fredag 26 augusti 2011

Gemensamma läsårstider för gymnasiet

Inom Östsam finns en politisk arbetsgrupp, L15, där alla kommuner i Östergötland + Tranås + Landstinget (för gymnasieutbildning) finns med.

En följetong har varit gemensamma läsårstider, allt för att underlätta för kollektivtrafiken, semestrar mm. Vid junimötet meddelade ordförande att någon överenskommelse inte kan göras och utgick då från att läsåret ska innehålla 40 veckor och att v. 44 ska bli en skolvecka för våra elever.

Linköping har i flera fall hängts ut, både politiker och tjänstemän...obefogat anser jag. Mitt förslag var att använda 41 veckor och att v. 44 är lovvecka för eleverna.

Och nu har tjänstemännen fått fram ett underlag....där vi i den politiska arbetsgruppen gick bet...eller vad det nu var..för flera kommuner tyckte som vi i Linköping.... att vi kan använda 41 veckor och att v. 44 ska vara skolfri för våra elever

Jag har t.o.m. blivit beskylld för att komma med ett olagligt förslag...använda 41 veckor till läsåret....hmmm
SKL har nu blivit uppmärksammad på detta, via tjänstemännen; Att det ska tydliggöras att det avser det minst antal veckor som läsåret får begränsas till

Det som kommunerna nu ska ta beslut om, var och en för sig......för i Östsam:s L15 blir det inget beslut........är:
* Läsåret ska avslutas veckan innan midsommarveckan
* Vecka 44 ligger kvar som lovvecka för eleverna


Dessutom är utgångspunkten att detta ska gälla fortsättningsvis!

Känns rätt bra nu!/Carina


måndag 22 augusti 2011

Kvotering av föräldradagar

Den 21 januari 2010 skrev jag och Reza Zarenoe en artikel i tidningen NU. Med anledning av den diskussion som just nu pågår mellan ledamöter inom Centern, men även mellan Centern (Muharrem Demirok) och Folkpartiet (Mathias Sundin och Niklas Frykman) så vill jag också göra ett inlägg - var är barnen i denna diskussion?

Corren har skrivit om detta senast idag. Tidigare även Svenska Dagbladet (Brännpunkt) från den 14 augusti till 18/8, likaså Aftonbladet.

Vår artikel i NU kommer här nedan:
När ska Folkpartiet bli barnens parti?

Vi blir oroliga när Folkpartiet mer ser till jämställdheten än till barnens bästa… eller har vi missuppfattat signalerna? I NU nr 50/09 så finns debattartikeln ”Bortskämt gnäll om föräldraförsäkringen” och läser man vidare så står det ”Vad är rimligt för en liberal att tycka om ett system där folk vant sig vid och betraktar enorma bidrag som en förutsättning för att skaffa barn?” Förutsättning att skaffa barn..... hur tänker man när man skriver så?

I många andra länder har man inte alls dessa möjligheter som vi har i Sverige, dels att vara hemma (betald ledighet) dels att få barnomsorg (också betald via maxtaxa).

Sedan finns det många som kanske tycker att det skulle vara bra om barnen kunder börja ännu tidigare på förskolan (i Linköping är det först vid 1 år års ålder som man får en plats), men det tycker inte vi.

Alla är överens om att det är bra om papporna är hemma mer. Frågan är hur vi når dit. En tredelning av föräldraförsäkringen skulle förmodligen få en del pappor att ta ut fler föräldradagar. Å andra sidan skulle det också innebära en klar reducering av det totala antalet uttagna föräldradagar, vilket skulle innebära att barnen får mindre tid med sina föräldrar.
De pappamånader som redan har införts har dessvärre fått den effekten. Antalet föräldradagar som fryst inne har fördubblats sedan 2001, enligt statistik från Försäkringskassan. Anledningen är att papporna inte tar ut sina dagar i samma utsträckning som mammorna.

En mer individuell föräldraförsäkring gynnar därför inte barnen. Däremot gynnar den statskassan, som skulle spara många miljarder på detta.

Vi tycker inte att antal uttagna dagar i föräldraledigheten är ett tillförlitligt mått på hur jämställt ett par är. Det säger ingenting om vad som händer när barnet blir större; vem som till exempel hämtar och lämnar på daghem, går på utvecklingssamtal eller sköter basservicen osv. En mer individuell föräldraförsäkring skulle därför inte göra föräldrarna så mycket mer jämställda, men däremot kunna göra livet svårare för både dem och deras barn.

Förslaget om tredelad försäkring har väckt starka känslor hos en hel del familjer.
De tolkar det som om att regeringen vill omyndigförklara myndiga par då de inte får välja att fördela något som är så viktigt för dem som deras barns tid. En del par har valt att mamman skulle vara hemma inte för endast på grund av den orättvisa löneskillnaden som finns på arbetsmarknaden utan på grund av att mamman trivs med att gå hemma med barnen och ”bara vara” deras mamma!

Om man går in på Folkpartiets hemsida så finns mycket skrivet om föräldraförsäkringen, utifrån ett jämställdhetsperspektiv, och det är bra! Vi saknar dock formuleringar där texten är skrivna utifrån barnens perspektiv. Eller har vi redan har den diskussionen i vårt parti? För nog tycker vi väl att det är bra med det system vi redan har?

Men inte enligt författarna till artikeln som vi hänvisar till. De vill hellre att vi sänker skatterna ännu mer så att ”folk kan skaffa sig en buffert att använda hur de vill när de behöver vara lediga med små barn”.
Ska vi göra tvärtom än USA, som äntligen kommit igång med sina efterlängtade reformer så att de hinner ikapp med vårt välfärdsystem? Vad är nästa steg: Ska vi även spara pengar till vistelsen på BB och besöken på barnavårdscentralen?

Och vad anser författarna om de pengar (skattemedel) som går ut till kommunerna i dagarna i förstärkt föräldrastöd? Statens folkhälsoinstitut har regeringens uppdrag att fördela stimulansbidrag för utveckling av kommunala strategier för föräldrastöd, bland annat för att stödja sambandet mellan föräldrar och barn.

Vi är inte bara aktiva fritidspolitiker i Linköping, med uppdrag både inom kommun och landsting, utan vi är även föräldrar. Ingen av oss vill ha tredelad föräldraförsäkring! Den största orsaken är att vi tycker att barnen i slutändan drabbas hårdast.
Vi ställer upp på folkpartiets familjepolitik, bland annat att behålla pappamånaderna och jämställdhetsbonusen.
Men låt oss lämna valet till uppdelningen av föräldraförsäkringen till myndiga individer så att de med hänsyn till deras familjesituation avgöra hur de vill ha det.Tiden hemma hos någon av föräldrarna är en unik tid som berikar familjelivet och formar barnet som en stark individ!

I det sociala mediet Facebook, som många folkpartister är med i, fanns det för en tid sedan diskussion om order föräldraförsäkring. Vi ska kanske ändra ordet till Barnets försäkring?

Carina Boberg, kommunpolitiker i Linköping
Reza Zarenoe, landstingspolitiker i Linköping