i morgon!

Kommunalrådet är sjuk...därför kommer inget svar..... om Prästtomta skjutfält

Vi återkommer nästa månad! Då är vi dubbelt taggade!

Östnytt, ca 3 minuter in, så kan ni se reportage om skjutfältet.

Besviken, men ger inte upp/Carina

Miljöpartiets politik

Här i Linköping tycker Miljöpartiet att vi ska ha bort allt som har med flyg att göra, tom. de som står längs med motorvägen och som är en symbol för vår stad.

De säger nej till de nya reglerna som vi i kommunen äntligen fått för nya bullergränser, trots att de vill förtäta inne i centrum.

De säger nej till bilar, både i landsbygd och inne i staden...... trots att Linköpings kommun är en landsbygdskommun.
Hur har de tänkt att de som bor i Ulrika eller i norra skogsbygden ska komma till sina jobb...nej, visst jag...vi ska förtäta staden!

Vad mer säger de nej till....läs de andra som bloggar:
Tobbe, Seved, Hans och Jan

En som vill jobba för landsbygden/Carina

Motala tar över i kommunen

Ödesdigert för hushållen i Prästtomta

Jag är den första att beklaga att Linköpings Tidnings hemsida inte fungerar! DEN FUNKAR!!!

Men en stor del av artikeln är utifrån den ledare jag skickade in, och som Kenneth Uvegård fick tillåtelse till att plocka in i sin text! Det ni missar är den fina bilden på mig.....

Vid ett beslut om att öka ut området med ytterligare 1 000 ha kommer 40 permanenta hushåll att ligga alternativt gränsa till skyddsobjekt och skyddsområde.
Enligt Skyddslagen är grundförbudet på ett skyddsobjekt alltid tillträdesförbud. Detta kan kombineras med förbud mot att avbilda, fotografera, beskriva eller mäta skyddsobjekt utan särskilt tillstånd (det är alltså fullt möjligt att ha tillträde till ett skyddsobjekt men fortfarande inte få fotografera).Tillträdesförbudet kan begränsas till att endast gälla vissa tider enligt särskilt anslag. Vädjan som kommer från de boende, och som jag försöker få uppmärksamhet för, är att de vill ha hjälp från kommunen! De inser att det är svårt att påverka ett riksdagsbeslut och att de inte kan bestämma vem Sveaskog säljer sin mark till, men de kommer in i det sista att protestera mot denna utvidgning!

De boende har inte något emot att Försvarsmakten fortsätter med befintliga skjutfält. Men de vill inte att kommunen upplåter mer mark till miljöfarlig verksamhet! De boende i trakten av Ljung är idag oroliga och frustrerade när inte kommunen informerar och det är det bara jag och Roland Larsson (ordförande i Vreta Närråd) som har kontakt med dem. De har själva kontaktat med Sveaskog, Fortifikationsverket, Försvarsmakten och Finansdepartementet.

Jag, som sitter både i Kommunfullmäktige och i Kommunstyrelsen, har aldrig hört att detta område diskuterats! Och ska jag vara ärlig, så visste jag inte så mycket om denna fina skogsbygd och hur stort skjutfältet var. Fick en mycket informativ guidning under en fin vinterdag och fick uppleva det öppna landskapet med alla gårdar och sommarstugeområde. Jag fick en pratstund med familjen som bor i Västra Klasbäck, som nu kommer att ha lång gräns mot militärens skyddsobjekt! Mannen i huset har redan fått flytta en gång tidigare, som 7-åring, då Kvarn utvidgade sitt område. Nu har jag inte varit inne på Prästtomta skjutfält men fick mig beskrivet att där är det idag ödemark.....alla hus är borta (även där mannen i fråga bodde). Är det framtiden för landsbygden i norra Ljung?

Hur kommer det att gå för familjen som kommer att bo i enklaver inne på utvidgade skjutfältsområdet? Där bor barn som ska till och från skolan varje dag. Skall Försvarsmakten ta hand om skolskjutsningen, i pansarvagn? Vad säger Barn- och Ungdomsnämnden om detta? De boende saknar stöd och engagemang från kommunen i dessa praktiska frågor. I min interpellation till kommunen, som ska upp i kommunfullmäktige den 30 mars, så finns frågan om kommunens kunskap om Garnisonsplanen.
· Har jag som politiker kunnat tillgå ett fullständigt beslutsunderlag när det gäller Garnisonsplanen?
· Garnisonsplanen är godkänd och information har gått ut till Linköpings kommun, enligt Försvarmakten, vem har man informerat och vilka tjänstemän är det som arbetar med dessa frågor
· Överlåter, i värsta fall, kommunstyrelsen i Linköping till Motala kommun att fatta beslut även å kommuninvånare i Linköpings vägnar i frågor rörande just Försvarsmakten och Prästtomta skjutfält
Jag ser med spänning fram mot den 30 mars, och det vet jag också att de boende i det berörda området gör. De kommer att sluta upp mangrant den dagen och förväntar sig av oss politiker och media att vi nu äntligen uppmärksammar denna fråga.

Carina Boberg, Folkpartiet


Min interpellation:

Linköping 2010-02-16
Interpellation till Linköpings kommunfullmäktige

Med anledning av den oro som hushållen i norra skogsbygden känner för en framtida utbyggnad av Prästtomta skjutfält, ställer jag dessa frågor:

1. Har politikerna i Linköpings kommun kunnat tillgå ett fullständigt beslutsunderlag när det gäller Garnisonsplanen, eftersom man inte minns att de diskuterat frågan när vi frågar dem?

2. Ingen politiker som de har pratat med känner igen dessa frågor. Jag själv har aldrig hört detta diskuteras i Stadshuset, utan enbart vid Vreta Närråd (när jag satt där under perioden 2003-2006) och när jag har prata med min kollega.

3. Garnisonsplanen är godkänd och information har gått ut till Linköpings kommun, enligt Försvarmakten, vem har man informerat och vilka tjänstemän är det som arbetar med dessa frågor?

4. Överlåter, i värsta fall, kommunstyrelsen i Linköping till Motala kommun at fatta beslut även å kommuninvånare i Linköpings vägnar i frågor rörande just Försvarsmakten och prästtomta skjutfält?

5. Har detta varit uppe i Kommunstyrelsen och Barn- och Ungdomsnämnden (ang. skolskjutsfrågan)?

De boende i bygden har inte något emot att Försvarsmakten fortsätter med befintliga skjutfält. Det finns inte några krafter i rörelse som protesterar mot BEFINTLIG VERKSAMHET, utan protesterna gäller den utvidgning man vill göra genom att ta mera mark i anspråk, ca 1 000 ha.

6. Kommer skjutfältet att utvidgas och vad innebär det i så fall?

7. Blir det nu eller om 10, 20 eller 100 år?
Carina Boberg
Folkpartiet

söndag 28 mars 2010

Sänkning för pensionärer

I går, förutom att jag blev uppringd av journalist som ville intervjua mig, så blev det klart med att regeringen nu sänker skatten för pensionären Precis som vi lovat!


Den är nu den tredje sänkningen, och denna gång fick även min man del av det.
Så nu har vi jobbskatteavdraget för mig och sänkt skatt för min man, bra gjort!

Linnéa, Anna, Ann-Cathrin, Mark, Mikael och Per, Niklas, Christer, Rasmus, Odelberg och Fredrik
Och till sist Stefan

Och varför ringde journalisten? Jo, det var angående min interpellation om Prästtomta skjutfält. Var idag och blev fotad och fick föra fram de boendes talan.

Kommer i Linköpings Tidning i morgon/Carina