måndag 2 juli 2012

Heldag i Almedalen om social ekonomi, social företag och lokal utveckling

Den 4 juli har jag blivit inbjuden av Coompanion att tala både på seminariet Urban utveckling i regionalpolitiskt perspektiv (invigningstalar) och för Linköpings del i seminariet Stadsdelsutveckling - lokal utveckling - en framtidsfråga.

I vårt pressmeddelande står det så här:
Pressmeddelande Linköping 2012-06-26


CARINA BOBERG (FP) KRÄVER PENGAR TILL STADSDELSSATSNINGAR I LINKÖPING

Satsningar på stadsdelsutveckling behövs i Linköping och fler behöver hjälpa till med finansieringen. Det är budskapet när kommunalrådet Carina Boberg (FP) åker till Almedalen för att tala om stadsdelsutveckling.

- Man behöver inse att det är fler än Stockholm, Göteborg och Malmö som har storstadsproblem. Även i Linköping står vi inför stora utmaningar, säger Carina Boberg.


Bakgrunden till oron är att EU-kommissionen har föreslagit att 5 % av EUs regionala utvecklingsfond ska reserveras för urban utveckling, men det är ännu oklart hur kriterierna kommer att se ut.

- Vi måste få söka resurserna som avsätts för att bygga hållbara städer och jag förväntar mig att regeringen bevakar att det sker, säger Carina Boberg.

Inbjudan att berätta om Linköpings arbete är ett av flera uppmärksammanden som Linköping har fått för sitt integrations- och stadsdelsutvecklingsarbete den senaste tiden. I april utsågs Linköping till pilotkommun för regeringens satsning på att inkludera romer i samhället, ett resultat av bland annat det framgångsrika arbetet med romska brobyggare i Linköpings stadsdelar.

Fler satsningar är på gång i Linköping. Nyligen har Dialog Linköping startats, ett interkulturellt och interreligiöst råd som ska överbrygga klyftor och skapa bättre kontakt mellan olika grupper. Under det kommande året pågår även ett arbete med att förnya kommunens Handlingsplan för hållbar utveckling i Linköpings stadsdelar.

De nya satsningarna kommer att kräva en finansiering och nu vill Carina Boberg få mer resurser till det fortsatta arbetet.

- Vi är beredda att satsa ordentligt från kommunen, men fler behöver hjälpa till. Jag vill se fler lokala utvecklingsavtal med staten där de tar ett större ansvar, men ett första steg är att EU uppmärksammar våra stadsdelars utmaningar och bidrar till att lösa dem, avslutar Carina Boberg.OM SEMINARIERNA
Arrangör: Coompanion Östergötland
Tid: Den 4 juli
Plats: Best Western Strand Hotel i Visby

Läs mer: www.almedalsveckan.info/event/user-view/10735

KONTAKT
Carina Boberg, kommunalråd
Telefon 072-240 07 26

Jag hoppas på god tillströmning när jag nu har förmånen att tillsammans med två av Linköpings stadsdelsutvecklare (Annika och Nader) får berätta om Linköping.

/Carina