lördag 12 juni 2010

Alliansens siffror

Har inte känt för att blogga om detta - så jag tar andra bloggare till hjälp!!

Andra förnuftiga personer, som har skrivarförmåga, får sätta orddet som vi har att jobba med!

Själv kan jag, som enkel kommunfritidspolitiker, fortsätta envist med mitt bloggande och mina besök ute på skolor/stadsdelar och delta i debatter/med artiklar och sprida vår politik gentemot Ohlyansen.

För vi ska vinna!/Carina

Är Linköping fattigt?

I tisdags på kommunfullmäktige fanns interpellationerna "Linköping - fattig stad" och "Vad gör kommunen för att minska barnfattigdomen?"

I Linköpings Tidning kunde man samma dag läsa "Är Linköping fattigt? Svar i kommunfullmäktige idag?" och två dagar senare, i samma tidning "Inget svar från Paul Lindvall, Barnen har fått det sämre i Linköping"

De svar som jag uppfattade som Paul lämnade var bl.a:
* Linköpings kommun fortsätter sitt arbete för utanförskap
* Linköpings kommun tar hand om sina flyktingar, även ensamma barn
* Jobblinjen - egenförsörjning, gäller även i Linköping
* Satsningar på företag/tillväxt

Jag tycker diskussionen, utifrån interpellationerna som S/V lagt, gällde mer Försörjningsstöd, Föreningsbidrag och Alliansens politik!

Kan bero på att vi borgerliga inte uppfattade budskapet som interpellanterna hade tänkte sig....eller?
Ska vi diskutera nivån på försörjnigsstödet så är det det som ska upp på ärendelistan, likaså nivån på föreningsbidraget.

Vi i Folkpartiet står för solidaritet, men är det samma sak som rättvisa?
Kan vi vara rättvisa när det gäller "kläder, fritidsaktiviteter, presenter och semester" (detta nämndes i den ena interpellationen).

Lyssnade på TV inför studenten, vilka olika skillnader som finns i kostnader för bal, presenter och kläder....men var går gränsen för vad samhället ska hjälpa till med?

Satt och pratade om semesterminnen på tisdagkvällen, över blockgränsen, vad vi själva gjorde som barn och vad vi har gjort med våra barn.

Finns så många olika utsagor hur man firar sin semester och vilka kläder man hade vid studenten.......men var går gränsen för vad samhället ska gå in?

Är jag "fattigare" för att jag åker till mitt hemland/ut på landet och träffar min mormor och morfar?

Hur ser en semestern ut för att den ska bli rättvis?

Det hjälpte inte att fler från den borgerliga sidan var uppe och talade om vad vi i Alliansen för Linköping gör - för vi sa inte
"Höj föreningsbidraget så att alla barn kan få spela ishockey!"
"Höj försörjningsstödet så mamman till sin blivande student slipper gå och be om extra pengar till kostym"
"Vi i Linköping tycker att Ohlyansens politik är bättre än Alliansens!"


Vi alla måste se till att det inte finns någon barnfattigdom - men vad innebär det?

En som funderar/Carina

fredag 11 juni 2010

Ökat valdeltagande

Vi är alla överens, över blockgränserna, att vi behöver öka valdeltagande!

Socialdemokraterna hade på senaste kommunfullmäktige sin motion "Ökat valdeltagande i allmänna val" uppe.
Vi i Folkpartiet stöttade våra ledamöter i valnämnden när de sa nej till att genomföra förtidsröstning på gymnasieskolorna i kommunen.

Gymnasieskolorna är inte en allmän plats där alla har tillträde och rekommenderas inte av Valmyndigheten som vallokal.

Men...under debatten...som stundtals var tuff....så lyssnade jag!
Som ordförande i Mål-och Utvärderingsutskottet måste jag reagera mot den tröghet som jag uppfattade i diskussionen. Så jag gick upp!

Jag tycker att det är viktigt att vi fortsätter med detta arbete, som Socialdemokraterna har startat.
Det finns mobila vallokaler som kan ställas utanför gymnasieskolorna under en vecka -för att få våra elever att gå och rösta.

