lördag 24 oktober 2009

Med tankens förmåga

Jag älskar mina stunder på morgonen, speciellt lördagar när jag kan läsa morgontidningarna lite lugnare.
Idag fastnade jag för artikeln "Med tankens förmåga", tyvärr i bilaga som inte går att länka till, om Mikael Andersson som föddes utan armar och ben.

Han säger själv att han har ett jävlar anamma som tagit honom igenom många motgångar. Han är ute på föreläsningar och har skrivit boken Armlös, benlös men inte hopplös

Jag beundrar personer, som trots sina funktionshinder och problem under barndom, s.k solrosbarn, lyckas vända sin situation till att bli en erfarenhet och som de tar med i det vuxna livet.

Du är inte vad du varit utan vad du kan bli

Jag har tidigare skrivit om Stjärnfamiljer. För mig är det viktigt att se familjen, oavsett hur den ser ut. Och för mig är det viktigt att se barnet, oavsett vilken familj barnet har. Och har barnet ingen familj så ska samhället på alla sätt ställa upp och hjälpa till, oavsett land och kultur.

Om jag fortsätter mitt inlägg om Mikael, så blir jag varje gång lika förvånad hur samhället (tidigare inlägg) har agerat/agerar mot barn och deras familjer i utsatta situationer.

Jag skriver det som stod i Corren
Mikael kom till världen i Örebro en majdag 1964. Så fort han var född tog sjukhuspersonalen bort honom från mamman som fick se honom först efter en månad. Föräldrarna fick veta att barn som saknar både armar och ben hör hemma på institution och det bästa vore att försöka glömma honom.......... Men föräldrarna vägrade ge upp, och efter ett års kamp mot sjukvården fick de hem sin pojke.

Tack Johan Ekfeldt för den fina artikeln/Carina

torsdag 22 oktober 2009

Ja till äktenskap!

Äntligen har kyrkan sagt jag till att viga homosexuella, se Corren

Grattis/Carina

tisdag 20 oktober 2009

Budkavlen går vidare

Jag har fått en budkavel av Seved Monke och skickar den vidare till Linnéa Darell, Rebecka Gabrielsson och Magnus Höijer

">Youtube

Inslag från nyheter om SD

I går kunde man se inslag om SD:s utspel, både på Rapport, Aktuellt och Tv4 nyheter

Du kan se en av dem här också.

Du kan även läsa vad Seved har skrivit, det är så bra så jag känner att jag inte behöver upprepa samma sak!

Alla krafter behövs idag för att visa på den förfärliga människosyn som SD har/Carina

måndag 19 oktober 2009

Andra personers bloggar som jag vill göra reklam för

Det finns så många duktiga personer som skriver om Sverige Demokraterna, tänkte fånga upp dem här.

Först ut är Mark

Vi har även Seved med två inlägg.

Dessutom Ann-Marie

Jag brukar också lägga in Newsmill, så även idag!

Läs!/Carina

söndag 18 oktober 2009

Dubbelmorden i Linköping

Ska morden nu äntligen få en lösning? Se länken

Carina

Insynsbesök i fristående grundskolor

Jag sitter i Barn- och Ungdomsnämnden, som nu äntligen har rätt till insyn i de fristående skolorna.

Under perioden februari - maj så gjorde kommunen besök i alla våra fristående skolorna och kommer i framtiden göra två insynsbesök per läsår.

De fristående skolorna omfattas inte av de kommunala målen. Men i Linköpings kommun har vi Mål- och Utvärderingsutkottet (MoU) som jag har äran att vara ordförande för. MoU ska bland annat effektivisera målarbetet inom kommunen och MoU har ett övergripande mål som säger "Alla ska uppleva att kommunen erbjuder goda möjligheter till kunskap och bildning".

I Linköping har vi åtta skolor, varav en är en resursskola med behandlingspedagogisk inriktning.
Syftet med insynsbesöken är
* att kommunen ska hålla sig informerad om hur de fristående skolorna arbetar utifrån sina verksamhetsmål
* att kommunen ska få en uppfattning om verksamheten i stort
* att åstadkomma en förbättrad samverkan med skolorna
* att åstadkomma ett ömsesidigt erfarenhetsutbyte

Handlingen som jag nyss läst (en fritidspolitikers helgnöje!)redovisar de generella iakttagelserna men också en sammanfattning av insynsbesöken. Mycket intressant!

Särskilt när en av rektorerna säger att samarbetet med kommunen fungerar bra, att man gärna vill ha kontakt med grannskolan - men lärarna ha dock inte tid!

Samma skola visar att det inte finns några elever med diagnoser t ex ADHD eller dyslexi. Anledningen är att ingen sådan elev hittills sökt till skolan.
Om någon elev med särskilda behov söker till skolan hänvisar man till de kommunala skolorna - man har inte resurser för att ta emot dessa.

Alla barn i Linköping har en peng med sig, BIBASS (barn i behov av särskilt stöd) - men det kanske denna rektor inte vet om det.... eller är det något annat?

Ska bli intressant att ta upp dessa iakttagelser på nämndmötet på onsdag/Carina