tisdag 1 februari 2011

Min ledare i Linköpings Tidning

Glada nyheter – Linköpings Universitet får full pott!

Äntligen kanske vi får lite ordning på torpet – bra lärare, rätt behörighet för att lära våra sjuåringar att lära sig läsa och skriva – och en utbildning som våra studenter vill söka till! Men undra hur det går för andra kommuner som utbildar lärare, och som ännu inte fått godkänt?

De ska också komma igång med ny skollag och med GY 11! Om de idag inte är godkända – och kanske har en lärarkår som inte har kunskaper (efter katastrofåren med dålig utbildning) – vad händer då med de elever som inte fick rätt grund på lågstadiet? Våra elever som senare blev studenter och som idag har valt annan utbildning än att bli lärare – hur många har vi tappat!?

Åter till Linköping – Linköpings Universitet (LiU) har fått examinationsrätt för ämneslärarexamen i samtliga ämnen man har sökt. Detta innebär att vi i vår kommun nu kommer att utbilda lärare till grundskolans årskurs 7-9 och till gymnasieskola.

Om vi nu har en student från ex. Naturvetenskapliga programmet – hur ska vi kunna locka denna person att vidareutbilda sig till matte/kemi/fysiklärare? När valet står mellan att gå civilingenjörsutbildning och lärarutbildning kan inte kommunen konkurrera med lönen – men då måste vi kunna konkurrera med en utbildning som har gått anseende och som leder till ett yrke som har status! Detta kan ses som en omöjlig uppgift, men jag är optimist och tror på att problem kan lösas och att de ska lösas!

Nu i dagarna avslutas en stor utbildningskontroll av de kommunala lärarna – de ska med den nya skollagen ha rätt utbildning! ”Lagen innebär en skärpning” säger Lars Rejdnell (Corren 20/10 2010). Och det tycker jag är bra, dels för att få en översyn av vilka kompetenser vi har inom kommunen dels vilka brister vi behöver se över – mycket bra jobbat på Utbildningskontoret.

Med den nya skollagen får rektorerna större ansvar och blir då också skyldig att ställa högre krav. Det är rektorns uppgift att kompetensutveckla och engagera sig i det som händer på skolan. Det är rektorns ansvar att se till att ha välutbildad lärarkår och är också den person som ska uppmuntra de obehöriga att studera vidare. Folkpartiet i Linköping vill ge rektorerna större möjlighet att leda den pedagogiska utvecklingen i sina skolor.

Nu får vi inte tappa fler ungdomar! Vi har idag i stort behov av ett ökat intresse för lärarutbildningen, oavsett om det är för de lägre stadierna eller för de högre. För vi har idag fler elever som söker sig till högskolan - en ökning med fem procentenheter mellan 2009 och 2010. Och nog borde väl lärarutbildningen också få del av den procentuella ökningen - för våra ungdomar behövs!

Carina Boberg
Kommunalråd och ordförande i Bildningsnämnden

söndag 30 januari 2011

Ridsportgalan 2011

I går hade jag förmånen att representera Östergötlands Ridsportgala, arrangerad av Östergötlands Ridsportförbund.

Förbundet har ca 60 anslutna föreningar och ridskolor, totalt ca 12 000 medlemmar och drygt 600 var i går på Konsert och Kongress!

Kvällen var mycket välplanerad - mixen med mat, prisutdelning och underhållning var perfekt! Dessutom förgylldes tillvaron av att bli igenkänd av både f.d. elever och nuvarande kollegor........

Jag var i min roll som kommunalråd för idrottsfrågor - idrottsråd - och jag tackar för att jag och min man fick delta i deras festligheter.

Priser delades ut bland annat för Årets Ungdomsprestation (Josefine Krönfeldt),Årets Ponnyryttare, dressyr (Amanda Holmertz) och Bästa Uppfödare (Erene och Håkan Andersson.

Ja, det var mycket tjejer där!

/Carina