fredag 8 mars 2013

Dansinriktning

Estetiskt program på ALG har teater, dans, bild, musik och estetik/media som inriktning. I Dagens nätcorren står det att musikinriktning har ersatt dansinriktning.

Dans och musik har erbjudits alla elever i Östergötland till hösten 2013 och inget annat, förutom det som står i raden ovan!
 Finns det några diskussioner om Estetiskt program på ALG så är det utifrån antalet sökande till programmet, och inget annat!

Helena Balthammar försöker få igång en diskussion via Corren om ALG och GY11, eftersom hon anser att det är GY11 som är orsaken till ALG:s problem. Med det är hennes åsikt och det  får hon själv stå för!

Carina