torsdag 24 mars 2011

Sexualitetens mångfald

Har fått in min artikel i Linköpings tidning

Så länge vi medborgare inte har full acceptans för hbt-personer (homo-, bi-, transsexuella) så behövs det mötesplatser!
En mötesplats som RFSL (Riksförbundet för sexuellt likaberättingande) står för och som Linköpings kommun lämnar bidrag till för att denna möjlighet ska finnas.

För några år sedan blev detta ifrågasatt när RFSL Linköping ville ha fortsatt bidrag för att kunna hålla sin danskväll igång för hbt-personer. Det fanns tyvärr partier som tyckte ”de” kunde väl gå ut på vanliga dansställen – men Folkpartiet inser att detta ”andningshål” behövs, en plats där de kan få vara sig själva!

Det behövs folkbildning! För när hbt-personer ännu inte är accepterade trots regeringens arbete med dels att ta bort sjukdomsstämpeln dels att tillåta vigsel, då behöver vi i landsting och kommuner bli bättre!

De 10 punkterna som vi Linköpings kommun kan genomföra är inte 10 nya punkter som RFSL nyss har tagit fram – de har redan några år på nacken! Och vad har hänt? Det kan nog varje person läsa ut ur dessa punkter som finns för ett öppnare Sverige:

• Utbilda politiker
• Ta fram en handlingsplan för kommunens arbete med hbt-frågor
• Utbilda alla anställda inom kommunen
• Utbilda alla arbetsgivare inom kommunen
• Synliggör hbt-personer och familjer i undervisningen
• Utbilda all skolpersonal
• Kontrollera att undervisningen korrekt tar upp frågor kring hbt-personers
situationer
• Ge stöd till sociala mötesplatser
• Se över de relevanta styrdokumenten
• Ställ krav på ideella föreningar och studieförbund

Känner ni igen dessa punkter? Hur mycket har vi i Linköping gjort?

Folkpartiet är ett av de partierna som arbetar för hbt-personer och i Eskilstuna har partiet lagt en motion om att hbt-certifiera Ungdomsmottagningen!
Motionen bifölls 2009 och sedan dess har all personal gått igenom en utbildning som RFSL ger. Kommunen kvalitetssäkrar även att den nivå som nu ska finnas hos personalen på Ungdomsmottagningen genom att hela tiden vidareutbilda dem.
Detta gör att de ungdomar som nu söker sig till mottagningen vet att oberoende vem som sitter framför dem så har de den kunskap som behövs för hbt-ungdomar.

En enkel sak som varje kommun nu redan idag kan genomföra är att ha könsneutrala anmälningar till förskolan! Vi vet ju inte alls hur den familj ser ut som nu ska anmäla sin son/dotter till förskolan och varför då kränka dem som är samkönade par?


/Carina