söndag 18 oktober 2009

Insynsbesök i fristående grundskolor

Jag sitter i Barn- och Ungdomsnämnden, som nu äntligen har rätt till insyn i de fristående skolorna.

Under perioden februari - maj så gjorde kommunen besök i alla våra fristående skolorna och kommer i framtiden göra två insynsbesök per läsår.

De fristående skolorna omfattas inte av de kommunala målen. Men i Linköpings kommun har vi Mål- och Utvärderingsutkottet (MoU) som jag har äran att vara ordförande för. MoU ska bland annat effektivisera målarbetet inom kommunen och MoU har ett övergripande mål som säger "Alla ska uppleva att kommunen erbjuder goda möjligheter till kunskap och bildning".

I Linköping har vi åtta skolor, varav en är en resursskola med behandlingspedagogisk inriktning.
Syftet med insynsbesöken är
* att kommunen ska hålla sig informerad om hur de fristående skolorna arbetar utifrån sina verksamhetsmål
* att kommunen ska få en uppfattning om verksamheten i stort
* att åstadkomma en förbättrad samverkan med skolorna
* att åstadkomma ett ömsesidigt erfarenhetsutbyte

Handlingen som jag nyss läst (en fritidspolitikers helgnöje!)redovisar de generella iakttagelserna men också en sammanfattning av insynsbesöken. Mycket intressant!

Särskilt när en av rektorerna säger att samarbetet med kommunen fungerar bra, att man gärna vill ha kontakt med grannskolan - men lärarna ha dock inte tid!

Samma skola visar att det inte finns några elever med diagnoser t ex ADHD eller dyslexi. Anledningen är att ingen sådan elev hittills sökt till skolan.
Om någon elev med särskilda behov söker till skolan hänvisar man till de kommunala skolorna - man har inte resurser för att ta emot dessa.

Alla barn i Linköping har en peng med sig, BIBASS (barn i behov av särskilt stöd) - men det kanske denna rektor inte vet om det.... eller är det något annat?

Ska bli intressant att ta upp dessa iakttagelser på nämndmötet på onsdag/Carina

Inga kommentarer: