lördag 18 februari 2012

Unga måste få chans att lära sig ett yrke

Vill länka dels till Brännpunkt dels till Helene Odenljung.

Ungdomsavtalet innebär att unga ska slussas in på arbetsmarknaden genom att under en viss tid få en anställning och med 75 % av den kollektivavtalsenliga lönen, handledning och utbildning.

/Carina

torsdag 16 februari 2012

Koll på läget

Koll på läget är ett projekt som Linköpings kommun har arbetat med sedan hösten 2010.

I samarbete med Samordningsförbundet Centrala Östergötland, Försäkringskassan, Landstinget i Östergötland, Arbetsförmedlingen arbetar vi bland annat med att öka insikten hos individen själv om deras styrkor och svårigheter.

Individen är elev i särskola och anledningen till detta projekt är problematiken runt övergång från skolliv till vuxenliv. I Linköpings kommun har vi idag problem med att få ut elever från gymnasiesärskolan så för oss är detta projekt värt mycket!

Detta projekt pågår i 4,5 år och vi har nu kommit halvvägs! I går hade vi presskonferens för att berätta om vårt projekt men också berätta om de utskrivningar som idag sker av elever från vår särskola på gymnasienivå.

Genom projektet "Koll på läget" har nya bedömningar gjorts och vi har nu sett att av de tio utredningar som idag är gjorda kan vi skriva ut 9 elever.

Detta har uppmärksammats i media, både projektet som är unikt i Sverige eftersom arbetet med dessa personer pågår under skoltid, dels våra utskrivningar.

Tyvärr kan jag inte länka till Corren, synd! För de hade en mycket bra artikel om just projektet!Carina

söndag 12 februari 2012

Dyskalkyli

Kännetecken:
* Mycket svårt för att lära in och förstå de fyra räknesätten
* Svårt att minnas siffror
* Räknar långsamt
* Kastar om siffror 246 kan bli 264
* Svårt att uppfatta antal och mängd
* Dålig tidsuppfattning
* Svårt att lära sig klockan
* Svårt att hantera pengar och sköta ekonomi
* Dåligt lokalsinne, svårt att hitta, skilja på höger och vänster, läsa kartor
* Svårt att läsa och förstå tidtabeller

Källa: Vårdguiden.se

Som mattelärare har jag varit på seminarium och lyssnat och lärt mig om dyskalkyli - tyvärr inte så vanligt bland oss mattelärare. Vet inte om det är tillräcklig forskning om detta, för då ska det inte behövas tidningsartiklar om att dyskalkyli är ett nytt begrepp för många (Corren 3/2+6/2). Tyvärr kan jag inte länka!

Denna forskning behövs och jag hoppas att vi får fler pedagoger med specialkompetens inom just dyskalkyli.

Samtidigt har vi en annan grupp elever som behöver matematik på annan nivå. Precis som jag skrev i ett inlägg tidigare så har Linköping nu fått spetsklasser inom NO och då är det speciellt matematiken jag tänker på.

Universitetets studenter hjälper gärna till med läxläsning. Blev intervjuad för ca ett år sedan om den räknestuga man har på Katedralskolan - Mattecentrum - som är öppet för alla gymnasieelever. På Berzan (Corren3/2) har man nu läxhjälp via internet där eleverna kan chatta med studenter som går lärarprogram.

Jag tror att många underskattar matematikundervisningen - man måste traggla och traggla och öva - det går inte att ex. lära sig matte på något högre nivå om man inte är inställd på att det behövs träning och åter träning. Det är OK att träna till ex. att bli duktig inom någon sport eller att rabbla glosor. men behovet är lika stort i matematik - att lära sig procent/procentenheter är lika viktigt som att kunna klara sin ekonomi........

Jag blir ibland orolig, kan ju inte låta bli det som fd mattelärare, att man ser så olika på ämnet matte jämfört med ämnet engelska men också på att man accepterar att "man inte kan matte". Hur ska man då kunna klara av sin ekonomi eller moment inom sitt jobb som kräver matte?

Jag vill höja nivån på matten! Prata med matematik mer era barn....precis som vi i alla år har haft "läs en kvart" så ska vi kanske ha "matte under en kvart". Man kan spela spel, ex. yatzy eller man kan prata om olika saker som finns i vardagen -ex. att räkna ut hur lång tid det tar att förflytta sig från en plats till en annan med buss.....och alla dessa tankenötter som finns! Det är ju magiskt och rolig med matte, men man måste anstränga sig, gör det till en utmaning inom familjen att komma på roligaste matteproblemet!

Mina olika inlägg i matte

Älskar matte/Carina