lördag 12 juni 2010

Är Linköping fattigt?

I tisdags på kommunfullmäktige fanns interpellationerna "Linköping - fattig stad" och "Vad gör kommunen för att minska barnfattigdomen?"

I Linköpings Tidning kunde man samma dag läsa "Är Linköping fattigt? Svar i kommunfullmäktige idag?" och två dagar senare, i samma tidning "Inget svar från Paul Lindvall, Barnen har fått det sämre i Linköping"

De svar som jag uppfattade som Paul lämnade var bl.a:
* Linköpings kommun fortsätter sitt arbete för utanförskap
* Linköpings kommun tar hand om sina flyktingar, även ensamma barn
* Jobblinjen - egenförsörjning, gäller även i Linköping
* Satsningar på företag/tillväxt

Jag tycker diskussionen, utifrån interpellationerna som S/V lagt, gällde mer Försörjningsstöd, Föreningsbidrag och Alliansens politik!

Kan bero på att vi borgerliga inte uppfattade budskapet som interpellanterna hade tänkte sig....eller?
Ska vi diskutera nivån på försörjnigsstödet så är det det som ska upp på ärendelistan, likaså nivån på föreningsbidraget.

Vi i Folkpartiet står för solidaritet, men är det samma sak som rättvisa?
Kan vi vara rättvisa när det gäller "kläder, fritidsaktiviteter, presenter och semester" (detta nämndes i den ena interpellationen).

Lyssnade på TV inför studenten, vilka olika skillnader som finns i kostnader för bal, presenter och kläder....men var går gränsen för vad samhället ska hjälpa till med?

Satt och pratade om semesterminnen på tisdagkvällen, över blockgränsen, vad vi själva gjorde som barn och vad vi har gjort med våra barn.

Finns så många olika utsagor hur man firar sin semester och vilka kläder man hade vid studenten.......men var går gränsen för vad samhället ska gå in?

Är jag "fattigare" för att jag åker till mitt hemland/ut på landet och träffar min mormor och morfar?

Hur ser en semestern ut för att den ska bli rättvis?

Det hjälpte inte att fler från den borgerliga sidan var uppe och talade om vad vi i Alliansen för Linköping gör - för vi sa inte
"Höj föreningsbidraget så att alla barn kan få spela ishockey!"
"Höj försörjningsstödet så mamman till sin blivande student slipper gå och be om extra pengar till kostym"
"Vi i Linköping tycker att Ohlyansens politik är bättre än Alliansens!"


Vi alla måste se till att det inte finns någon barnfattigdom - men vad innebär det?

En som funderar/Carina

Inga kommentarer: