tisdag 29 januari 2013

Industridag den 26 november 2013


Igår var jag, som skolpolitiker och lyssnade på Elisabeth Nilsson, landshövdning i Östergötland. Som det står, på fotot, var detta en Kick-off tillfälle för alla som i vårt län på något sätt kommer i kontakt med skola

Projektet Industridag är ett samarbete mellan Lässtyrelsen i Östergötland, regionens industriföretag, Östsam, högstadie- och gymnasieskolor, Universitetet, arbetsgivar- och fackliga organisationer samt Industrikompetens.

I Linköpings Tidning, den 24/1 (kan tyvärr inte länka till den) så skriver de om den första Kick-off-träffen. Då var det verksamheter inom regionens näringsliv och kommunen. Även ordförande från kommunernas kommunstyrelse, från Linköping då Paul Lindvall.

Syftet med dagen är att visa på industrins betydelse för Östergötland och skapa högre grad av samverkan mellan industri, skola och beslutsfattare.

Självklart ska vi vara med på detta! Mycket bra initiativ från Elisabeth.

Mål
1. Att visa industrin i Östergötland som en utvecklande och utmanande framtidsbranch genom att
* visa på vilket sätt industrin behöver skolan och ungdomarna
* visa på intressanta, spännande och utvecklande arbete inom industrin
2. Väcka intresse för tekniska utbildningar och för arbete inom industrin hos elever och föräldrar (bland annat genom  Arbetets Museum)
3. Öka kunskapen om industrin hos skolpolitiker, skolledare, lärare och föräldrar för att därigenom öka kunskapen om industrin hos eleverna (gillar att de tar med föräldrarna!)

Initiativet ska visa världsledande företag genom att levandegöra enskilda individer, sammanföra industri med skolan och beslutsfattarna och skapa en utställning med Arbetets museum

Så det blir både Industridag och utställning (idag namnet Mismatch) den 26 november, så boka in denna dag redan nu i era almanackor!

Information om industrin, från en av föreläsarna

Internationellt
Sverige i topp bland EU-15 pga den tillverkande industrin produktivitetstillväxt

Unikt i EU att antalet jobb under perioden 1993-2010 ökat om man inkluderar både sysselsatta i industrin och tjänster direkt kopplade till tillverkningsindustrin

Nationellt 1993-2010

Tillverkande industrin (30% av vår ekonomi) har en årlig produktivitetsökning med 5,7%

Tillväxten i den lokala ekonomin (40% av vår ekonomi)) ligger i linje med övriga EU-länders tillväxt, 2,3%

Tillväxten i offentliga sektorn (30% av vår ekonomi) ligger under perioden runt 0%

Andelen anställda i tillverkande industri (SME) i Sverige har under perioden ökat

Regionalt Östergötland

Tillverkningsindustrin i E-län sysselsätter direkt 17% av befolkningen, riksnittet ligger på 15%

Antalet tillverkande SME i länet speglar genomsnittet i riket .

Jämfört med andra liknande regioner har Östergötland haft klart sämre branschutveckling vad gäller sysselsättning och löneutveckling
Vi har mycket att lära oss i vårt län! För vi har brist på arbetskraft. för många arbetslösa med fel kompetens plus minskade årskullar just nu i gymnasieåldern (2030 är vi tillbaks i gamla siffror).

Kan vi, med hjälp av denna dag, visa våra elever att industrisektorn inte är smutsig/tung/tråkig/oflexibel/ej internationell mm så har vi vunnit mycket!


/Carinasöndag 27 januari 2013

Halvtid som kommunalråd

Funderar lite på vad jag har gjort och vad jag har åstadkommit. Kan man sammanställa det så här i en blogg?

Jag känner att jag går framåt i mina uppdrag, även de som jag inte hade så stor koll på för två år sedan. Men allts syns inte och hur får man fram det där lilla som sker....för det är ju många som granskar en!

Förutom mina väljare som röstat på mig så har jag mina egna partivänner och andra inom alliansen....detta är ett attraktiv uppdrag jag har!
Jag har nu knappt två år kvar och blir jag inte omvald så känner jag att detta har varit en förmån, att få göra något annat i fyra år.
När kan man annars ta tjänstledigt från sitt jobb för att göra något som man brinner för....förutom att studera?

Jag tycker att jag gör ett bra jobb i mitt uppdrag som ordförande i Bildningsnämnden, både inom skolområdet och inom arbetsmarknadsområdet. Även som kommunalråd inom skola och utbildning, men det är en balansgång när man är två starka ordförande i varsin skolnämnd!
Men vi har ju folkpartiledamöter även i Barn- och Ungdomsnämnden och jag vill ju inte ta ifrån dem deras jobb!

Jag tycker att jag nu har grepp om det regionala ansvaret jag har för kulturfrågor - som det uppdrag kulturinstitutionerna nu fått. Lokalt är det just nu kulturskolan.
Idrotten - både regionalt och lokalt; EM damfotboll, idrottsmedicin och simhall, ridhus......
Även här har vi duktiga folkpartiledamöter som jobbar mer konkret med de lokala frågorna, så tar jag det regionala och i det lokala håller tal och inviger utställningar/hus.

Överenskommelsen för den ideburna sektorn är nu i hamn och drygt 100 föreningar har nu skrivit på - så det arbetet fortgår nu.
Stadsdelsutveckling - där finns det jobb kvar. Men nu är vi igång med en ny handlingsplan och sedan är det fortsatt stöttning av de verksamheter som jobbar idogt med att få en bra vardag för alla i vår stad!

Dialog Linköping - spännande arbete, snart är vi nog beredda att "komma ut"! Att jobba med interkulturellt och interreligiöst arbete - det tar tid......och det får vi nog acceptera. Vi återkommer i denna fråga! Arbete med mänskliga rättigheter får ta tid.....men inte för lång tid!

Strategigruppen och  Arbetsmarknads- och Näringslivsrådet jobbar utifrån att våra ungdomar ska komma igång efter sina gymnasiestudier. Antingen till vidare studier eller till arbete...finns mycket kvar att göra!

Barn- och Ungdomsuppdraget under LänsSlako arbetar bland annat med skolfrånvaro, se mitt förra inlägg.
Där försöker vi hitta rätta arbetsformer för det är inte lätt att få ihop landstingsfolk (politiker och tjänstemän) och folk från sociala sidan och från skolan, som ska representera hela länet!
Borde vara lättare att få in oss skolpolitiker i LänsSlako tyckte vi alla i gruppen igår. Efter konferensen hade vi styrelsemöte där vi diskuterade hur vi går vidare....och hur vi får ut arbetet till grundskolorna.... för deras politiker finns inte med i denna grupp!

Jag har nog glömt en hel del - men då får jag återkomma! Men som ni ser så har jag länkat till gamla inlägg - bra även för mitt eget minne.

/Carina