söndag 4 september 2011

Kärleksparaden 3 september 2011I paraden fanns alla partier utom KD och SD med.....

Vi var några från Folkpartiet, lite färre än förra året, men vi var där!Mitt tal:
Kärlek – kärlek mellan två personer – att få vara som man är – att få vara tillsammans!Men vad är kärlek? Vem är det som definierar dessa ord – du eller jag…eller någon annan?

Ett barn – barndom – vuxna – trygga vuxna – att bry sig om sitt barn – sitter det i könet?Vem avgör hur en familj ska se ut? Samhället, individen eller den lilla familjen….som vill existera utifrån sina egna förutsättningar…….

Jag har under mina år som vuxen ofta funderat på vem som är en bra mamma. Jag har själv tre barn, vem bedömde mig när jag som 21-åring fick mitt första barn?
Jag tror det var lite senare som jag upptäckte att det finns barn som växer upp i familjer som består av mamma/medmamma eller pappa/medpappa – vad är detta? Det hade ingen berättat för mig!

Mår barnen bra? Ja! Har barnet trygga vuxna omkring sig – ja…lika mycket som mina egna barn……

OK – vad är problemet? Min nyfikenhet fick mig att börja läsa om homosexuella – vad är de för ena…och vad står detta för? Gör alla det, läser och frågar? Tveksamt! Fördomar, hat, våld mot HBT-personer……..ja, listan är lång!

Om vi går tillbaks till barnet – mår barnet illa av att växa upp i en homosexuell familj? Normen säger ju – alla barn behöver ju en mamma och en pappa – familjen ska se ut som en riktig KÄRNFAMILJ! Svar Nej

År 1997 skrev jag ett arbete på Universitetet, Homosexuella och deras barn. Jag har sedan dess gjort ytterligare ett arbete på universitetsnivån, skrivit artklar och bloggat om HBT-frågan och om kärlek/barn. Varför gör jag detta…..vad är det som driver mig att ge mig ut i ett område som jag personligen inte är berörd av…eller är jag det?

Jag fick kontakt med Sanna från RFSL, som lärde mig att alla har fördomar – även jag! Jag själv tänkte att i ett par så finns det alltid någon som är mer kvinnlig och någon som är mer manlig.
Men det jag lärde mig mest var att barnen i familjer som består av mamma/medmamma och av pappa/medpappa inte alls har samma juridiska skydd. Men jag lärde mig också att det finns bra präster som säger att ”I Bibeln finns inte någon berättelse om förhållande mellan man och man, kvinna och kvinna. Men då får man i dag skapa en sådan berättelse”

RFSL anser att varje individ ska ha rätt att själv definiera, eller att inte definiera, sin könsidentitet samt att myndiga personer ska ha rätt att definiera sitt juridiska kön.
Det är också varje människas rättighet att själv definiera sin familj, att själv välja en familjebildning som passar de egna behoven

För mig är det självklart att Linköpings kommun ska vara ett föredöme när det gäller att ta vara på den mångfald som finns i samhället. Miljön ska vara öppen, välkomnande och tolerant för alla människor, oavsett kön, ålder, bakgrund och sexuell läggning. Folkpartiet vill att Linköping ska bli en HBT-vänligare kommun.