söndag 24 juli 2011

En tyst minut
I alla länder, i alla olika religioners hus, sker idag en tyst minut.

Oavsett politisk färg tänker vi alla på våra ungdomar, på ungdomarna i Norge och på deras föräldrar.

Men även på de drabbade som omkom inne i Oslo och deras anhöriga.

I bakgrunden hörs just nu kören från Domkyrkan i Oslo, precis som i Linköpings Domkyrka....och i alla andra "Guds hus".

Som kommunalråd i Linköping, ansvarig för ungdomsfrågor, så tänker jag på våra politiskt engagerade ungdomar. Både i vårt parti, LUF, men speciellt på socialdemokraterna och deras ungdomar.

Vi får inte stänga in våra ungdomar efter detta - men vi måste också lyssna på dem och deras rädsla som idag finns både hos dem och deras föräldrar. Vi måste stötta varandra i denna svåra stund!

/Carina