lördag 4 september 2010

Min personvalskampanj


Senaste siffrorna

Känns bra efter en Kärleksparaden att se dessa siffror!

Återkommer under kvällen med foto från paraden - behöver hjälp med att tömma kameran - ja, jag vet! Ska lära mig....men jag behöver väl inte kunna allt på en gång eller.......

Lycklig och nöjd!/Carina

Kärleksparad i Linköping

I dag går årets Kärleksparad i Linköping. Inte alls lika stor som Pridefestivalens parad i Stockholm, men lika viktig.

Och Folkpartiet finns med - självklart!
Har ingen förståelse alls för kristdemokraternas hållning mot HBT-personer och ännu värre mot de barn som finns i de homosexuella parförhållanden.

Har förut skrivit om HBT-frågor och då speciellt utifrån tvångssterilisering vid könsbyte.

Läs gärna mina andra inlägg, länkar till dem här åt dig. Tror jag hittade alla!

Välkommen till Tinnebäcksbadet 12.00/Carina

fredag 3 september 2010

Dörrknackning

Mathias Sundin har nu slagit rekordet 10 001 dörrar!

Jag själv är glad att jag kommer att fixa 500 dörrar, förutom de som jag gör tillsammans med andra folkpartister på tisdags kvällar!

Stort grattis från folkpartikollegan/Carina

torsdag 2 september 2010

Jag kandiderar till kommunen 2010

Vill idag göra lite reklam för mig och mina kollegor.

Jag vill fortsätta arbeta med skolfrågor, stadsdelsutveckling, demokratifrågor och integration.
Har genom bloggen och insändare visat att det är dessa frågor som jag brinner för. Vill du läsa vad jag har skrivit, förutom här på bloggen så finns jag även på folkpartiets hemsida.

Andra folkpartister i Linköping som jag vill lyfta fram:
Karin Granbom Ellison som är första namnet på riksdagslistan.
Reza Zarenoe som är första namnet på landstingslistan.
Linnéa Darell som är första namnet på kommunlistan.

I går fick jag och Daniel Ny möjlighet till att svara på frågor från allmänheten via kommunens hemsida - jag har chattat för första gången!

De kommande två veckorna kommer jag vara helt tjänstledigt från mitt jobb, så då blir det politik till 150%/Carina

tisdag 31 augusti 2010

Sista Kf innan valet + presskonferens av alliansfolder

Invigning av Café 65:an och min fina kavaj som jag har haft i ett år nu på alla KF-möten.


En avundssjuk (?) oppositionspolitiker som står utanför cafét när vi har presskonferens av Alliansens valfolder......Trött med glad efter att ha lagt fram Måluppfyllelesrapporten - och diskussionen uteblev inte, vilket var väntat!

Nu ska jag ta hand om min förkylning/Carina

Lägger idag fram Måluppfyllelserapporten

Jag har tidigare skrivit om att jag sitter som ordförande i Mål- och Utvärderingsutskottet och idag ska vi lämna vår rapport angående kommunens mål/strategier utifrån alliansens fyra visioner (friare, tryggare, företagsammare och grönare Linköping).

Jag vill tacka Elisabeth Gustafsson (S) för ett gott samarbete - trots obefintligt stöd från sitt eget parti.

Tack även till Lise-Lotte och Lars-Åke som servat och hjälpt mig mycket genom åren. Även Jan, som slutade i vintras.


Under KS 17/8
finns de tre delarna (Strategisk plan) - kunde tyvärr inte länka en och en.

Återkommer i morgon med hur det gick!/Carina

söndag 29 augusti 2010

Torgmöte + debatt om stadsdelsutveckling/integration

Lovade tidigare att jag skulle lägga ut min text, så här kommer den!

Användes i första hand till min radiodebatt - men med lite ändringar så kunde jag använda den även på torget i lördags.

Först så kommer det en 5-minuters inledning (som visade sig vara bara 2minuter!) och sedan en avslutning.

Debatt den 24 augusti Integrationsfrågor
Jag heter Carina Boberg och är ordförande för Geografiska utskottet i Skäggetorp.

Sitter även med i Politisk ledninggrupp – stadsdelsutveckling. Jag är en typisk stadsdelsmänniska – har alltid bott så och kommer att fortsätta med det!

Vi ska idag debattera bostadsfrågor, arbetsfrågor och förorter. Så står det i inbjudan! Jag som folkpartist beklagar att synen på nysvenskar (oavsett vilken generation) är så inrotad att vi behöver en integrationspolitik – här behöver vi göra en gemensam kraftsamling.