Nackdelen med dagens åldersgräns är att alla som nu går i åk 2 inte får rösta, eftersom du måste ha fyllt 18 den dag som valet är.

Vi har många vallokaler, 14 stycken, och vid förra valet så fanns det även mobila vallokaler utanför arbetsplatser.
Nu var det dålig uppslutning vid dessa - men det kan bero på informationen också.
Plus att de som skulle rösta hade glömt att ta med sig röstkort - men det kom fram under debatten att det hade andra kommuner löst - så då kan vi det också!

I dagens samhälle, med teknisk utveckling och tillgång till Internet, så ska inte brist på röstkort eller möjligheter till att rösta sätta krokben, varken för den yngre förstagångsväljaren, för de som yrkesverksamma eller för de som bor på servicehus.

Folkpartiet har lagt en motion om E-röstning - Lennart Bergren skriver "Deltagande i val och omröstningarna blir lägre och lägre. Oro över minskat intresse för politik är utbrett över hela EU-området och demokratiutveckling och elektronisk röstning diskuteras i internationella sammanhang."

Vi måste i alla partier, se över denna fråga och jag hoppas på större flexiblitet i valnämnden till nästa val!

Läs även Nickes inlägg!

En som alltid ha röstat...men har aldrig fyllt myndig (var 19 år när det ändrades till 18 :(

Rösta på mig/Carina

Skolavslutningstid i Skäggetorp

Mina elever tar idag studenten, liksom flera andra i Linköping.

Satt i morse och läste artikeln i Corren om åk 9F, vilka planer de har för sommaren och vad de gör om 10 år.

I mars månad följde Corren klassen under en vecka - mycket bra artikelserie! I går var de med på deras skolavslutning.

Och nu när jag tittar på fotot över klassen så ser den klassen ut som alla andra klasser!

De ska jobba eller ut och resa i sommar. Deras planer om 10 år är att jobba som lärare, polis, fotbiollsspelare,läkare mm - samma drömmar som alla andra 16-åringar!

Varför får då denna skola den stämpel som de har fått?

En som gillar Skäggetorp skarpt!/Carina

torsdag 10 juni 2010

Stadsdelsutveckling - mina egna tankar!

För mig som är uppvuxen i stadsdel - stadsbo - så är jag ibland oförstående för den kritik som finns....

För mig är Skäggetorp det område som jag flyttade till när jag kom till Östergötland med många minne, både roliga och mindre roliga.
I dag, efter 24 år i Skäggetorp, bor jag i Lambohov!

Gillar båda områdena, och skulle inte kunna tänka mig att bo i Centrum eller på landsbygden (ber om ursäkt alla kollegor). Jag vill ha folk omkring mig, men inte för mycket - därför passar denna form mig jättebra!

Det byggs alltid mentala murar MOT ett område, som får ett rykte om sig att inte vara så bra.
För mig så var det inte bara en mental mur när jag flyttade till Nygård/Skäggetorp som 12-åring. Det var också en fysisk mur - järnvägen! Och det är inte lätt att göra om ett område som dels har järnväg och motorväg dels Tornby som gränser.

Det största problemet med mentala murar är ryktet - om att ett område är sämre än något annat. Var på besök i går på en skola, med blandad bebyggelse och inga fysiska gränser som ovan, men de har fått en mental mur runt sin skola!

Hur läser man detta? Ja, då skulle jag nog få Nobelpriset!

För mig finns det några viktiga punkter när det gäller stadsdelsutveckling:
1. ARBETE -ARBETSTILLFÄLLE
Kan man försörja sig själv, stärks självförtroendet. Området ska även ha tillgång till arbetsplatser
2. MÖTESPLATSER
Alla ska kunna träffas - öppna uteområden, affärer, samlingsplatser inomhus, skolor mm för att kunna lära känna/träffa varandra - sociala platser.
3. BOSTADEN
Eget ansvar ska uppmuntras och här måste bostadsbolagen in, med social kompetens! Även uppmuntran till eget boende för att öka ansvaret för sin egendom.
4. SKOLA
Ska finnas bra skolor, från år F till år 9, i området! Med bra stöd för att kunna ta mot våra "nysvenskar".

