lördag 31 mars 2012

Mångfaldsparad
Eller som det stod på parollen, Mångfaldståget, se Corren

I dag var det parad för mångfalden , anordnat av Emil Hjelte, Julia Bolling och Filippa Kalle.

En glädjens parad som gick från Konsert & Kongress via Vasavägen, biblioteket, Storgatan, Stora torget, St Larsgatan och till Trädgårdsföreningen. Väl framme där, den tappra skaran som trotsade det ruskiga vädret fick vi lyssna på tal och sång.

Ja, vi hade musik i paraden också - tror det var Vreta klosters musikkår som gick först.....

Ann-Cathrine Hjerdt pratade om Rinkeby skola som en dynamisk plats, Jonas Hasselqvist talade om ett samhälle fritt från rasism och till sist Jan Johansson som vill att vi ska främja mångfalden.

Däremellan sjöng Molly Påhlsson.

Tack Emil, Julia och Filippa som tog initiativet att inte bara prata om vad de vill utan att de gör det också!/Carina

fredag 30 mars 2012

Centrum för yrkesutbildning

Torsdagen den 22 mars 2012 tog Bildningsnämnden beslut om att Anders Ljungstedts Gymnasium (ALG)ska bli Centrum för yrkesutbildning.

ALG ska vila på tre ben
1. Yrkes- och företagargymnasium
2. Vuxen-och uppdragsutbildning
3. Yrkeshögskola


Yrkeskompetens har äntligen uppmärksammats och har fått en egen högskoleform. Det är dags att vi politiker börjar uppvärdera yrkesprogrammmen. Det är inte bara studietrötta som söker till dessa program - en missuppfattning som jag vill ändra på!

Jag ser en yrkeskunskap, yrkesskicklighet och en yrkesstolthet hos dessa elever - och det måste synas! Vi har en enorm kompetens och en potential på denna skola och en bransch som frågar efter denna arbetskraft.

Det var inte ett lätt beslut men jag är 100% förvissad om att det var rätt beslut nämnden tog.
Eleverna vinner på att gå på en skola med stark profil och spetskompetens. Gymnasieskolan ska ge eleverna goda kunskaper för framtiden och det är vad vi nu fokuserar på.

ALG ska bli Sveriges främsta centrum för yrkesutbildning. Det är ambitionen när riktningen nu sätts in för skolans långsiktiga utveckling. Företagande och entreprenörskap ska genomsyra hela verksamheten.

- ALG ska vara en skola där eleverna får med sig ett yrkeskunnande, presterar bra i nationella tävlingar och där både lärare och elever känner stor yrkesstolhet.

- Vi vill få in fler verksamheter i lokalerna. Det finns redan vuxen- och uppdragsutbildning med stor utvecklingspotential och vi vill se yrkeshögskoleutbildningar etableras i skolan. Fler verksamheter berikar varandra och stärker skolans profil

Det som blir nytt på ALG är yrkeshögskolan, som är en eftergymnasial yrkesutbildning som utformas efter arbetsmarknadens behov.
Det finns idag ett behov av fler yrkeshögskoleutbildningar i Östergötland och ALG är väl lämpad som plats för sådana utbildningar
Skolan är placerad central i länet intill resecentrum och på skolan finns såväl lokaler och utrustning som en hög kompetens i befintlig personal.

Genom att etablera yrkeshögskoleutbildningar vid ALG skapas en möjlighet att förbättra förutsättningarna och höja utbildningsnivån även för den gymnasiala utbildningen. Eftergymnasiala utbildningar innebär även en statushöjning för hela skolan!

/Carina