fredag 6 januari 2012

Kommunens arbete med överenskommelse

I onsdags var jag på Östergötlands Läns Nykterhetsförbunds poltikerträff. Var inbjuden som talare för att berätta om Linköpings arbete med Överenskommelsen -samverkan mellan kommunen och det civila samhället/social ekonomi.

Linköpings hemsida kan du läsa både om motionen som ligger till grund för detta och om referensgruppens arbete. Självklart är det en foklpartist som skrivit motionen!

Överenskommelsen tar upp 5 principer och i samband med detta ett antal åtgärder, som både kommunen och förening/organisation åtar sig att följa. Men detta ska inte blandas ihop med föreningsbidrag eller andra ekonomiska åttagande som vissa föreningar har med kommunen.

Denna överenskommelses syfte är:
* att stärka samverkan mellan kommunen och civilsamhällets organisationer för demokratisk förankring och vitalisering
* att stärka organsiationernas självständighet och möjlighet att ge röst åt och bilda opinion för sina intressen
* att underlätta lokal utveckling i stadsdelar och kommundelar
* att stödja utveckling av mångfald av utförare inom kommunalt finansierad verksamhet
* att tydliggöra rollfördelningen mellan civilsamhällets organisationer och Linköpings kommun


I vår blir det en ceremoni där kommunen och civilsamhällets organisationer undertecknar överenskommelsen. Mycket spännande!