Varje stadsdel har sin egen "anda" - den måste vårdas - på alla olika plan. Har man som jag både bott och nu varit verksam som politiker i Skäggetorp så "ser" man den - men ser du/ni den?

En som vill fortsätta arbeta med stadsdelsutveckling/Carina

onsdag 9 juni 2010

Alliansbloggar

Om man vill synas som bloggare, så behöver man nätverk. Jag är med i Liberalabloggar, det är därför ni ser alla länkningar periodvis. Har nu anmält mig till denna också:

Det har startat ett nätverk för alla Alliansbloggare! Vi är starka och det ser vi även på bloggsidan - här kommer vi alla att samarbeta precis som i den "riktiga" världen.

Kunde tyvärr inte vara med på det mötet, men här kommer en rapport från Andreas som skrivit om det. Även Per, Mark, Anna och Rasmus, Amanda och Seved

Undra om jag finns med där i detta myller av färgklickar - jag som halkat ner på Politometern (från plats 36 till 50)?

Ser fram mot Almedalsveckan, då vi träffas/Carina

Fortsatt bra siffror!

Självklart går det bra för oss!

Läs Aftonbladet, Expressen och SvD

Läs folkpartistenChristians blogg.

Översiktplan Linköping/NorrköpingI går KF i Linköping ett unikt beslut - en gemensam översiktsplan för två städer; Linköping och Norrköping. Corren vad där och politiker/tjänstemän från Norrköping. Det gemensamma beslutet firades med salut,cider och tårta!

Lång dag i KF, återkommer med inlägg om det som debatterades/Carina

måndag 7 juni 2010

Morgondagens Kommunfullmäktige

Mycket intressant ärende, se Linköpings hemsida!

Återkommer med artikel, som förhoppningvis kommer efter beslut/Carina

Min första valfråga

I Handlingsprogrammet för Linköping 2010-2014 så vill Folkpartiet under Mångfald och integration:

* Ge kommunens personal kompetensutveckling inom mångfaldsområdet
* Att kommunens alla skolor och förskolor arbetar med mångfaldsfrågor
* Skapa ett forum tillsammans med föreningslivet för samordning av integrationsinsatser för nyanlända invandrare och flyktingar
* öka antalet företag inom den sociala ekonomin, så att fler kan bli delaktiga i arbetslivet
* Skapa mötesplatser där infödda och invandrade svenskar kan mötas i vardagliga sammanhang
* Inrätta mentorscentraler för att hjälpa invandrar tillrätta i deras nya hemland
* Öka andelen chefer och övriga anställda med utomnordisk bakgrund i Linköpings kommun


Integration innebär för Folkpartiet en kamp mot utanförskap. Integration är en ömsesidig process, som vi alla kan lära oss något av.
Kampen mot utanförskap handlar om egenmakt och arbete och det är det som är den liberala vägen till integration.
Detta handlar inte bara om flyktingar och invandrare utan även människor som är födda i Sverige.

Jag har som valfråga
Svenska för invandrare (SFI) ska vara under ständig bearbetning. Vi måste ta hänsyn till all kunskap och erfarenhet!

Läste i NU 20/10 om samarbete utvecklar stadsdelar om BID (Business Improvement Districts) och om utvecklingspartner. Lite nya saker att ge sig in på för mig som är intresserad av stadsdelsutveckling!

Vi syns väl i höst?/Carina

söndag 6 juni 2010

Ja till tidigare betyg

Självklart!

Sa det även på radiodebatten för någon vecka sedan....men MP/V ville inte hänga på där...förstår inte det?

Nu har det redovisats att det är bra för elever med tidiga betyg, så om du fortfarande tvekar - läs detta först!

Andra som bloggar om det är: Rasmus, Per, Anna, Roger och Kristina

En som just nu ligger lite efter med bloggandet, blir nog bättre snart :)/Carina