I vårt handlingsprogram, Folkpartiet i Linköping, har vi valt att ha ett avsnitt med Mångfald och Integration.

* Vi vill ge kommunens personal kompetensutveckling inom mångfaldsområdet.
* Vi vill att kommunens alla skolor och förskolor arbetar med mångfaldsfrågor och skapa ett forum tillsammans med föreningslivet för samordning av integrationsinsatser för nyanlända invandrare och flyktingar.
* Folkpartiet i Linköping vill också öka antalet företag, skapa mötesplaster/mentorscentraler där alla kan mötas i vardagliga sammanhang och där vi kan hjälpa våra invandrare till rätta i deras nya hemland.
* Vi vill öka andelen chefer och övriga anställda med utomnordisk bakgrund i Linköpings kommun

INGEN stadsdel ska präglas av utanförskap, ett trygghetsmål för oss folkpartister

Nationellt vill Folkpartiet bryta utanförskap genom att samordna och understödja utbildning och arbetsmarknad!
Genom bl.a. förbättrad SFI-undervisning, vidimering av utländsk utbildning, lärlingsjobb, yrkeshögskola, mikrokreditgivning (mindre lån utan säkerhet) vill vi korta ner tiden för den arbetssökande.

När man talar om invandrarföretagare så har man perspektivet försörjning, men när man talar om svenska företagare så har man ett samhällsperspektiv eller självförverklingsperspektiv.
En fungerande företagspolitik som inkluderar de som inte har en typisk svensk bakgrund handlar precis som hos infödda svenskar om frihet och möjlighet till självförverkligande och är lika viktig som att möjliggöra en anställning. De är främst företagare och i andra hand invandrare.

Se bostadsområden som ett kulturellt berikande område – inte en belastning.
Problemet är inte kulturell bakgrund utan att människor med generellt låg utbildningsnivå och låg inkomst koncentreras till en och samma stadsdel, samtidigt som människor som höjer sin inkomst eller utbildningsnivå, oavsett etnisk bakgrund, tenderar att flytta därifrån!

Rörligheten inom städerna är den avgörande frågan!
Våra städer måste rent fysiskt stöpas om för att skapa en ny social infrastruktur. Man ska vilja flytta till eller bo kvar i stadsdelen.

Folkpartiet vill ha blandad bebyggelse med affärer, bostäder och kontor (även på bottenvåning) i våra stadsdelar. En blandad aktivitet ökar det kulturella livet på ”gatorna” och tillsammans med en aktiv näringspolitik dras arbetsplatser till bostadsområden.

Ju längre du bor i ett område med hög arbetslöshet ju större är risken att du själv bli arbetslös. När det är mer socialt accepterat att vara arbetslös, minskar individernas sökaktivitet och individernas arbetslöshetsperiod förlängs.

Svenskhet, Vad är det? Klämd mellan två kulturer, är det ett dilemma för andra generationens invandrare? ”Jag är född här, men jag är inte svensk. Jag bor här, men jag lever inte i Sverige. Svensklänning – inte invandrare, men inte heller svensk, samtidigt både och! Jag är jag och kan jag inte få vara det?”

Sagt på seminarium av våra ungdomar, andra generationens invandrare

”Politiken bör rikta sig till individer och inte till religiösa eller etniska grupper” – så sa Nyamko Sabuni den 24 juli.

Genom en bostads-, arbetsmarknads-, utbildnings- och företagspolitik som riktar sig till alla, oavsett etnisk bakgrund, kan vi få en fungerande integrationspolitik.

Syftet måste vara att bryta de strukturer som hindrar människor av alla kategorier att delta i samhällslivet på lika villkor.

Det handlar om fördomar, rädsla och okunskap när vi bemöter personer från andra etniska grupper eller personer med en speciell tro eller personer som avviker från normen.

* Vi har en misstänksamhet från banker som inte vill bevilja lån till en invandrare
* Vi har en misstänksamhet från hyresvärdar som inte vill släppa in familjen från ett annat land och med många barn
* Vi har en misstänksamhet från arbetsgivarna som inte vill anställa en person med ett ovanligt namn

Jag beklagar detta!
Och jag önskar att jag hade ett svar att ge – men jag fortsätter söka och jag fortsätter med mitt arbete i de olika nätverken i Skäggetorp. Där får jag energi och kunskap för att orka stå emot alla som har främlingsfientliga åsikter.

Jag heter Carina Boberg och kandiderar för Folkpartiet