söndag 5 augusti 2012

Corren ger och Corren tar

Ian Koehl har tydligen ett ont öga till stadsdelsutveckling - han tar! Annika Ekstedt har ett gott öga till stadsdelsutveckling - hon ger!

Hur ska man annars uppfatta Ians ledare där han skriver "Och här ska ni vara allaktiva"?
 Catharina Rosencrantz och Benjamin Imamovic har besvarat Ians första instick, bra jobbat. Men skadan är redan skedd....hur ska man uppfatta Ians text.....?

Texten kommer här:
"Allaktivitetshus". Smaka på ordet. Ett redan offentligt finansierat Allaktivitetshus i Linköpingsförorten Skäggetorp har nu Linköpings kommun beslutat att stötta med ytterligare 100 000 kr.
Tanken är säkert god. Möjligen gläds också en och annan invånare åt att till slut ha en bestämd plats att gå till när man känner för att vara lite allaktiv. (Undra om det är ordet allaktivitetshus Ian har mest problem med - är kulturhus bättre? - egen kommentar!)
Undra bara hur mycket fri aktivitet - med medborgarnas egna initiativ - som samtidigt försvinner någon annanstans, på grund av generösa kommunstyrelser som Linköpings, under världens högsta skattetryck. (Det sista är magstarkt!!!- fortfarande egen kommentar)

Detta är exakt avskrivet från Correns ledare, utom den kursiva texten inom parentes som är min egen tolkning. Ni har även fått replikerna från Catharina och Benjamin som länk så jag kommenterar inte dem mer. Ni ska även få den länk som Annika Ekstedt har skrivit....trodde jag!

Den 3/8 skrev Annika om "Lägervistelse med ambitioner" - ett läger i samarbete med Allaktivitetshuset och Fryshuset. Ett läger som ska ge mer kunskap, fler kontakter och fler bra unga ledare.

Varför vill jag lyfta fram denna artikel? Utan Allaktivitetshuset, som Ian spyr galla över, hade inte detta varit möjligt. Ett bra arbete i stadsdelarna ska ske i stadsdelarna, men det är hela Linköpings vilja att alla våra ungdomar ska ha det bra och det är hela kommunens sak att då se till detta!

Precis som vi lägger pengar på olika aktiviteter i innerstaden så lägger vi pengar på aktiviteter i våra stadsdelar, konstigare är det inte min käre Ian. Hoppas verkligen att du lärt dig något av de svar du nu fått och jag hoppas verkligen att det inte blir några mer negativa skriverier om Allaktivitetshuset....där alla är välkomna, ung som gammal.

Men en sak till - en känga till Lejonfastigheter som trots 3 (tre) års påtryckningar från mig om att Klassmorfar inte har något i huset att göra - fixa någon annan lokal åt dem!
De arbetar inte för ungdomarna i Skäggetorp och jag vet exakt vad Benjamin vill ha dessa två rum till som de ockuperar. Kan väl inte vara så svårt att fixa två kontorsrum till dem i någon annan lokal...eller??

På Almedalsveckan talade jag på ett seminarium om just stadsdelsutveckling och om Skäggetorp. Jag sa så här:
Man behöver inse att det är fler än Stockholm, Göteborg och Malmö som har storstadsproblem. Även i Linköping står vi inför stora utmaningar.
Detta utifrån den ansökan som förhoppninmgsvis staten lägger in till EU:s Regionala Utvecklingsfond, och där även Linköping ska finnas med!
Vi är beredda att satsa ordentligt från kommunen, men fler behöver hjälpa till. Jag vill se fler lokala utvecklingsavtal med staten där de tar ett större ansvar, men ett första steg är att EU uppmärksammar våra stadsdelars utmaningar och bidrar till att lösa dem.

Våra ungdomar i Skäggetorp, Ryd och Berga är kommunens ungdomar och det är vår förbannade skyldighet att finnas även för dem. Alla kommuninvånare vinner på att alla delar i vår fina kommun har värdiga levnadsförhållande och detta gäller både i city, stadsdelar och på landsbygden. men vi behöver hjälp att få våra bostadsföretag att inse detta - boendet behöver förbättras i speciellt Skäggetorp. Och det görs inte över en natt!Kommunalrådet för stadsdelsutveckling Carina Boberg