torsdag 10 juni 2010

Stadsdelsutveckling - mina egna tankar!

För mig som är uppvuxen i stadsdel - stadsbo - så är jag ibland oförstående för den kritik som finns....

För mig är Skäggetorp det område som jag flyttade till när jag kom till Östergötland med många minne, både roliga och mindre roliga.
I dag, efter 24 år i Skäggetorp, bor jag i Lambohov!

Gillar båda områdena, och skulle inte kunna tänka mig att bo i Centrum eller på landsbygden (ber om ursäkt alla kollegor). Jag vill ha folk omkring mig, men inte för mycket - därför passar denna form mig jättebra!

Det byggs alltid mentala murar MOT ett område, som får ett rykte om sig att inte vara så bra.
För mig så var det inte bara en mental mur när jag flyttade till Nygård/Skäggetorp som 12-åring. Det var också en fysisk mur - järnvägen! Och det är inte lätt att göra om ett område som dels har järnväg och motorväg dels Tornby som gränser.

Det största problemet med mentala murar är ryktet - om att ett område är sämre än något annat. Var på besök i går på en skola, med blandad bebyggelse och inga fysiska gränser som ovan, men de har fått en mental mur runt sin skola!

Hur läser man detta? Ja, då skulle jag nog få Nobelpriset!

För mig finns det några viktiga punkter när det gäller stadsdelsutveckling:
1. ARBETE -ARBETSTILLFÄLLE
Kan man försörja sig själv, stärks självförtroendet. Området ska även ha tillgång till arbetsplatser
2. MÖTESPLATSER
Alla ska kunna träffas - öppna uteområden, affärer, samlingsplatser inomhus, skolor mm för att kunna lära känna/träffa varandra - sociala platser.
3. BOSTADEN
Eget ansvar ska uppmuntras och här måste bostadsbolagen in, med social kompetens! Även uppmuntran till eget boende för att öka ansvaret för sin egendom.
4. SKOLA
Ska finnas bra skolor, från år F till år 9, i området! Med bra stöd för att kunna ta mot våra "nysvenskar".

Varje stadsdel har sin egen "anda" - den måste vårdas - på alla olika plan. Har man som jag både bott och nu varit verksam som politiker i Skäggetorp så "ser" man den - men ser du/ni den?

En som vill fortsätta arbeta med stadsdelsutveckling/Carina

Inga kommentarer: